Geen voorziening voor toekomstige investering in luchtwassers

25 september 2023
Artikel

De winsten in de varkenshouderij bereiken dit jaar grote hoogtes. Belangrijk dus om op tijd naar uw fiscale planning te kijken. We krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is om een voorziening te treffen voor toekomstige investeringen in bijvoorbeeld luchtwassers. Helaas heeft de rechtbank recentelijk geoordeeld dat dit niet mag.

Portretfoto van Frank Rademaekers
Neem contact op met:
Frank Rademaekers Manager Belastingadvies
Varkens in stal

Uitspraak rechtbank

Veel bedrijven hebben plannen of worden gedwongen om de komende jaren een luchtwasser te plaatsen. Het zou wenselijk zijn als die investering nu al tot aftrek kan leiden. Op 13 juli 2023 heeft de rechtbank West-Brabant geoordeeld dat voor een dergelijke investering geen voorziening gevormd kan worden. Een voorziening kan gevormd worden als:

  1. uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich in de periode vóór de balansdatum hebben voorgedaan;
  2. de uitgaven ook aan die periode kunnen worden toegerekend;
  3. een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven zich zullen voordoen.

In deze zaak mocht de belastingplichtige zijn bedrijf alleen voortzetten als hij de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof verminderde. De betreffende ondernemer wilde dit uitvoeren door de plaatsing van luchtwassers.

Uitgaven nodig voor toekomstige bedrijfsvoering

De rechtbank oordeelde  dat de uitgaven voor de luchtwassers niet voortkomen uit de bedrijfsvoering in dit jaar of voorgaande jaren, maar nodig zijn voor de toekomstige bedrijfsvoering. Zonder de uitgaven kan de bedrijfsvoering niet voortgezet worden en als de ondernemer nu de bedrijfsvoering beëindigt, zijn de uitgaven niet meer nodig. Zodra in de toekomst de uitgaven gedaan worden, zullen deze als investering worden aangemerkt en kan vanaf dat moment afgeschreven worden.     

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over dit onderwerp of over de fiscale dienstverlening van ABAB? Neem contact op met Frank Rademaekers, manager belastingadvies via telefoonnummer 0495-459042 of stuur Frank een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frank
Portretfoto van Frank Rademaekers
Manager Belastingadvies
Bel
0495-459042
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu