Tips bij (ver)koop van onroerend goed

3 maart 2020
Artikel

De verkoop van grond waarop een ‘oud’ gebouw staat is vrijgesteld van btw, tenzij sprake is van een bouwterrein. Een bouwterrein is belast met btw, waarbij de koper een vrijstelling overdrachtsbelasting krijgt. Bij elke transactie van onroerend goed is het de kunst om het optimum te vinden tussen btw en overdrachtsbelasting. Door tijdig advies in te winnen, kan er nog aan de knoppen gedraaid worden waardoor u financieel voordeel behaalt.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
onroerend goed

Btw-vrijstelling levering onroerende zaak

De verkoop van onroerend goed is in beginsel vrijgesteld van btw. In de btw-wetgeving staan enkele uitzonderingen op deze hoofdregel. De btw-vrijstelling geldt namelijk niet als het gaat om de levering van:

  • nieuw onroerend goed (binnen twee jaar na ingebruikname);
  • onroerend goed waarbij koper en verkoper afspreken (opteren) dat de levering met btw wordt belast;
  • een bouwterrein.

Wanneer is sprake van een bouwterrein?

Onder de definitie ‘bouwterrein’ valt onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd. Gaat het om bebouwde grond waarbij de intentie bestaat om het bestaande gebouw te slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw? Dan is het maar de vraag of sprake is van een (met btw belast) bouwterrein.

Wie verricht de sloopwerkzaamheden en wanneer?

Bebouwde grond zal eerder als bouwterrein kwalificeren wanneer de verkoper de sloop (en sloopkosten) voor zijn rekening neemt. De sloopwerkzaamheden die de verkoper verricht, zijn dan geen aparte prestatie voor de btw, waardoor de verkoper in wezen onbebouwde grond (bouwterrein) levert. Het is hierbij van belang dat de sloopwerkzaamheden worden gestart vóórdat de levering plaatsvindt. De verkoop van een bouwterrein is met btw belast en dat is wenselijk als de koper de btw kan aftrekken. Er hoeft dan geen overdrachtsbelasting betaald te worden.

Voor particuliere kopers en ondernemers die geen btw kunnen aftrekken, is de btw een kostenpost. Bij koop van (nog) bebouwde grond, is het juist niet wenselijk om te komen tot een bouwterrein. Door specifieke afspraken te maken over wie de sloopt regelt, betaalt en uitvoert kan de status van ‘bouwterrein’ worden voorkomen. Er is dan sprake van een vrijgestelde levering van bebouwd terrein. U betaalt in dat geval wel overdrachtsbelasting (2% of 6%), maar dat is uiteraard veel minder dan de niet-aftrekbare 21% btw.

Heeft u te maken met de aanstaande koop of verkoop van onroerend goed? Vraag dan tijdig aan onze belastingadviseurs om uw situatie te beoordelen

Meer weten?

Wilt u meer weten over de (ver)koop van onroerend goed? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Wilt u meer weten over de (ver)koop van onroerend goed? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan