Werken over de grens: drie zaken die u moet regelen voor werknemers

20 februari 2024
Artikel

Uw onderneming is gevestigd in Nederland. Uw werknemers verrichten niet alleen werkzaamheden in Nederland, maar ook in andere landen binnen de Europese Unie. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van een machine voor een opdrachtgever in België of het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in Frankrijk. Voor deze internationale werknemers moet u minimaal deze drie zaken geregeld hebben.

Portretfoto van Clea Cremers
Neem contact op met:
Clea Cremers Global mobility specialist | Tax
Grensovergang België en Nederland

Welke zaken moet u geregeld hebben voor uw grensoverschrijdende werknemers?

 

Meldingsplicht werknemer (notificatieplicht)

Wereldwijd moet u per land beoordelen of een meldingsplicht bestaat voor uw werknemers (notificatieplicht). Door de melding te doen, verklaart u als dienstverrichter dat u met uw onderneming en één of meer werknemers in het andere land werkzaamheden gaat verrichten. De melding moet vaak plaatsvinden vóór de werknemer start met zijn werkzaamheden in dat land. Op basis van Europese Richtlijnen geldt binnen de Europese Unie een meldingsplicht voor dienstverrichters die werknemers tewerkstellen in een andere lidstaat. Lidstaten hebben deze richtlijnen omgezet naar eigen nationale wet- en regelgeving. Per land bestaan er algemene regels en sectorspecifieke regels rondom deze meldingsplicht, ook in Nederland. Aan deze Europese meldingsplicht zijn zeer strikte regels verbonden. Als u de melding niet op tijd, onvolledig of op onjuiste wijze doet, dan kunt u een hoge boete krijgen.

Bijzonder dwingendrechtelijke bepalingen nationale arbeidsrecht

Het kan zijn dat het recht van het andere land effect heeft of krijgt op uw arbeidsrelatie met de internationale werknemer. De nationale wet- en regelgeving van een land en/of een cao kan onder meer een verplicht minimum aan arbeidsvoorwaarden eisen. Dit zijn bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden op het gebied van beloning, arbeids- en rusttijden, minimumaantal verlofdagen en arbeidsomstandigheden. Deze bijzonder dwingendrechtelijke arbeidsvoorwaarden kunnen gevolgen voor u hebben zodra uw werknemers in een land werken, ongeacht het recht dat uw arbeidsovereenkomst beheerst. In verschillende landen worden de bijzonder dwingendrechtelijke bepalingen strikt gecontroleerd en gehandhaafd. Ontbreken de juiste papieren of voldoet u niet aan deze arbeidsvoorwaarden? Dan kunnen hoge boetes volgen.

Certificate of Coverage (A1-verklaring)

Certificate of Coverage, ook wel A1-verklaring, is een Europees formulier. Met dit formulier toont een werknemer aan in welk land hij sociaal verzekerd is. Gaat uw werknemer voor u een dienst verrichten buiten Nederland? Dan moet hij over een A1-verklaring beschikken.

Meer weten?

Ondernemen is vaak niet gebonden aan landsgrenzen. In veel gevallen krijgt u te maken met het geldende recht in zowel het oorspronkelijke werkland, als het land van ontvangst. Zorg daarom altijd dat u goed geïnformeerd bent! 

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over fiscale en/of juridische ondersteuning voor u als werkgever of expat. Neem contact op met Clea Cremers, senior belastingadviseur bij global mobility specialist - tax, via telefoonnummer 077-3217715 of stuur Clea een e-mail.

Wilt u meer weten over grensoverschrijdend werken? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Clea
Portretfoto van Clea Cremers
Global mobility specialist | Tax
Bel
077-3217715
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan