Herinvesteringsreserve geen wondermiddel

6 juli 2023
Artikel

Wilt u na de beëindigingsregeling herinvesteren in een andere bedrijfstak of onderneming? Houd dan rekening met de voorwaarden die gelden voor de toepassing van de herinvesteringsreserve (HIR) om onvoorziene belastingheffing te voorkomen. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste aandachtspunten.

Portretfoto van Luc Adriaansen
Neem contact op met:
Luc Adriaansen Senior belastingadviseur
Stal van een veehouderij

De landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) is na een lange discussie eindelijk opengesteld. Of deze regeling voor u 'woest aantrekkelijk' is, zoals stikstofminister Van der Wal beloofde, valt te betwijfelen. Het zal afhangen van de financiële situatie binnen uw onderneming en ook de invulling van uw plannen voor de toekomst.

Compensatie vermogensverlies

De LBV is als een subsidieregeling ingevuld. Als deelnemer moet u voldoen aan strenge voorwaarden. U ontvangt een compensatie voor de afbraak van de stallen en het inleveren van productierechten.

Ook herinvesteringsreserve bij vergoeding

Onder de LBV is geen sprake van verkoop van het bedrijfsmiddel, maar van een vergoeding voor het opofferen van de bedrijfsmiddelen. Dat hoeft echter geen belemmering te zijn voor de HIR. Ook bij afbraak tegen een vergoeding kunt u ten aanzien van de behaalde boekwinst de HIR toepassen.

Compensatie in plaats van vergoeding

De subsidie die u ontvangt, is een compensatie voor het vermogensverlies dat u lijdt als gevolg van de afbraak van de stallen. Ook de vergoeding voor de productierechten die u inlevert, is een compensatie voor de vermogensschade. Het is dus duidelijk geen vergoeding voor inkomensschade.

Let op als u gebruikmaakte van de willekeurige afschrijving

Als de compensatie voor de stallen en productierechten hoger is dan de boekwaarde, leidt dit tot een boekwinst. Deze boekwinst kan worden ondergebracht in de HIR.

Er zit nog wel een addertje onder het gras als u in het verleden gebruik heeft gemaakt van de willekeurige afschrijving (VAMIL). In dat geval zal de boekwaarde moeten worden herrekend tot het niveau van de normale afschrijvingen om de omvang van de HIR te kunnen bepalen.

Is er in het verleden meer afgeschreven dan onder het normale afschrijvingsregime? Dan kan dit tot een vrijval van boekwinst leiden die direct in de heffing wordt betrokken.

Boekwaarde-eis: investering moet hoger zijn

Een belangrijk aandachtspunt is de boekwaarde-eis. De HIR kan alleen worden toegepast voor zover de boekwaarde van het vervreemde bedrijfsmiddel bij herinvesteren in vervangende bedrijfsmiddelen wordt overschreden.

Hierdoor bent u bij de toepassing van de HIR voor de volledige boekwinst, genoodzaakt om minimaal de gehele bijdrage  te herinvesteren om de belastingheffing geheel voor te blijven. Omdat u om moet schakelen naar een andere bedrijfstak is dit vaak niet haalbaar. De investeringsbehoefte in de nieuw bedrijfstak lager kan zijn dan in de huidige onderneming. 

Dit kan een reden zijn om per bedrijfsmiddel te beoordelen of de toepassing voordeel oplevert. Het kan om het optimum te bereiken in een dergelijk geval voordeliger zijn om bepaalde bedrijfsmiddelen met een hoge boekwaarde en lage boekwinst buiten de toepassing van de HIR te laten.

Geen zelfde economische functie

Een van de eisen binnen de LBV is dat de veehouder ermee instemt dat hij niet langer eenzelfde veesoort zal houden binnen Nederland of een van de andere Europese lidstaten. Door deze eis kan in beginsel niet worden voldaan aan de voorwaarde dat vervangende investeringen eenzelfde economische functie moet hebben.

Andere regels voor beëindiging bedrijfstak

De hobbel van eenzelfde economische functie kan bij deelname aan de LBV eenvoudig worden genomen. De regeling is immers aangemerkt als een aangewezen maatregel van bestuur die leidt tot herstructurering of beëindiging van de bedrijfstak. In de wet is voorzien dat hiervoor de eis van eenzelfde economische functie niet geldt. Hierbij past wel de kanttekening dat het om afschrijfbare bedrijfsmiddelen moet gaan. Het is dus niet mogelijk om de boekwinst van gebouwen en productierechten als HIR op de aankoop van grond (niet afschrijfbaar) af te boeken.

Slotopmerking

De toepassing van de herinvesteringsreserve kent een aantal tegemoetkomingen bij overheidsingrijpen, maar de voorwaarden die aan de faciliteit worden gesteld maken het nog geen wondermiddel om de belastingheffing uit te kunnen stellen.

Advies nodig?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. De landelijke beëindigingsregeling is niet eenvoudig. Wij helpen u graag met fiscaal, juridisch en financieel advies. Neem contact op met Luc Adriaansen, belastingadviseur, via e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan