Boekhoudkundige tool in de maak voor zorglandbouw

15 maart 2024
Blog

Naast gangbare landbouw focust ABAB zich óók op multifunctionele landbouw. Zorglandbouw is hier een onderdeel van, waarbij zorg en landbouw gecombineerd worden. Om de goede naam van zorgboerderijen te handhaven, erkent de sector, onder aanvoering van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ), het belang van transparantie en het goed weergeven van jaarcijfers. Deze transparantie is belangrijk voor de continuïteit en het aantrekken van nieuwe cliënten.

Portretfoto van Urban Luijkx
Neem contact op met:
Urban Luijkx Relatiemanager
Zorgboerderij en schapen

Publicatie financiële cijfers

In eerdere artikelen op onze website heb ik geschreven over de publicatie van financiële cijfers in het kader van de Wtza en over de 'pauzeknop'. Zorgverleners die nieuwe toetreder zijn en vóór 1 januari 2022 in de zorg actief waren (en de rechtsvorm niet hebben gewijzigd) hebben uitstel gekregen tot boekjaar 2024 om hun cijfers openbaar te maken. Nieuwe zorgverleners die in 2022 of 2023 startte of een herstructurering doorvoerde, moeten uiterlijk 1 juni 2024 hun jaarcijfers 2023 (met vergelijkende cijfers 2022) te publiceren. Dit geldt ook voor zorgverleners die reeds vóór boekjaar 2022 verplicht waren te publiceren. Het is duidelijk dat een goede administratie en verantwoording van overheidsgelden essentieel zijn.

Ondersteuning vanuit ABAB

Soms worden zorgboerderijen negatief bekeken vanwege hun financiële resultaten. Dit komt doordat de verschillende onderdelen van het bedrijf zoals landbouw en zorg niet duidelijk van elkaar gescheiden worden in de boekhouding. Vooral wanneer kosten zoals onroerend goed en ondernemersloon niet juist genoemd worden. Een goede boekhouding kan dit probleem verhelpen en biedt daarnaast de mogelijkheid om van elkaar te leren. 

Om zorgboerderijen hierbij te ondersteunen, ontwikkelde ABAB samen met de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) een boekhoudkundige tool die binnenkort beschikbaar komt. Deze tool helpt bij het correct toewijzen van kosten en baten. Hierdoor verbetert het inzicht in de afzonderlijke financiële resultaten van zowel de zorg- als de agrarische tak. Er is ook een handleiding beschikbaar die uitlegt welke gegevens u moet verzamelen om de tool voor het boekjaar 2023 gemakkelijk te gebruiken. 

Nut van de tool

Drie studieclubs evalueerde deze tool in verschillende bijeenkomsten. De zorgboeren zijn zich bewust van het belang van een goede bedrijfsvoering. Zij willen dat ABAB ondersteuning biedt bij het vinden van passende ondernemingsvormen voor de sector. Op de website van de FLZ benadrukt een ondernemer uit de testgroep het nut van de tool voor het opsplitsen van de jaarrekening. Hierdoor kunt u de zorgcijfers eenvoudig splitsen van de agrarische cijfers. Dit is vooral belangrijk nu u de volledige boekhouding, inclusief de agrarische tak, aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) moet overhandigen. Er is een kans dat u de agrarische tak en onroerend goed niet openbaar hoeft te maken. Dit kan ongewenste interpretaties voorkomen. 

Goed voor imago

Max Arends van Erve Bussink benadrukt samen met ABAB en de FLZ dat het verzamelen van accurate financiële gegevens van zorgboerderijen helpt om misvattingen te voorkomen. Zij stellen dat er extra aandacht nodig is voor de administratieve organisatie van zorgboeren. De tool is ook bedoeld om 'red flags' van een niet-integere bedrijfsvoering te herkennen en te voorkomen. Én om de sector een solide basis te geven om tegen onjuiste berichtgeving in te gaan. Daarnaast leidt een goede boekhouding tot betere sturingsinformatie op bedrijfsniveau. Bovendien leer je van elkaar door het bespreken van kengetallen en de bedrijfsvoering in studieclubverband. Openheid is hierbij cruciaal. De werkgroep en de FLZ zijn nog in gesprek met VWS en de NZA over dit project.  Zij zijn van plan om in 2024 verder te gaan met de ontwikkeling en implementatie van de tool. Meer informatie delen wij binnenkort op onze website.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over zorglandbouw? Neem dan contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een e-mail.

Wilt u meer weten over zorglandbouw? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Urban
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu