Performance management op basis van sterke punten

16 januari 2023
Blog

Veel organisaties maken nog gebruik van de klassieke benadering in performance management. In beoordelingsgesprekken gaat het vooral om de tekortkomingen of ‘verbeterpunten’ en hoe de medewerker zich daarin kan ontwikkelen. Maar waarom draaien we het niet om? Wat zijn de sterke punten van uw medewerkers en hoe kunnen zij hun talent inzetten?

Portretfoto van Corry Verhoeven
Neem contact op met:
Corry Verhoeven HX-adviseur
Werkgever en adviseur in gesprek over sterke punten-benadering

Performance management

Performance management is het vaststellen, meten en ontwikkelen van medewerkers, zodat ze optimaal bijdragen aan de organisatiedoelen. De meeste organisaties hanteren daarom een variant op de gesprekscyclus met daarin een plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek. Steeds vaker hoor ik collega-professionals in HR, leidinggevenden én medewerkers klagen over deze gesprekken. Het planningsgesprek is tijdsverspilling, het functioneringsgesprek teveel éénrichtingsverkeer en het beoordelingsgesprek oneerlijk.

Die onvrede heeft er onder meer mee te maken dat zowel het geven als het ontvangen en verwerken van feedback ontzettend moeilijk is. Het idee dat feedback (in een functionerings- en beoordelingsgesprek) zorgt voor verandering (in het werk) gaat in de meeste gevallen niet op.

Positieve psychologie

De ‘sterke punten-benadering’ is een heel andere benadering die voortkomt uit de positieve psychologie. De traditionele psychologie is vooral gericht op het ontdekken en genezen van psychische problemen. Terwijl de positieve psychologie uitgaat van positieve ervaringen en eigenschappen. Die benadering staat nog in de kinderschoenen. Er is bijvoorbeeld veel meer onderzoek gedaan naar depressie dan naar geluk. De positieve psychologie wil daar meer balans in brengen.

Talent in plaats van tekortkomingen

Als het gaat om functioneren en persoonlijke ontwikkelingen zijn we gewend om al snel te kijken naar tekortkomingen. We kijken naar het gewenste functieprofiel en wat een medewerker moet doen om daar beter op aan te sluiten.

Een andere benadering van medewerkers kan de dynamiek binnen een organisatie flink opschudden. Stel dat u bij de inrichting van uw organisatie uitgaat van het talent van uw medewerkers. En stel dat u vervolgens probeert de optimalisatie van dat talent zoveel mogelijk te faciliteren. Dan betekent bijvoorbeeld dat u taken die aansluiten bij iemands talent uitbreidt en ondersteuning biedt bij die werkzaamheden die minder goed gaan. Deze benadering staat bekend als job crafting. Ook trainingen en cursussen zijn dan gericht op het versterken van talent in plaats van het verbeteren van zwakke punten.

Goed voor het zelfvertrouwen

Medewerkers krijgen zo de ruimte om dingen te doen waar ze écht plezier aan beleven. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen en motivatie. Want als het werk goed aansluit bij het talent, zijn mensen meer geneigd om door te zetten, ook als het even tegenzit. Daarnaast zijn zij zelf positiever over hun baan en over hun werkgever, wat helpt bij het werven van nieuwe medewerkers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de sterke punten-benadering en hoe u die kunt implementeren in uw organisatie of wilt u meer weten over onze ondersteuning bij personeelsadvies? Neem contact op met Corry Verhoeven, HX-adviseur, via telefoonnummer 076-5438008 of stuur Corry een e-mail.

Benieuwd hoe u afscheid neemt van de traditionele performance cyclus en de ‘sterke punten-benadering’ succesvol implementeert?

E-mail Corry
Icoon quickscan personeelsbeleid

Quickscan Personeelsbeleid

Beter inzicht in uw personeelsbeleid
Quickscan invullen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan