Stal bouwen? Let op de btw

21 april 2022
Artikel

Hippische ondernemers die willen uitbreiden, hebben verschillende mogelijkheden. Zo kunnen zij een andere locatie bijkopen, een nieuwe stal op de huidige locatie bijbouwen of een bestaande stal verbouwen. We zetten de btw-aspecten van deze uitbreidingen voor u op een rij.  

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Stal bouwen? Let op de btw!

Aankoop van een nieuwe locatie

De aankoop van onroerend goed is belast met btw of met overdrachtsbelasting. Welke belasting u betaalt, is (onder andere) afhankelijk van de hoedanigheid van de verkoper en de onroerende zaak die wordt verkocht. Bij de aankoop van een kaal stuk grond van een ondernemer, waarop u de stal wilt bouwen, zal in de regel sprake zijn van een aankoop met btw. De levering wordt dan gezien als de (btw-belaste) levering van een bouwterrein. Afhankelijk van het uiteindelijke gebruik van de grond en de stal kan de btw via de aangifte omzetbelasting (al dan niet gedeeltelijk) worden teruggevraagd.

Bij aankoop van een locatie met bestaande bedrijfsgebouwen (ouder dan twee jaar), is de koper in principe 8% (vanaf 2023 9%) overdrachtsbelasting verschuldigd over de koopsom. Deze overdrachtsbelasting kan niet worden teruggevraagd bij de Belastingdienst en verhoogt daarmee voor de ondernemer de kostprijs van de onroerende zaak.

Maandaangifte

Op het moment dat u een geschikt stuk grond bezit en begint met de bouw van de nieuwe stal, betaalt u in eerste instantie een relatief hoog bedrag aan btw in verband met de bouw. Dit kan een grote impact hebben op uw liquiditeitspositie.

Doorgaans doet u btw-aangifte per kwartaal. Als u bijvoorbeeld in april een factuur ontvangt en betaalt, kunt u de betaalde btw pas in de aangifte omzetbelasting van juli verrekenen. U kunt een verzoek indienen bij de Belastingdienst om per maand aangifte te mogen doen, zodat u de betaalde voorbelasting sneller kunt terugvragen. Bij een ontvangen factuur in april kan de btw dan al in mei worden verrekend. Zo hoeft u de btw voor een kortere periode voor te financieren. Dien dit verzoek wel tijdig in, want de tijd die de belastingdienst nodig heeft voor omzetting kan oplopen tot enkele maanden.

Gebruik van de nieuwe stal

Afhankelijk van het gebruik van de stal voor btw-belaste prestaties, kunt u de btw op de bouwkosten net als de btw op de aankoopsom van de grond (al dan niet gedeeltelijk) terugvragen.

Bij gebruik van de stal voor opfokactiviteiten en/of de africhting van paarden zijn de opbrengsten belast met btw. Daarom mag u de btw op de bouwkosten ook volledig in aftrek brengen.

Wordt de stal echter gebruikt voor pensionstalling met vaste boxen, dan is niet de volledige opbrengst belast met btw. Een gedeelte van de ontvangen vergoeding heeft dan namelijk betrekking op de verhuur van de paardenbox. Dit gedeelte van de vergoeding wordt gezien als de verhuuropbrengst van een onroerende zaak en is in principe vrijgesteld van omzetbelasting. U hoeft over dit gedeelte van de vergoeding geen btw af te dragen, maar mag daarom ook geen btw terugvragen over in dit kader gemaakte kosten.  

Ook als u in de nieuwe stal uw eigen paarden stalt, die u houdt als hobby, heeft u in zoverre geen recht op aftrek van omzetbelasting. Dit wordt namelijk gezien als privégebruik.

Gewijzigd gebruik

Zodra de nieuwe stal af is en in gebruik is genomen, is de btw-aftrek nog niet definitief. De stal wordt namelijk voor btw-doeleinden gedurende een periode van negen jaar na het jaar van ingebruikname ‘gevolgd’: de zogenoemde herzieningsperiode. Als in deze periode het gebruik wijzigt, moet u btw terugbetalen of kunt u juist extra btw terugvragen. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe stal gebouwd voor opfokactiviteiten, maar gaat u die na vijf jaar gebruiken voor pensionstalling met vaste boxen? Dan moet er een (gedeeltelijke) correctie van de eerder in aftrek gebrachte omzetbelasting plaatsvinden. Bij pensionstalling gevolgd door opfokactiviteiten bestaat er mogelijk juist een extra recht op aftrek van omzetbelasting.  

Verbouwing van een oude stal

Bij de verbouwing van een oude stal wordt voor de btw-aftrek ook gekeken naar het voorgenomen gebruik van de stal na verbouwing. In tegenstelling tot bij een nieuwe stal kan de btw-aftrek van de verbouwingskosten na het jaar van de ingebruikname van de verbouwing definitief zijn. Dit is mede afhankelijk van hoe ingrijpend de verbouwing was. Omdat er met zulke verbouwingen vaak grote bedragen gemoeid zijn, is dit regelmatig onderwerp van discussie tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst.

Bespreek uw investerings- en uitbreidingsplannen daarom tijdig met uw fiscaal adviseur om samen de fiscale gevolgen en zo het kostenplaatje onderaan de streep in kaart te brengen.

Tip: als paardenhouder komt u vanaf 2022  in aanmerking voor fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van een stal. Voorwaarde is dat uw bouw- of verbouwplannen voldoen aan de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de btw-aspecten bij het bouwen van een stal? Neem dan contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur,  via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail

Wilt u meer weten over de btw-aspecten bij het bouwen van een stal? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu