Stal bouwen? Let op de btw

11 maart 2024
Artikel

Als u een hippische ondernemer bent met plannen om uit te breiden, heeft u verschillende opties: het  kopen van een nieuwe locatie, het bijbouwen van een stal op uw huidige terrein of het verbouwen van uw bestaande stal. We zetten de btw-aspecten van deze uitbreidingen voor u op een rij. 

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Stal bouwen? Let op de btw!

Aankoop van een nieuwe locatie

De aankoop van onroerend goed is belast met btw en/of met overdrachtsbelasting. Welke belasting u betaalt, is onder andere afhankelijk van de hoedanigheid van de verkoper (btw-ondernemer of particulier; inclusief box 3-vermogen) en of de onroerende zaak bestaand of nieuwbouw is. 

  • Koopt u een onbebouwd stuk grond van een (btw)ondernemer, met de intentie en (lopend verzoek voor een) vergunning om daarop uw stal te bouwen? Dan is er doorgaans sprake van een aankoop met btw. De levering wordt dan beschouwd als de (btw-belaste) levering van een bouwterrein. De betaalde btw kunt u mogelijk (deels) terugvorderen, afhankelijk van het gebruik van de grond en stal.
  • Bij de aankoop van een locatie met bestaande bedrijfsgebouwen die ouder zijn dan twee jaar, betaalt u 10,4% overdrachtsbelasting over de koopsom. Dit is niet terugvorderbaar bij de Belastingdienst. Dit verhoogt de aankoopkosten in vergelijking met de aankoop van een bouwterrein waarvoor de btw aftrekbaar en vrij is van overdrachtsbelasting.  

Maandaangifte voor beter cashflowbeheer

Bij de start van de bouw krijgt u te maken met een relatief hoog bedrag aan btw over de bouwkosten. Dit beïnvloedt uw liquiditeitspositie. 

Normaal gesproken doet u btw-aangifte per kwartaal. Als u bijvoorbeeld in april een factuur ontvangt en betaalt, kunt u de betaalde btw pas in de aangifte omzetbelasting van juli terugvragen. U kunt een verzoek indienen bij de Belastingdienst om per maand aangifte te mogen doen, zodat u de betaalde voorbelasting sneller kunt terugvragen. Bij een ontvangen factuur in april kan de btw dan al in mei worden verrekend. Zo hoeft u de btw voor een kortere periode voor te financieren. Dien dit verzoek wel tijdig in, want de tijd die de belastingdienst nodig heeft voor omzetting kan oplopen tot enkele maanden.

Gebruik van de nieuwe stal

Afhankelijk van het gebruik van de stal voor btw-belaste activiteiten, kunt u de btw op de bouwkosten en de btw op de aankoopsom van de grond geheel terugvragen.

Bij gebruik van de stal voor opfokactiviteiten en/of de africhting van paarden zijn de opbrengsten belast met btw. Daarom mag u de btw op de bouwkosten en andere gerelateerde kosten ook volledig in aftrek brengen.

Gebruikt u de stal ook voor pensionstalling met vaste boxen, dan zijn uw opbrengsten niet volledig btw-belast. Een gedeelte van uw vergoeding heeft dan namelijk betrekking op de verhuur van een of meerdere paardenbox(en). Dit gedeelte van de vergoeding wordt gezien als van btw vrijgestelde verhuuropbrengst van een onroerende zaak. U draagt over de vergoeding voor dit gedeelte geen btw af en mag daarom ook geen btw terugvragen over in dit kader gemaakte kosten. Maak daarom een nauwkeurige berekening van de aftrekbare btw. Stalt u in de nieuwe stal ook uw eigen paarden die u hobbymatig houdt? Ook dan heeft u voor dat gedeelte geen recht op aftrek van omzetbelasting. Dit wordt namelijk gezien als privégebruik.

Btw op algemene kosten bij btw-vrijgestelde omzet

Heeft u omzet die is vrijgesteld van btw? Dan heeft dit ook gevolgen voor de mate waarin u btw op algemene kosten kan aftrekken. Dit zijn kosten die u maakt voor zowel uw btw-belaste prestaties als u btw-vrijgestelde prestaties. Denk hierbij aan juridische, advies-, accountancy-, huisvesting-, onderhouds- en energiekosten.  U maakt hiervoor een zogenoemde prorata-berekening.

Gewijzigd gebruik en herziening

Zodra uw nieuwe stal af is en in gebruik is genomen, is de btw-aftrek nog niet definitief. De stal wordt namelijk voor btw-doeleinden ‘gevolgd’ gedurende een periode van negen jaar na het jaar van ingebruikname: de zogenoemde herzieningsperiode. Als in deze periode het gebruik wijzigt, moet u btw terugbetalen of kunt u juist extra btw terugvragen. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe stal gebouwd voor opfokactiviteiten, maar gaat u die na vijf jaar volledig gebruiken voor pensionstalling met vaste boxen? Dan moet er een (gedeeltelijke) correctie van de eerder in aftrek gebrachte omzetbelasting plaatsvinden. Bij pensionstalling gevolgd door opfokactiviteiten bestaat er mogelijk juist een extra recht op aftrek van omzetbelasting. U gebruikt uw stal dan namelijk meer voor btw-belaste activiteiten waardoor u binnen de tien herzieningsjaren jaarlijks ‘extra’ btw kunt terugvragen. 

Verbouwing van een oude stal

Bij de verbouwing van een oude stal wordt voor de btw-aftrek ook gekeken naar het beoogde gebruik van de stal na verbouwing. In tegenstelling tot bij een nieuwe stal kan de btw-aftrek van de verbouwingskosten na het jaar van de ingebruikname definitief zijn. Op dat moment heeft u de btw dan in feite meteen ‘verdiend’. Dit is met name afhankelijk van de mate waarin u wijzigingen aanbrengt aan de constructie van uw stal. Aangezien dergelijke verbouwingen vaak grote bedragen met zich meebrengen, leidt dit regelmatig tot discussie tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst. Vragen die hierbij spelen zijn onder andere: “Ontstaat er voor de btw een nieuwe stal?”, “Welk btw-bedrag mag u aftrekken?” en “Moet u de afgetrokken btw herzien in de negen jaren na de verbouwing”?

Bespreek uw investerings- en uitbreidingsplannen daarom tijdig met uw fiscaal adviseur om samen de fiscale gevolgen en zo het kostenplaatje onderaan de streep in kaart te brengen.

Tip: als paardenhouder komt u vanaf 2023  in aanmerking voor fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van een stal. Voorwaarde is dat uw bouw- of verbouwplannen voldoen aan de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de btw-aspecten bij het bouwen van een stal? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur,  via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail

Wilt u meer weten over de btw-aspecten bij het bouwen van een stal? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan