Let op uw voorlopige aanslagen: kom in actie!

1 april 2024
Artikel

Is het boekjaar van uw onderneming gelijk aan het kalenderjaar? Onderneem dan nu actie om belastingrente zoveel mogelijk te beperken. Ook als uw voorlopige aanslag te hoog is, loont het om in actie te komen.

Portretfoto van Rolf Brouwer
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
Blauwe envelop belastingdienst

Dien uw verzoek om een voorlopige aanslag tijdig in

Moet u voor uw onderneming of als particulier belasting (bij)betalen? Dan kan de Belastingdienst u belastingrente over het verschuldigde bedrag in rekening brengen. U voorkomt dit door tijdig voldoende belasting te betalen via een voorlopige aanslag. Hiervoor had u vóór 1 mei 2024 bij de Belastingdienst een verzoek moeten indienen voor een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting over 2023. Legde de Belastingdienst al een voorlopige aanslag 2023 op, maar is deze naar verwachting te laag? Dan had u deze aanslag vóór 24 maart 2024 moeten laten bijstellen naar het juiste niveau.

Ook als deze data al voorbij zijn, is het van belang om zo snel mogelijk uw voorlopige aanslagen 2023 te laten bijstellen naar het juiste bedrag. Op die manier kunt u de periode waarover u belastingrente moet betalen zoveel mogelijk beperken.

Lees meer over onze fiscale dienstverlening

Wanneer moet u belastingrente betalen?

De Belastingdienst brengt rente in rekening als de (voorlopige) aanslag te lang op zich heeft laten wachten door toedoen van de belastingplichtige. Belastingrente is dus een vergoeding voor gemiste rente door de Belastingdienst. Blijkt uit een (voorlopige) aanslag dat u vennootschaps- of inkomstenbelasting moet betalen? Dan bent u over dat bedrag mogelijk belastingrente verschuldigd. 

Met ingang van 1 juli 2024 (de eerste dag na afloop van zes maanden na afloop van het (boek)jaar 2023) berekent de Belastingdienst belastingrente. Dit eindigt op de dag die ligt vóór de dag waarop u de aanslag uiterlijk moet betalen. Dit is zes weken na dagtekening van de aanslag. Is er sprake van een gebroken boekjaar? Dan brengt de Belastingdienst belastingrente in rekening vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Let de Belastingdienst een aanslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op? Dan bent u geen belastingrente verschuldigd.

Betaal uw belastingaanslag op tijd

De Belastingdienst brengt invorderingsrente in rekening als u een belastingaanslag te laat betaalt. Vanaf het moment van het verlopen van de betalingstermijn (zes weken na dagtekening van de aanslag) tot aan de dag van betaling, rekent de Belastingdienst invorderingsrente. Betaal uw aanslagen daarom altijd op tijd!

Percentages belasting- en invorderingsrente

De belastingrente is per 1 januari 2024 gekoppeld aan de ECB-rente. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is gelijk aan de ECB-rente met een opslag van 5,5 procentpunt. Hierdoor komt de belastingrente uit op 10%. Dit geldt ook voor de bronbelasting op rente en royalty’s. Voor de overige belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, wordt aangesloten bij de ECB-rente met een opslag van 3 procentpunt. Het rentepercentage komt hierdoor uit op 7,5%. De invorderingsrente bedraagt per 1 januari 2024 4%.

Resultaat 2023 lager dan verwacht? Kom ook dan in actie!

Heeft u – uitgaande van winst -  op basis van een voorlopige aanslag al belasting betaald over 2023? En blijkt nu dat u in 2023 verlies heeft gemaakt? Ook dan is het zinvol om in actie te komen. Als u kunt onderbouwen dat uw resultaat beduidend lager is dan de eerder opgelegde voorlopige aanslag, kunt een verzoek indienen om deze te verlagen. Het te veel betaalde bedrag krijgt u dan terug. Dit levert een positieve bijdrage aan uw cashflow.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over het indienen van uw voorlopige aanslag? Voorkom verrassingen achteraf en laat u goed adviseren door een van onze fiscale adviseurs. Neem contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over belastingrente? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan