Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het besluit vaste inrichting btw vanaf 2024

25 februari 2023
Artikel

Het besluit Omzetbelasting vaste inrichting wordt gewijzigd vanwege een arrest van het Hof van Justitie. De wijzigingen treden per 1 januari 2024 in werking. U heeft dus nog tijd om goed op de wijzigingen te anticiperen.

Portretfoto van Anne Kin
Neem contact op met:
Anne Kin Btw-adviseur
wijzigingen inrichting btw laten zien

Wijziging territoriale beperking fiscale eenheid btw

De wijziging betreft een territoriale beperking van de fiscale eenheid btw. Dat betekent dat een fiscale eenheid in grensoverschrijdende gevallen niet (meer) mogelijk is. De prestaties tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting worden daarmee btw-belastbaar, als het hoofdhuis of de vaste inrichting in een andere lidstaat tot een fiscale eenheid met een andere vennootschap behoort.

Situatie voor de wijziging van het besluit vaste inrichting

De oude situatie: tussen het hoofdhuis en de vaste inrichting vinden in het economisch verkeer geen prestaties plaats, omdat zij samen één ondernemer vormen voor de btw. Een in het buitenland gevestigde ondernemer kan met een vaste inrichting in Nederland tot een Nederlandse fiscale eenheid behoren. De Hoge Raad bepaalde namelijk op 14 juni 2002 dat de Nederlandse fiscale eenheid de gehele rechtspersoon bevat. Omdat een vaste inrichting en het hoofdhuis als één ondernemer worden gezien, behoort zowel de Nederlandse vaste inrichting als het buitenlandse hoofdhuis tot de fiscale eenheid in Nederland.oude situatie btw
 

Aanleiding van de wijziging besluit vaste inrichting

Het Hof van Justitie besliste in de arresten Skandia en Danske Bank dat prestaties tussen vestigingen van dezelfde rechtspersoon in de btw-heffing worden betrokken als minstens één van de vestigingen onderdeel is van een fiscale eenheid. Dit betekent dat de fiscale eenheid btw een aparte belastingplichtige is die niet is verbonden met een vaste inrichting of hoofdhuis. Dit geldt zowel voor de situatie dat het hoofdhuis in het buitenland tot een buitenlandse fiscale eenheid behoort als voor de situatie dat de vaste inrichting in Nederland tot een fiscale eenheid behoort. Tot nu toe werden deze arresten niet door de Nederlandse Belastingdienst gevolgd.

Situatie na de wijziging van het besluit vaste inrichting

Naar aanleiding van de bovenstaande arresten wordt nu toch het beleid gewijzigd per 1 januari 2024. Er geldt één uitzondering op het uitgangspunt dat prestaties tussen het hoofhuis en een vaste inrichting niet aan btw zijn onderworpen: als het hoofdhuis of de vaste inrichting deel uitmaakt van een fiscale eenheid, zijn prestaties tussen de fiscale eenheid en een buitenlands hoofdhuis/vaste inrichting onderworpen aan btw-heffing. Het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2002 heeft volgens de Staatssecretaris hiermee zijn belang verloren ten aanzien van de beoordeling van de omvang van een fiscale eenheid in Nederland. In de fiscale literatuur is hierover nog wel twijfel.nieuwe situatie btw
 

Wat betekent de wijziging voor u?

De wijziging van het besluit vaste inrichting heeft gevolgen voor iedere ondernemer die zowel een vaste inrichting als een fiscale eenheid btw heeft binnen de EU. Bent u echter ondernemer met een beperkt recht op aftrek van btw? Dan heeft de wijziging van het besluit mogelijk een grotere impact. Doordat de prestaties tussen het hoofdhuis en de vaste inrichting zichtbaar worden voor de btw, kan dit financiële gevolgen met zich meebrengen.

Het is belangrijk om tijdig in kaart te brengen in hoeverre sprake is van vaste inrichtingen en fiscale eenheden voor de btw, waarbij ook wordt nagegaan welke grensoverschrijdende transacties er plaatsvinden. Ook moet worden beoordeeld in hoeverre sprake is van het btw-aftrekrecht. De wijziging van het besluit hoeft namelijk niet altijd nadelig te zijn. Als u als Nederlandse ondernemer veel transacties verricht in een buitenlandse vaste inrichting, kan de  btw-aftrek juist worden verhoogd.

Meer informatie of advies

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over internationale btw-regels of wilt u weten wat de gevolgen zijn van de wijziging in het besluit vaste inrichting btw voor uw onderneming? Neem voor meer informatie of advies contact op met Anne Kin, belastingadviseur, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail.

Wilt u meer weten over het besluit vaste inrichting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu