Voorkom onnodig hoge belastingrente

27 januari 2020
Artikel

Voor ondernemingen met een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar, is het binnenkort tijd om actie te ondernemen om verschuldigde belastingrente over de verschuldigde vennootschapsbelasting te voorkomen. Hetzelfde geldt voor particulieren die verwachten inkomstenbelasting te moeten betalen over 2019.

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Geschreven door:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
Twee mannen in gesprek over belastingrente

Onze aanbeveling is om tijdig, en uiterlijk vóór 1 mei 2020, bij de Belastingdienst een verzoek om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting over het jaar 2019 in te dienen.

Let op: Afschrijvingsbeperking in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2019 kan gevolgen hebben voor de (voorlopige) aanslag 2019

Afschrijven op bedrijfsgebouwen kan in de vennootschapsbelasting tot aan de bodemwaarde. Per 1 januari 2019 is de afschrijvingsbeperking in de vennootschapsbelasting aangescherpt. De bodemwaarde voor bedrijfsgebouwen in eigen gebruik is gewijzigd van 50% van de WOZ-waarde naar 100% van de WOZ-waarde. Concreet houdt dit in dat de bodemwaarde sneller zal worden bereikt, waardoor fiscaal eerder niet meer afgeschreven kan worden op de bedrijfsgebouwen. Aangezien dit forse gevolgen kan hebben voor de belastbare winst van uw vennootschap, adviseren wij u nadrukkelijk hier bij het bepalen van het bedrag van de voorlopige aanslag 2019 en volgende rekening mee te houden. 

Belastingrente berekenen

De Belastingdienst brengt rente in rekening als de (voorlopige) aanslag te lang op zich heeft laten wachten door toedoen van de belastingplichtige. Met andere woorden: belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente door de Belastingdienst. Blijkt uit een (voorlopige) aanslag dat u vennootschaps- of inkomstenbelasting moet betalen? Dan bent u (de belastingplichtige) over dat bedrag mogelijkerwijs belastingrente verschuldigd. Met ingang van 1 juli 2020 (de eerste dag na afloop van zes maanden na afloop van het (boek)jaar waarop de aanslag betrekking heeft) berekent de Belastingdienst belastingrente. Dit eindigt op de dag die ligt voor de dag waarop de aanslag uiterlijk betaald moet zijn, normaliter zes weken na dagtekening van de aanslag.

Is er sprake van een gebroken boekjaar? Dan wordt er belastingrente in rekening gebracht vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Wordt een aanslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar opgelegd? Dan is geen belastingrente verschuldigd.

Invorderingsrente

Daarnaast brengt de Belastingdienst invorderingsrente in rekening als de belastingplichtige een belastingaanslag te laat betaalt. Vanaf het moment van het verlopen van de betalingstermijn (normaliter zes weken na dagtekening van de aanslag) tot aan de dag van betaling rekent de Belastingdienst invorderingsrente. Betaal uw aanslagen daarom altijd op tijd!

Rentepercentage

Voor de vennootschapsbelasting wordt voor de belastingrente aangesloten bij het wettelijke rentepercentage voor handelstransacties, met een minimum van 8%(!). Voor de overige belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, en voor de invorderingsrente, wordt aangesloten bij het wettelijke rentepercentage voor niet-handelstransacties. Daarbij geldt een minimumpercentage van 4%.

Voorkom onnodige belastingrente!

Verwacht u dat uw onderneming en/of u zelf privé over 2019 vennootschaps- of inkomstenbelasting verschuldigd bent, dan is het raadzaam om tijdig een van de volgende acties te ondernemen. Zo kunt u de belastingrente verlichten of in zijn geheel voorkomen.

  • Dien voor de eerste dag van de vijfde maand na einde van het (fiscale) boekjaar een verzoek om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in. Bij een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar moet het verzoek voor het jaar 2019 zijn ingediend vóór 1 mei 2020*. Bij een gebroken boekjaar geldt dat het verzoek binnen vier maanden na afloop van het boekjaar moet worden gedaan;
  • Dien vóór 1 mei 2020* een verzoek om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting in;
  • Is de reeds opgelegde voorlopige aanslag naar verwachting te laag? Dan moet deze vóór 24 maart 2020 aangepast worden. De termijn van veertien weken (acht weken plus zes weken betalingstermijn) die de Belastingdienst heeft om op het verzoek te reageren, eindigt dan op 30 juni 2020;
  • Ook een te hoge voorlopige aanslag kunt u laten aanpassen, om zo de liquiditeitspositie te verbeteren;
  • Zolang er onduidelijkheid is over de hoogte van het te verwachten belastbare bedrag over 2020, is het raadzaam om de voorlopige aanslag 2020 niet te hoog vast te stellen. In de loop van 2020, maar uiterlijk begin 2021, kunt u dan inschatten wat het belastbare bedrag over 2020 zal zijn en dan op basis van die inschatting de voorlopige aanslag 2020 laten aanpassen.

* indien en voor zover de definitieve aanslag afwijkt van de voorlopige aanslag, kan toch belastingrente zijn verschuldigd.

Meer informatie 

Wilt u meer weten over het indienen van uw voorlopige aanslag? Neem contact op met Mark Broekhuizen via telefoonnummer 040-2942626 of stuur Mark een mail.

Wilt u meer weten over belastingrente? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Portretfoto van Mark Broekhuizen
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942626
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan