Duurzaam ondernemen in de paardenhouderij, het kan!

12 oktober 2023
Artikel

Duurzaamheid staat meer en meer in de belangstelling van bedrijven. Soms door druk van buitenaf: de overheid die eisen stelt of klanten die erom vragen, maar gelukkig ook steeds meer vanuit de ondernemer zelf. Ook in de paardenhouderij staan steeds meer ondernemers open om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsvoering.

Portretfoto van Peter van der Veeken
Neem contact op met:
Peter van der Veeken Senior accountant
Paard in stal

Aandacht voor duurzaamheid

Door een groeiend bewustzijn van de milieuproblematiek en de merkbare gevolgen van het veranderende klimaat, nemen steeds meer hippisch ondernemers de verantwoordelijkheid om duurzame praktijken te omarmen. Ook vanuit de EU is er een rol weggelegd voor de accountant als het gaat om duurzaamheid. Op dit moment gaat het vooral over het bewust maken van ondernemers van het thema duurzaamheid. Op een later moment zal dit ook in duurzaamheidsrapportages tot uiting moeten komen.

De aandacht voor duurzaamheid en de bereidheid van ondernemers om ermee aan de slag te gaan, is goed nieuws natuurlijk. Duurzaamheid lijkt misschien iets van de laatste jaren, maar de Verenigde Naties (VN) besteden al decennialang aandacht aan het thema. Zo zijn al in 1987 door de VN duurzame ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd, die in 2015 verder zijn doorontwikkeld. Ook in de EU is duurzaamheid een onderwerp dat volop in de belangstelling staat en waar continu op wordt doorontwikkeld.

Energie, voedsel en hergebruik van materialen

Waar denk je als eerste aan bij het thema duurzaamheid? Veel ondernemers beginnen al snel over zonnepanelen, ledlampen en elektrische voertuigen. Klopt helemaal, maar het begrip is veel breder en ruimer dan dit. Globaal is duurzaamheid in een drietal onderdelen samen te vatten. Het gaat over energie, voedsel en hergebruik van materialen. Daarbij gaat het de laatste tijd vooral veel over de energie- en voedseltransitie. Wat eigenlijk niks anders betekent dat het veranderen en liefst verbeteren van de huidige situatie via een proces naar een nieuwe situatie. Ook de paardenhouderij, in welke vorm dan ook, krijgt te maken met deze transities. Vanuit de EU zijn er doelstellingen geformuleerd die worden aangeduid als de ESG-normen. Daarbij staat E voor Environmental (milieu), S voor Sociaal (vanuit de maatschappij) en G voor G: governance (goed bestuur).

Duurzaam ondernemen

Binnen het raamwerk Purpose-Profit-People-Planet zijn 17 doelstellingen geformuleerd, gericht op meer duurzaamheid. Het is de vraag in hoeverre u als ondernemer in de paardenhouderij al bezig bent met duurzaam ondernemen. En wat u allemaal kunt en wilt doen om uw onderneming daadwerkelijk duurzamer te laten draaien. Een greep uit de mogelijke onderwerpen:

Duurzaam stalmanagement

Denk aan het minimaliseren van afval, efficiënt gebruik van hulpbronnen en verminderen van de ecologische voetafdruk. Veel stallen stappen over naar energiezuinige verlichtingssystemen en zonnepanelen en optimaliseren hun watergebruik om verspilling te verminderen.

Duurzame voedselvoorziening

Veel duurzaamheidswinst is te behalen met de voedselvoorziening voor paarden. Traditioneel bestond dit uit hooi en granen, soms van verre afstanden geïmporteerd - met een flinke ecologische impact dus. Steeds meer paardenhouders kopen voedsel nu lokaal en duurzaam in en letten daarbij ook op de ecologische voetafdruk van het voer.

Weidebeheer en biodiversiteit

Een duurzame benadering van weidebeheer is cruciaal om de biodiversiteit te behouden en bodemdegradatie tegen te gaan. Rotatiegraas en rustperioden dragen bij aan gezonde graslanden. Inheemse plantensoorten ondersteunen de lokale biodiversiteit en versterken de ecosystemen.

Afvalbeheer en recycling

Het beheer van afval, zoals mest en strooisel, is een uitdaging. Duurzame bedrijven zoeken naar innovatieve manieren om hun afval te verminderen en te recyclen. Bijvoorbeeld door mest om te zetten in organische meststoffen voor landbouwdoeleinden en gebruikt strooisel in compost.

Paardenwelzijn en training

Ook het welzijn van paarden behoort tot duurzaamheid, bijvoorbeeld door te investeren in hoogwaardige stalinfrastructuur om het comfort van de paarden te bevorderen. Denk ook aan duurzame trainingsmethoden die de prestaties verbeteren én het welzijn van de paarden waarborgen.

Financiële uitdagingen

De Nederlandse paardenhouderij zet al flinke stappen op het gebied van duurzaamheid, maar er zijn nog steeds uitdagingen die aandacht verdienen. Eén ervan is het bewustmaken van alle stakeholders: van eigenaren van maneges tot individuele paardenhouders. Een andere uitdaging is de financiële investering die vaak nodig is om duurzame veranderingen door te voeren. Hoewel veel duurzame praktijken op de lange termijn kostenbesparend kunnen zijn, vormt de initiële investering vaak nog een drempel vormen voor veel paardenhouders. Overheidssteun en subsidies kunnen bijdragen om de overstap naar duurzame praktijken toegankelijker te maken.

Win advies in en begin op tijd

Om een goed beeld te krijgen van waar u staat, kan het helpen om een inventarisatie te maken van de huidige situatie en van wat u allemaal nog wilt gaan doen. Verduurzamen is niet een proces van een jaar, maar een transitie van een noodzakelijke verandering. Uw accountant kan u hierbij helpen, ook met betrekking tot de beschikbare subsidies. Wacht vooral niet te lang met in beweging komen; hoe eerder u begint, hoe voordeliger het meestal kan uitpakken. En natuurlijk draagt u ermee bij aan een betere wereld!

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over duurzaam ondernemen? Neem contact op met Peter van de Veeken, senior accountant via telefoonnummer 0416-683138 of stuur Peter een e-mail.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Peter
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu