Voorkom onnodig hoge belastingrente

19 maart 2019
Artikel

Voor ondernemingen met een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar, is het binnenkort tijd om actie te ondernemen om verschuldigde belastingrente over de verschuldigde vennootschapsbelasting te voorkomen. Hetzelfde geldt voor particulieren die verwachten inkomstenbelasting te moeten betalen over 2018.

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Twee mannen in gesprek over belastingrente

Onze aanbeveling is om tijdig, en uiterlijk vóór 1 mei 2019, bij de Belastingdienst een verzoek om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting over het jaar 2018 in te dienen.

Belastingrente berekenen

De Belastingdienst brengt rente in rekening als de (voorlopige) aanslag te lang op zich heeft laten wachten door toedoen van de belastingplichtige. Met andere woorden: belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente door de Belastingdienst. Blijkt uit een (voorlopige) aanslag dat u vennootschaps- of inkomstenbelasting moet betalen? Dan bent u (de belastingplichtige) over dat bedrag mogelijkerwijs belastingrente verschuldigd. Met ingang van 1 juli 2019 (de eerste dag na afloop van zes maanden na afloop van het (boek)jaar waarop de aanslag betrekking heeft) berekent de Belastingdienst belastingrente. Dit eindigt op de dag die ligt voor de dag waarop de aanslag uiterlijk betaald moet zijn, normaliter zes weken na dagtekening van de aanslag.

Is er sprake van een gebroken boekjaar? Dan wordt er belastingrente in rekening gebracht vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Wordt een aanslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar opgelegd, dan is geen belastingrente verschuldigd.

Invorderingsrente

Daarnaast brengt de Belastingdienst invorderingsrente in rekening als de belastingplichtige een belastingaanslag te laat betaalt. Vanaf het moment van het verlopen van de betalingstermijn (normaliter zes weken na dagtekening van de aanslag) tot aan de dag van betaling rekent de Belastingdienst invorderingsrente. Betaal uw aanslagen daarom altijd op tijd!

Rentepercentage

Voor de vennootschapsbelasting wordt voor de belastingrente aangesloten bij het wettelijke rentepercentage voor handelstransacties, met een minimum van 8%(!). Voor de overige belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, en voor de invorderingsrente, wordt aangesloten bij het wettelijke rentepercentage voor niet-handelstransacties. Daarbij geldt een minimumpercentage van 4%.

Voorkom onnodige belastingrente!

Verwacht u dat uw onderneming en/of u zelf privé over 2018 vennootschaps- of inkomstenbelasting verschuldigd bent, dan is het raadzaam om tijdig een van de volgende acties te ondernemen. Zo kunt u de belastingrente verlichten of in zijn geheel voorkomen.

Dien voor de eerste dag van de vijfde maand na einde van het (fiscale) boekjaar een verzoek om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in. Bij een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar moet het verzoek voor het jaar 2018 zijn ingediend vóór 1 mei 2019*. Bij een gebroken boekjaar geldt dat het verzoek binnen vier maanden na afloop van het boekjaar moet worden gedaan;

  • Dien vóór 1 mei 2019* uw aangifte inkomstenbelasting 2018 of een verzoek om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018 in;
  • Is de reeds opgelegde voorlopige aanslag naar verwachting te laag? Dan moet deze vóór 24 maart 2019 aangepast worden. De termijn van veertien weken (acht weken plus zes weken betalingstermijn) die de Belastingdienst heeft om op het verzoek te reageren, eindigt dan op 30 juni 2019;
  • Ook een te hoge voorlopige aanslag kunt u laten aanpassen, om zo de liquiditeitspositie te verbeteren;
  • Zolang er onduidelijkheid is over de hoogte van het te verwachten belastbare bedrag over 2019, is het raadzaam om de voorlopige aanslag 2019 niet te hoog vast te stellen. In de loop van 2019, maar uiterlijk begin 2020, kunt u dan inschatten wat het belastbare bedrag over 2019 zal zijn en dan op basis van die inschatting de voorlopige aanslag 2019 laten aanpassen.

* indien en voor zover de definitieve aanslag afwijkt van de voorlopige aanslag, kan toch belastingrente zijn verschuldigd.

Meer informatie 

Wilt u meer weten over het indienen van uw voorlopige aanslag? Neem contact op met Robert Gall via telefoonnummer 024-6485808 of stuur Robert een mail.

Ook interessant voor u:

 

Wilt u meer weten over belastingrente? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Portretfoto van Robert Gall
Senior belastingadviseur
Bel
024-6485808
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan