Positieve cijfers paardenhouderij 2022

13 juli 2023
Artikel

De cijfers van hippische ondernemers over 2022 zijn bekend. Over het algemeen schetsen deze een positief beeld. We zetten de belangrijkste cijfers van de maneges en pensionstallen voor u op een rij.

Portretfoto van Johan Verkuylen
Neem contact op met:
Johan Verkuylen Relatiemanager
Paarden eten stro

Cijfers maneges 2022

Omzet manege

De omzet per stallingsplaats komt in 2022 iets hoger uit dan in 2019 en dit zorgde voor de hoogste gerealiseerde omzet sinds het monitoren van de hippische kengetallen (vanaf 2012). Op het manegebedrijf zagen we in de coronajaren 2020 en 2021 nog een aanzienlijke omzetdaling en een flinke dip in het resultaat per stallingsplaats. In het jaar 2019 (voor corona) lag de omzet per stallingsplaats € 48 lager, hiermee is de omzet in 2022 dus aanzienlijk hersteld.

Dit komt met name door een flinke stijging in de omzet op de lesactiviteiten: de tarieven zijn gestegen, er werden meer lessen afgenomen en er waren weer aanvullende activiteiten, zoals ponykampen.

De opbrengst van de horeca op het manegebedrijf is in 2022 wel hoger dan in 2020 en 2021, maar nog lang niet op het niveau van 2019. Dit biedt kansen om de omzet in de toekomst nog meer te laten groeien.

Toegerekende kosten manege

De bruto marge (omzet -/- toegerekende kosten) is de hoogste bruto marge sinds het monitoren van de hippische kengetallen (vanaf 2012). Het bedrijfsresultaat is echter nog niet terug op het niveau van 2019. Dit komt niet door een stijging van de toegerekende kosten, maar door een toename van de overige bedrijfskosten. De toegerekende kosten stegen in 2022 slechts licht ten opzichte van 2020 en 2021. Dit is verklaarbaar door de in 2022 flink toegekomen krachtvoerkosten, door een tekort aan grondstoffen en de gestegen energielasten. De kosten voor ruwvoer en strooisel bleven redelijk stabiel.

 De inkoopkosten voor horeca-activiteiten namen in 2022 wel toe ten opzichte van 2020 en 2021, maar bleven door het nog achterblijvende herstel in de omzet van de horeca nog ruim onder het niveau van 2019. Dit alles zorgde ervoor dat de maneges de hoogste bruto marge behaalden sinds het monitoren van deze hippische kengetallen (2012).

Overige bedrijfskosten manege

Helaas zijn niet alle cijfers zo positief. Zo blijft het resultaat per stallingsplaats, ondanks de hoge omzet en bruto marge per stallingsplaats, nog € 96 achter op het jaar 2019. De flinke resultaatdaling van 2020 en 2021 is echter wel overwonnen.

De bedrijfskosten namen toe, vooral door hogere loonkosten en energielasten. De loonkosten tonen al jaren een stijgende trend. De tegemoetkoming in de loonkosten van de overheid drukte de bedrijfskosten in 2020 en 2021 nog aanzienlijk, maar deze tegemoetkoming is per 1 april 2022 beëindigd. Daarnaast stegen de loonkosten in 2022 nog verder vanwege de inflatie. Ook de energiekosten namen in 2022 flink toe. Dit komt vooral door de hoge gasprijzen, want veel ondernemers hebben inmiddels zonnepanelen aangeschaft, waardoor de kosten voor stroom daalden.  

Cijfers 2022 pensionstal

Omzet pension

De pensionstallen hadden veel minder last van de coronacrisis en realiseerden in deze periode al de hoogste omzetten. Met een omzet per stallingsplaats van € 4.106 per jaar steeg de hoogste omzet van 2021 in 2022 nog eens met € 303, een verbetering van 8,0%.

Waar eind 2021/begin 2022 prijsverhogingen voornamelijk werden gebaseerd op verwachte stijgende huisvestingskosten (energielasten, onderhoud, verzekeringen), was de daadwerkelijke stijging van alle kosten als gevolg van de inflatie in 2022 niet voorzien. 

Met de gerealiseerde omzetstijging lijkt het erop dat veel stallen tussentijds hebben geanticipeerd op de stijgende kosten. In het verleden waren ondernemers voorzichtig met het verhogen van prijzen, omdat de klant dit ‘niet kon of wilde betalen’. Nu komt meer en meer het besef dat verhoging van de stalprijs noodzakelijk is om aan de verwachtingen van de klant te kunnen blijven voldoen.

Toegerekende kosten pension

Ook de toegerekende kosten lagen in 2022 op het hoogste niveau van de afgelopen jaren: over de gehele linie stegen de kosten. Door de mooie omzetstijging ligt de bruto marge - ondanks de hogere kosten - op het hoogste niveau sinds tien jaar.

De bedrijfskosten stegen licht, met name de loonkosten en energielasten. Toch nam het resultaat ten opzichte van 2021 per stallingsplaats toe met € 109. Ook in 2021 werd overigens het hoogste resultaat sinds het monitoren van de kengetallen behaald.

Kortom: de paardenhouderij behaalde mooie resultaten in 2022, wat ook noodzakelijk is voor de continuïteit in de sector. Door stijgende welzijnseisen staan veel ondernemers nog voor aanzienlijke investeringen. Daarnaast zijn er nog meer uitdagingen, zoals op het gebied van vergunningen, de beschikbare ruimte en mest/stikstofregels. Een onderneming moet immers interessant blijven voor overdracht naar een volgende generatie ondernemers. Een gezond financieel rendement is hiervoor een basisvoorwaarde!

Meer informatie

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Neem voor meer informatie of advies over de monitor voor de paardenhouderij contact op met Johan Verkuylen, relatiemanager, via telefoonnummer 073-6465423 of stuur Johan een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Johan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan