Projectontwikkeling en de verhuur van parkeerruimte in de btw

24 januari 2023
Artikel

Vastgoedontwikkelaars hebben te maken met complexe omzet- en overdrachtsbelastingregels. Zo ook bij de verhuur van parkeerruimte.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Geparkeerde auto's

Projectontwikkelaars weten dat zij bij de aankoop, realisatie en verkoop van vastgoed rekening moeten  houden met allerlei juridische en fiscale regels, waaronder omzet- en overdrachtsbelastingregels. ‘Btw en vastgoed’ is een lastige combinatie, maar biedt ook zeker kansen. Bij heffing van btw geldt vaak een vrijstelling overdrachtsbelasting, die (meestal) gunstig uitpakt voor ondernemers. Maar hoe gaat u om met de verhuur van parkeerruimte?

De verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en de verhuur van lig- en bergplaatsen is in de basis belast met btw. Het is een uitzondering op de hoofdregel dat verhuur van onroerend goed is vrijgesteld van btw.

Wat is parkeerruimte?

Parkeerruimte heeft een ruimte strekking. Een onroerende zaak die naar haar aard en inrichting bestemd is om te worden gebruikt als parkeerruimte en waarbij dit gebruik niet is uitgesloten, is parkeerruimte. Een parkeerruimte kan open zijn, zoals op een stuk grasland en gesloten, zoals bij een parkeergarage of onder een kantoor- of woningcomplex. Daarnaast zijn er ook ruimten die als parkeerruimte kunnen worden gebruikt, maar daar niet primair voor zijn ingericht/bedoeld.

Het is voor verhuurder van parkeerplaatsen en multifunctionele ruimten waarin soms geparkeerd wordt of mag worden, belangrijk om te weten of de verhuurder wel (btw-belast) of geen (vrijgesteld) btw in rekening moeten brengen.

Casus projectontwikkelaar

Een projectontwikkelaar heeft appartementen en parkeerplaatsen in twee appartementencomplexen gebouwd. De bedoeling was de appartementen en de parkeerruimte beneden in de complexen afzonderlijk te verkopen. Niet alle parkeerruimten werden verkocht, zodat de projectontwikkelaar de ‘resterende’ parkeerplaatsen aan de huurders van de appartementcomplexen verhuurde.

De projectontwikkelaar vond dat de verhuur een aparte prestatie (‘de verhuur van parkeerruimte’) was en daarmee btw-belast. Daarmee kon een deel van de btw op de projectkosten (alsnog) worden teruggekregen van de Belastingdienst. De Belastingdienst vond echter dat de verhuur van de appartementen met bijbehorende parkeerplaatsen ‘één prestatie’ was, waardoor de verhuur van de parkeerruimte ‘op ging’ in de vrijgestelde verhuur van het appartement.

Wat zegt het Hof over de verhuur van parkeerruimte?

Het Hof besliste dat - mede kijkend naar Europese rechtspraak - de verhuur van parkeerruimte onder de vrijstelling valt als de beide verhuurprestaties (appartement + parkeerruimte) één economische prestatie vormen. Dat is zo als de parkeerruimte voor voertuigen en het gehuurde appartement (vastgoed) deel uitmaken van één complex en beide zaken door dezelfde eigenaar aan dezelfde huurder zijn verhuurd. Dan volgt de parkeerruimte hetzelfde ‘btw-regime’ als de verhuur. Dat wil zeggen btw-belast óf vrijgesteld

Gevolgen voor de projectontwikkelaar

Bij dit vastgoedproject was de verhuur van de appartementen (dus) vrijgesteld van btw, waardoor de verhuur van de parkeerplaatsen (daarmee) ook vrijgesteld was van btw.

Als een prestatie is vrijgesteld van btw, heeft dat automatisch invloed op de aftrekpositie van de gemaakte projectkosten. Door de vrijgestelde omzet kon de projectontwikkelaar minder btw op de projectkosten aftrekken. Bij een nieuwbouwproject is dat niet altijd wenselijk. Grote kans dat de projectontwikkelaar (per saldo) een onverwacht financieel nadeel leidt. 

Deze projectontwikkelaar verhuurde/verkocht ook btw-belaste parkeerruimten aan afzonderlijke huurders/kopers. Dat deze prestatie belast was, stond niet ter discussie.

Vastgoed, btw en overdrachtsbelasting: laat u adviseren

Houd bij vastgoedtransacties rekening met omzet- en overdrachtsbelastingaspecten. Het is aan u als (vastgoed)ondernemer u goed te laten adviseren, zodat u geen financiële risico’s loopt en het maximale uit uw project haalt.

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over vastgoedtransacties of wilt u een project op juridische en/of fiscale aspecten laten beoordelen? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu