Let op uw voorlopige aanslagen: kom in actie!

8 februari 2023
Artikel

Is het boekjaar van uw onderneming gelijk aan het kalenderjaar? Onderneem dan nu actie om belastingrente te voorkomen. Ook als uw voorlopige aanslag te hoog is, loont het om nu in actie te komen.

Portretfoto van Rolf Brouwer
Neem contact op met:
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
Blauwe envelop belastingdienst

Dien uw verzoek om een voorlopige aanslag tijdig in

Moet u voor uw onderneming of als particulier belasting (bij)betalen? Dan kan de Belastingdienst u belastingrente over het verschuldigde bedrag in rekening brengen. U voorkomt dit door tijdig voldoende belasting te betalen via een voorlopige aanslag. Hiervoor dient u vóór 1 mei 2023 bij de Belastingdienst een verzoek in om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting over 2022. Legde de Belastingdienst al een voorlopige aanslag 2022 op, maar is deze naar verwachting te laag? Laat deze aanslag dan vóór 24 maart 2023 bijstellen naar het juiste niveau.

Wanneer moet u belastingrente betalen?

De Belastingdienst brengt rente in rekening als de (voorlopige) aanslag te lang op zich heeft laten wachten door toedoen van de belastingplichtige. Belastingrente is dus een vergoeding voor gemiste rente door de Belastingdienst. Blijkt uit een (voorlopige) aanslag dat u vennootschaps- of inkomstenbelasting moet betalen? Dan bent u over dat bedrag mogelijk belastingrente verschuldigd. 

Met ingang van 1 juli 2023 (de eerste dag na afloop van zes maanden na afloop van het (boek)jaar 2022) berekent de Belastingdienst belastingrente. Dit eindigt op de dag die ligt vóór de dag waarop u de aanslag uiterlijk moet betalen. Dit is zes weken na dagtekening van de aanslag. Is er sprake van een gebroken boekjaar? Dan brengt de Belastingdienst belastingrente in rekening vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Let de Belastingdienst een aanslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op? Dan bent u geen belastingrente verschuldigd.

Betaal uw belastingaanslag op tijd

De Belastingdienst brengt invorderingsrente in rekening als u een belastingaanslag te laat betaalt. Vanaf het moment van het verlopen van de betalingstermijn (zes weken na dagtekening van de aanslag) tot aan de dag van betaling, rekent de Belastingdienst invorderingsrente. Betaal uw aanslagen daarom altijd op tijd!

Percentages belasting- en invorderingsrente

Voor de vennootschapsbelasting sluit de belastingrente aan bij het wettelijke rentepercentage voor handelstransacties, met een minimum van 8%. Dit geldt ook voor de bronbelasting op rente en royalty’s. Voor de overige belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, wordt aangesloten bij het wettelijke rentepercentage voor niet-handelstransacties. Daarbij geldt een minimumpercentage van 4%. Dit is voorlopig ook het percentage dat de Belastingdienst aan belastingrente en invorderingsrente berekent.

Resultaat 2022 lager dan verwacht? Kom ook dan in actie!

Heeft u – uitgaande van winst -  op basis van een voorlopige aanslag al belasting betaald over 2022? En blijkt nu dat u in 2022 verlies heeft gemaakt? Ook dan is het zinvol om in actie te komen. Als u kunt onderbouwen dat uw resultaat beduidend lager is dan de eerder opgelegde voorlopige aanslag, kunt een verzoek indienen om deze te verlagen. Het te veel betaalde bedrag krijgt u dan terug. Dit levert een positieve bijdrage aan uw cashflow.  

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van uw voorlopige aanslag? Voorkom verrassingen achteraf en laat u goed adviseren door een van onze fiscale adviseurs. Neem contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over belastingrente? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan