Werkgevers zonder pensioenregeling: kan dat nog?

31 augustus 2023
Artikel

Veel werknemers hebben de overtuiging dat hun pensioen goed geregeld is. Tot ze er vlak voor hun pensioendatum achter komen dat de hoogte van het pensioen tegenvalt. Voelt u zich als werkgever (mede)verantwoordelijk voor een goede, voldoende opbouw van het pensioen van uw medewerkers? 

Portretfoto van Erwin Gram
Neem contact op met:
Erwin Gram Senior pensioenadviseur
Oude medewerker en jonge medewerker kijken naar computerscherm

De witte vlek: werknemers zonder pensioenregeling

Met de ‘witte vlek’ worden werknemers bedoeld die geen pensioenregeling hebben, omdat de werkgever die niet aanbiedt. Het verkleinen van de witte vlek is één van de speerpunten van de overheid geworden. In de communicatie over de nieuwe pensioenwet wordt veelvuldig gesproken over de noodzaak om werkgevers zonder of met een beperkte pensioenregeling te activeren om deze als arbeidsvoorwaarde aan te bieden of te verbeteren.

Nog geen pensioenplicht

De overheid wil deze werkgevers stimuleren om ook voor hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Er wordt zelfs gesproken over een eventuele pensioenplicht voor werkgevers in Nederland. Zover is het voorlopig niet, maar werkgevers die geen pensioenregeling hebben, zouden zich moeten afvragen of het bijdragen aan de oudedagsvoorziening van hun werknemers gewenst is. Een goede pensioenregeling met een verplichte eigen bijdrage van werknemers zorgt voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Het leidt tot een aanvullend pensioen waardoor de werknemer ook na pensioendatum goed in zijn levensonderhoud kan voorzien.

De grijze vlek: werknemers met een beperkte pensioenopbouw

Als aanvulling op het beperken van de witte vlek benadrukt de AFM (Autoriteit Financiële Markten) ook dat er veel bedrijven zijn met een beperkte pensioenregeling waarbij werknemers denken dat ze een goed pensioen opbouwen. In praktijk blijkt, vaak kort voor de pensioendatum, dat de hoogte van het pensioen erg tegenvalt. Werknemers weten vaak wel dat er een pensioenregeling is, maar zijn meestal niet op de hoogte of de pensioenopbouw voldoende is om vanaf de pensioendatum goed in hun levensonderhoud te voorzien.

Grote gevolgen bij onvoldoende pensioenopbouw

Bij geen of onvoldoende pensioenopbouw worden werknemers na hun pensionering geconfronteerd met een ongewenste terugval in hun inkomen en bestedingsmogelijkheden. Bij een sterke terugval in inkomen kan ook afwenteling plaatsvinden op de overheidsbegroting doordat extra beroep wordt gedaan op aanvullende regelingen.

Enkele maatregelen

In de nieuwe Wet toekomst pensioenen komt het zwaartepunt van de pensioenopbouw te liggen bij de jongeren. Daarom is het belangrijk dat juist deze groep op jonge leeftijd al pensioen gaat opbouwen. Een eerste maatregel is om vanaf  1 januari 2024 de verplichte aanvangsleeftijd van 21 jaar naar 18 jaar te verlagen. Als er een pensioenregeling is, geldt die dus voor alle medewerkers vanaf 18 jaar.

Een tweede, voorgenomen, maatregel is dat werkgevers verplicht worden om het op de loonstrook te vermelden als er geen pensioenopbouw plaatsvindt. Een definitieve datum hiervoor is nog niet bekend. Naast deze maatregelen heeft de Stichting van de Arbeid de minister geadviseerd om een aantal aanvullende maatregelen te treffen om het aantal werkgevers zonder pensioenregeling terug te dringen.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Goed pensioenadvies helpt u bij het kiezen van een geschikte pensioenregeling voor uw medewerkers of het verbeteren van de huidige regeling. Mocht u vragen hebben over welke pensioenregeling voor uw onderneming passend is, dan kunt u contact opnemen met Erwin Gram, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647286 of stuur Erwin een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erwin
Portretfoto van Erwin Gram
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647286
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan