Meld verbreking fiscale eenheid btw bij overdragen aandelen in bv

8 december 2016
Artikel

Het is gebruikelijk om aandelen over te dragen in een bv. Behoorde de bv tot een fiscale eenheid voor de btw, dan leidt de overdracht vaak tot verbreking van de fiscale eenheid btw. Deze verbreking moet u melden bij de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan betaalt u de btw-schulden van een ander.

Bij een fiscale eenheid hoeven de afzonderlijke bv’s elkaar niet meer te factureren voor onderlinge prestaties. Een belangrijke consequentie daarbij is wel dat de onderdelen van de fiscale eenheid aansprakelijk zijn voor elkaars btw-schulden. Tenminste, als de btw-schulden zijn ontstaan gedurende het bestaan van de fiscale eenheid en de fiscale eenheid bij beschikking is vastgesteld.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
mannen schudden de hand over overeenkomst

Einde financiële verwevenheid

Voor de vorming van een fiscale eenheid moet in ieder geval sprake zijn van financiële verwevenheid. Dit blijkt vaak uit het aandelenbelang. Een aandelenbelang van meer dan 50% leidt tot financiële verwevenheid. Als niet langer aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan verbreekt een fiscale eenheid van rechtswege en dus zonder tussenkomst van de Belastingdienst. Deze situatie ontstaat bijvoorbeeld als de holding de aandelen in haar werkmaatschappij verkoopt. Er is niet langer sprake van financiële verwevenheid waardoor de werkmaatschappij niet meer tot de fiscale eenheid behoort. 

Wel aansprakelijk fiscale eenheid

De afzonderlijke onderdelen van de fiscale eenheid – waaronder de holding – blijven echter wel aansprakelijk voor de btw-schulden van de werkmaatschappij. Deze aansprakelijkheid vervalt pas nadat de Belastingdienst geïnformeerd is over de verbreking van de fiscale eenheid. De onderdelen van de fiscale eenheid zijn dan niet meer aansprakelijk voor de btw-schulden van de werkmaatschappij die zijn ontstaan na de kennisgeving.

Meld verbreking fiscale eenheid tijdig

De Belastingdienst zal een btw-schuld van de werkmaatschappij zeker verhalen op de onderdelen van de fiscale eenheid waartoe de werkmaatschappij behoorde als hier aanleiding voor is. Het is daarom belangrijk dat u tijdig melding maakt van verbreking van de fiscale eenheid om aansprakelijkheid te voorkomen.

Bent u betrokken bij de verkoop van aandelen? Ga dan na of de verkoop leidt tot verbreking van de fiscale eenheid ten opzichte van de bv waarvan de aandelen zijn overgedragen.

Wilt u meer weten over fiscale eenheid en btw? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Portretfoto van Jason Vollering
Senior belastingadviseur
Bel
0165-531320