Zorgmarge 2023 gelijk aan 2022

21 mei 2024
Artikel

ABAB stelde voor het vijfde jaar op rij de referentiecijfers voor de zorglandbouw op. Uit onze referentiecijfers van 2023 blijkt dat het ABAB-referentiebedrijf in 2023 een capaciteit van 24 plaatsen en bijna 12.000 dagdelen per jaar heeft. Het referentiebedrijf heeft 3,4 fte in dienst en bestaat daarnaast uit 1,5 fte aan ondernemers.

Profielfoto Urban Luijkx
Neem contact op met:
Urban Luijkx Relatiemanager
Zorgboerderij

Publicatieplicht

In verband met de publicatieplicht hebben wij ons grootboekrekeningschema afgestemd op de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Hiermee is de omzet per financieringsvorm (Wlz, Jeugdwet, Wmo, onderaanneming) inzichtelijk. Dit komt terug in het rapport dat het CIBG in de jaarverantwoording moet publiceren. Overigens geldt de pauzeknop voor bedrijven die vóór 2022 niet hoefden te publiceren en in 2022 of 2023 geen nieuwe toetreder zijn. 

Ondernemersloon

In de zorglandbouw noemt men vaak een gewaardeerd ondernemersloon van € 65.000 per fte (dit is geen vastgesteld bedrag en geen officiële norm). Wanneer we dit toepassen op 1,5 fte, is dit een totaal van € 97.500. Bij vennootschappen onder firma (vof’s), maatschappen en eenmanszaken staat dit niet als kostenpost in de jaarrekening. Maar dit bedrag is vanuit de winst wel nodig voor het doen van privé-uitgaven, het betalen van belasting, het betalen van AOV-premie, het doen van vervangingsinvesteringen (en dan is het rendement over het geïnvesteerd vermogen niet eens meegerekend).  

Zorgmarge 2023

Het saldo (zorgomzet minus toegerekende kosten) per dagdeel is voor 2023 gelijk aan die van 2022. De zorgmarge (zorgomzet - directe kosten - personeelskosten - gewaardeerd ondernemersloon) / zorgomzet is in 2023 35%. Dit is niet de winst want hier moeten de overige kosten nog vanaf. Als we deze overige kosten in mindering brengen, resteert een zorgresultaat van 9% ten opzichte van de omzet. Een aandachtspunt is de hoogte van het gewaardeerd ondernemersloon. Er zijn onderzoeksrapporten opgesteld waarin zij uitgaan van de Wet Normering Topinkomens. Stel dat we deze hanteren, moeten we met een gewaardeerd ondernemersloon van € 130.000 rekenen. In dat geval zou er sprake zijn van een fors verlies. Wij komen daarom tot de conclusie dat er absoluut geen sprake is van een excessieve winst voor onze referentiebedrijven.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Urban
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu