Transfer pricing: een van de belangrijkste fiscale kwesties

19 juni 2020
Artikel

Steeds meer ondernemers hebben de ambitie om internationaal te ondernemen. Dat brengt veel kansen, maar ook uitdagingen met zich mee. De fiscale spelregels waar u als internationale ondernemer mee te maken krijgt zijn complex en veranderen voortdurend. Het onderwerp transfer pricing is momenteel een van de belangrijkste fiscale kwesties waar internationale ondernemers voor staan. Wij lichten de regels omtrent transfer pricing voor u toe.

Portretfoto van Jeroen Geers
Neem contact op met:
Jeroen Geers Belastingadviseur
Transfer pricing

Arm’s length beginsel

Om te voorkomen dat ondernemers zelf bepalen waar zij winst maken en belasting betalen, is het ‘Arm’s length beginsel’ in het leven geroepen. Dit houdt in dat wanneer u binnen uw nationale of internationale concern zakendoet, de prijzen voor onderlinge transacties moeten worden berekend op basis van voorwaarden die ook tussen onafhankelijke partijen zouden gelden. Het geheel van deze voorwaarden, zogenaamde verrekenprijzen, wordt in de internationale context 'transfer pricing' genoemd.

Een voorbeeld. Zonder het ‘Arm’s length beginsel’ zou het u als ondernemer vrij staan om producten eerst met verlies aan een groepsmaatschappij in bijvoorbeeld Dubai te verkopen (verlies in Nederland, u betaalt dus geen belasting) en vervolgens vanuit Dubai met grote winst aan de consument (winst in Dubai, belast tegen het 0%-tarief).

Wereldwijd belastingdruk optimaliseren

Bij transacties binnen internationaal opererende ondernemingen hebben de onderliggende verrekenprijzen direct invloed op de winst en daarmee op de belastingheffing in het land waar een entiteit gevestigd is. Een belangrijke reden om uw transfer pricing beleid op orde te hebben, is het optimaliseren van de effectieve belastingdruk. Een consistent beleid kan u in internationale situaties helpen efficiënt gebruik te maken van de verschillende belastingwetgevingen in de landen waar u actief bent. Op die manier kunt u effectief de belasting, die u wereldwijd moet betalen, optimaliseren.

Meer dan internationaal zaken doen

Vaak wordt gedacht dat transfer pricing alleen van belang is bij internationaal zaken doen. Maar dit is niet het geval. Ook bij transacties binnen uitsluitend nationaal opererende groepen gelden voorwaarden en kan een juiste toepassing van transfer pricing bijdragen aan het behalen van uw financiële doelstelling. 

Het hanteren van een consistent verrekenprijzenbeleid is dus ook van belang als binnen uw onderneming alleen sprake is van in Nederland gevestigde vennootschappen. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van intra-groepsfinancieringen. Daarnaast kan uw verrekenprijzenbeleid in nationale situaties bijdragen aan het optimaliseren van uw effectieve belastingdruk.

Documentatieverplichting verrekenprijzen

Om belastingdiensten inzage te geven in de winstverdeling binnen ondernemingen, hebben veel landen, waaronder Nederland, wetgeving die ondernemingen verplicht om transfer pricing documentatie op te stellen. Transfer pricing documentatie bestaat daarbij onder meer uit een beschrijving van de activiteiten, functies en risico’s van de onderneming.

Aangescherpte voorwaarden

Sinds 1 januari 2016 is de documentatieverplichting in de Nederlandse wetgeving aangescherpt. Sindsdien komen er uitgebreidere richtlijnen op het gebied van verrekenprijzen. Ook nationale regels voor verrekenprijzen worden steeds strenger. Dit is het gevolg van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-project tegen belastingontwijking van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

  • Vanaf € 50 miljoen omzet 
    Internationaal opererende ondernemingen met minimaal € 50 miljoen omzet moeten een zogenaamd groepsdossier (masterfile) en een lokaal dossier (local file) in hun administratie opnemen.
  • Meer dan € 750 miljoen omzet
    Voor multinationale ondernemingen met een geconsolideerde omzet van meer dan € 750 miljoen geldt daarnaast een verplichte Country-by-Country reporting (CbC).

Sancties

In Nederland gelden strikte sancties bij het niet voldoen aan de administratie-eisen voor transfer pricing. Als u geen masterfile, local file en een CbC rapport (indien van toepassing) opmaakt en indient, riskeert u zowel een bestuurlijke boete van maximaal € 870.000 als strafrechtelijke sancties en een omkering van de bewijslast.

Afspraken met de Belastingdienst

Om onverwachte fiscale correcties en boetes te voorkomen, kunnen ondernemingen in internationale situaties gebruikmaken van zogenoemde Advance Pricing Agreements (APA). U heeft dan de mogelijkheid om vooraf afspraken te maken met de Nederlandse Belastingdienst (en optioneel de buitenlandse fiscale autoriteit) over verrekenprijzen. Daarmee voorkomt u vervelende discussies achteraf. 

Meer weten?

De aandacht voor transfer pricing stelt nieuwe eisen aan uw interne organisatie en verslaglegging. De bewijslast voor de juistheid van de verrekenprijzen ligt immers bij u als ondernemer. Daarnaast biedt het ook kansen. Door een juiste transfer pricing model kunt u voorkomen dat onnodig verliezen worden gerapporteerd in bepaalde landen of vennootschappen.

Wilt u meer weten over transfer pricing of ondersteuning bij complexe grensoverschrijdende fiscale vraagstukken? Onze specialisten helpen u graag met de vastlegging én het opzetten van een transfer pricing beleid. Neem contact op met Jeroen Geers, belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647288 of stuur Jeroen een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jeroen
Portretfoto van Jeroen Geers
Belastingadviseur
Bel
013-4647288
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan