Financiering van uw paardenbedrijf: de aandachtspunten

20 maart 2023
Artikel

U wilt uw eigen paardenbedrijf starten of doorontwikkelen. U heeft dan een startersfinanciering voor aankoop van een bedrijf of financiering op een bestaand bedrijf nodig. Beiden kennen voor een groot gedeelte dezelfde procedure, maar voor de starter zijn er nog een aantal extra aandachtspunten.

Portretfoto van André Klemans
Neem contact op met:
André Klemans Agrarisch bedrijfsadviseur
Paarden in stal

Financiering startend of bestaand bedrijf

Voor veel mensen met passie voor paarden is het een droom om ooit een eigen paardenbedrijf te starten. Of de financieringsaanvraag nu bedoeld is voor het verder ontwikkelen van een bestaand bedrijf of het begin van een nieuw bedrijf, het traject is grotendeels hetzelfde. Denk goed na over wat u wilt, zoekt en wat bij u past. U bent immers 24 uur per dag, 7 dagen per week verantwoordelijk voor het bedrijf. Als u een geschikte locatie gevonden heeft, begint het pas echt. De locatie aankopen is één, maar de financiering regelen kan een grotere uitdaging zijn. Er zijn een aantal zaken waarmee u op voorhand al rekening kunt houden.

Ook als uw bedrijf toe is aan een verdere doorontwikkeling of update is er in veel gevallen is er dan van buitenaf een kapitaalinjectie in de vorm van een (bancaire) financiering nodig. Ook dat begint met een goed plan. Wat wilt u, wat kunt u en waar wordt u gelukkig van? Als de investeringsbedragen inzichtelijk zijn, is het tijd om de financiële haalbaarheid te onderzoeken.

De financiële haalbaarheid

Neemt u een draaiend bedrijf over of koopt u een (lege) locatie? Of gaat het om het doorontwikkelen van uw huidige onderneming? De prestaties van de huidige onderneming of uw eigen prestaties vanuit het verleden zijn heel belangrijk om een juiste inschatting te maken van wat haalbaar is. Het is meer dan wat getallen onder elkaar zetten en hopen op een positieve uitkomst. U moet inzichtelijk maken waarom de beschreven financiële kengetallen aantonen dat u uw droom kunt waarmaken. Door het opstellen van een businessplan maakt u inzichtelijk of u na de investeringen aan al uw financiële verplichtingen kunt voldoen en ook nog een reëel inkomen uit de onderneming haalt. Rondrekenen kunnen we allemaal, maar hoe reëel zijn de uitgangspunten? De uitspraak ‘de resultaten van het verleden zijn geen garanties voor de toekomst’ is ook hier van toepassing. Echter kan het u wel helpen om een juiste inschatting te maken van het effect van de gewenste investering op de bedrijfsvoering. Zorg dat u de gekozen uitgangspunten goed kunt onderbouwen.

Inbreng eigen vermogen

Bij het doorrekenen van de plannen moet u uiteindelijk het financieel resultaat van de onderneming inzichtelijk maken. Naast een positief rendement en voldoende reserves verlangen banken doorgaans ook dat het aandeel eigen vermogen ten opzichte van het totale bedrijfsvermogen na investering in balans blijft. Als vuistregel is een aandeel van minimaal 30% eigen vermogen wenselijk. Als starter kunnen mogelijk andere partijen een gedeelte van de financiering op zich nemen en deze als achtergestelde lening inbrengen. Denk aan familie of andere particuliere investeerders. Ook de verkopende partij kan een gedeelte van de koopsom als achtergestelde lening inbrengen. Het nadeel is vaak dat dan het rentepercentage fors hoger is dan bij een bancaire lening, waardoor het verdienmodel weer onder druk komt te staan. Iedere situatie is uniek en vraagt om maatwerk.

Naast toetsing van de financiële kengetallen is er ook steeds meer aandacht voor duurzaamheid en welzijn van het paard. Voldoet uw bedrijf aan de hedendaagse welzijnseisen voor de paardenhouderij en staat duurzaamheid op de agenda van uw bedrijf? Dan levert dat extra ruggensteun op bij het aanvragen van een financiering. Het kan krappe scores bij de financiële kengetallen wat compenseren.

Meer weten?

Ondanks dat een financiering van een nieuw bedrijf niet altijd vanzelfsprekend is, begeleidt ABAB regelmatig jonge enthousiaste ondernemers bij het starten van een bedrijf. Wilt u hierover meer weten? Neem contact op met André Klemans, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942687 of stuur André een e-mail.

Wilt u meer weten over uw eigen paardenbedrijf starten? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail André
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu