Investeren in de ontwikkeling van uw personeel met de SLIM-regeling

Wilt u de ontwikkeling van uw personeel in uw kinderopvangorganisatie stimuleren? Vraag dan subsidie aan via de SLIM-regeling: de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb.

Portretfoto van Corry Verhoeven
Neem contact op met:
Corry Verhoeven HX-adviseur
collega's bespreken de aanvraag voor de SLIM-regeling

Subsidie voor het leren en ontwikkelen van uw personeel

Gemotiveerd, bekwaam en gezond personeel is een van de belangrijkste factoren voor het succes van uw kinderopvang organisatie. Door uw organisatie te transformeren naar een lerende organisatie, blijft deze aantrekkelijk voor pedagogisch medewerkers. Ook vergroot dit hun vaardigheden. De kwaliteit van de kinderopvang neemt toe en daarvan profiteren de kinderen op de groep en hun ouders. Laat daarom deze subsidiemogelijkheid niet aan u voorbijgaan.

Waarvoor kunt u de subsidie gebruiken?

U kunt de subsidie gebruiken om de behoeften van uw organisatie en medewerkers in kaart te brengen, om opleidingsplannen toekomstgericht te maken of om medewerkers een persoonlijk ontwikkeladvies te geven.

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

Met de SLIM-regeling wil het kabinet leren en ontwikkelen van personeel in het mkb stimuleren. Alle mkb-ondernemers kunnen deelnemen aan het programma. Daarnaast kunnen ook samenwerkingsverbanden aanspraak maken op de subsidieregeling. Zo'n samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee mkb-bedrijven, eventueel aangevuld met werkgevers- en werknemersverenigingen, onderwijsinstellingen of een O&O-fonds (een stichting die door sociale partners bestuurd wordt).

Voor welke activiteiten kunt u subsidie krijgen?

Het SLIM subsidieprogramma kent een brede opzet. Voor de volgende activiteiten kunt u subsidie aanvragen:

  • Het doorlichten van uw kinderopvang organisatie, resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan. Dit plan moet inzichtelijk maken wat de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van uw organisatie is.
  • Het krijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers.
  • Het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die medewerkers van de kinderopvang organisatie stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

SLIM-subsidie aanvragen

De SLIM subsidie kent elk jaar drie openstellingen. Ben u mkb-ondernemer? Dan kunt u een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 28 maart en van 2 september tot en met 30 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is de regeling geopend van 3 juni tot en met 31 juli.

Onze HR-consultants kunnen u begeleiden bij het opzetten van activiteiten die voor de SLIM-regeling in aanmerking komen. Zo kunnen wij u helpen bij het ontwikkelen van een opleidings- of ontwikkelplan en loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de medewerkers van uw kinderopvang organisatie. Ook hebben wij ervaring met het implementeren van een methode om uw medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling. De kosten van een externe adviseur komen alleen in aanmerking voor de subsidie als de opdrachtwaarde minimaal € 5.000 bedraagt. Het uurtarief van een externe adviseur mag maximaal € 125 zijn.

Meer weten?

Wilt u weten wat onze HX-adviseurs voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Corry Verhoeven, HX-adviseur, via telefoonnummer 076-5438008 of stuur Corry een e-mail.

Wilt u deelnemen aan de SLIM-subsidieregeling? Neem dan contact op met Patrick Verschure, consultant innovatie bij Epiic, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Patrick een mail.

Wilt u meer weten over uw subsidiemogelijkheden? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Corry
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan