Trends in zakelijke dienstverlening

18 mei 2018
Artikel

De omzet van zakelijke dienstverleners stijgt al vier opeenvolgende jaren en ook de prognoses voor de komende jaren zijn goed. De uitzendbranche en de ict-dienstverleners zagen hun omzet het meest toenemen. Maar ook de advisering en faciliterende diensten groeien stevig. De sector heeft wel te maken met een snel stijgend aantal openstaande vacatures. Uitzondering hierbij is de financiële dienstverlening, waar het aantal arbeidsplaatsen door automatisering komende tijd nog afneemt. Nieuwe technologieën, slimme toepassingen en ict-diensten in the cloud zijn enkele trends binnen de zakelijke dienstverlening.

adviseur in gesprek met klanten

Digitalisering en Artificial Intelligence

Om personeelstekorten op te vangen en kosten te reduceren, maken bedrijven steeds vaker gebruik van digitale oplossingen en Artificial Intelligence (AI). Onder meer om administratieve taken te verminderen en de klantervaring te verbeteren. Dit heeft zijn weerslag op de ict-branche. Omdat de klant steeds vaker maatwerk verlangt, liggen groeikansen voor de zakelijke dienstverlening vooral in het efficiënter organiseren van standaard processen. Software is steeds vaker onderdeel van producten en diensten van bedrijven. Dit vergt flinke investeringen. Het goed toepassen van ict zorgt er wel voor dat de productiviteit in de sector verbetert. 

Zelfservice en communicatie

Doordat steeds meer processen vergaand geautomatiseerd worden, kunnen en willen klanten ook steeds meer zelf doen, op een moment dat zij zelf kiezen. Bijvoorbeeld ’s-avonds online een hypotheek aanvragen of bankzaken en belastingaangiften regelen. Toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en snelheid zijn hier belangrijke aandachtspunten. Daarnaast is een goede communicatie onmisbaar. Steeds meer zakelijke dienstverleners communiceren via chat, WhatsApp en sociale media met hun klanten. Ook proberen ze vaak direct antwoord te (laten) geven op vragen, bijvoorbeeld via een virtuele assistent en/of chat. Het is van groot belang dat de klant direct een antwoord krijgt.

Privacy(wetgeving)

Zakelijke dienstverleners werken met persoonsgegevens. Zij moesten dus maatregelen treffen om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) die op 25 mei in werking treedt. Organisaties moeten vanaf die datum nog zorgvuldiger omgaan met klantgegevens en deze beschermen. Overtreedt een bedrijf de regels, dan kunnen forse boetes volgen. Dit blijft de komende tijd een aandachtspunt voor zakelijke dienstverleners.

Personeel

Ook binnen de zakelijke dienstverlening is personeel een hot item, zeker gezien de arbeidsintensiviteit. Zo groeit bijvoorbeeld het tekort aan ict-specialisten door de toename aan softwaretoepassingen. Daarnaast hebben bedrijven behoefte aan mensen met kennis van nieuwe technologieën zoals robotica en Artificial Intelligence. 
Het toenemende gebruik van deze toepassingen verandert ook de werkzaamheden en vraagt om personeel met andere vaardigheden. Aandachtspunt hierbij is dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de mogelijkheden van aanwezige technologieën en hun werking. Zo kan het bedrijf het best inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. 

Nieuwe generatie, andere insteek

De nieuwe generatie medewerkers, de millennials, heeft andere wensen voor de werkplek dan voorgaande generaties. Deze jongere medewerkers hechten veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en de balans tussen werk en privé. Zaken als salaris en leaseauto’s vinden zij minder belangrijk. Bedrijven moeten zich dus gaan onderscheiden om mensen te werven én aan zich te binden.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan