Btw: onderscheid installatie- en montageleveringen en diensten onroerend goed

10 maart 2023
Artikel

Verricht u werkzaamheden aan onroerend goed of installeert u machines of andere goederen? Let dan goed op de btw-regels, zeker als u werkzaamheden in het buitenland verricht.

Profielfoto van Anne Kin
Anne Kin Btw-adviseur
bouwplaats onroerend goed en machines

Diensten met betrekking tot onroerend goed

Diensten met betrekking tot onroerend goed worden in de btw-wetgeving omschreven als ‘diensten die een voldoende rechtstreeks verband houden met het onroerend goed’. Verschillende factoren spelen een rol bij de kwalificatie van zulke diensten. Er moet allereerst sprake zijn van werkzaamheden aan of ten behoeve van een onroerend goed. Dit kunnen werkzaamheden zijn aan (bedrijfs)gebouwen, woningen, wegen, boorplatforms, tunnels of onderwaterinstallaties of de diensten van architecten voor een specifieke onroerende zaak. Ook land-, bos- en akkerbouw, grondverzet en houtkap kunnen voor de btw werkzaamheden aan onroerend goed zijn. Daarnaast moet het dienstenaspect de overhand hebben bij de werkzaamheden die u verricht. Levert u, naast het verrichten van de dienst, ook goederen? Ga dan na wat de kwalificatie van de prestatie is.

Installatie- en montageleveringen

Levert u een machine die u ook installeert? Dan zijn er in principe twee prestaties voor de btw. U levert namelijk een goed (de machine) en u verricht een dienst (installeren en monteren van de machine). Deze twee prestaties kunnen voor de btw als één prestatie worden gezien, namelijk een installatie- en montagelevering. Er is dan alleen sprake van een levering van een goed. Of er in uw geval sprake is van een installatie- en montagelevering, moet per geval beoordeeld worden en is onder andere afhankelijk van de contractuele afspraken tussen partijen.

Waar ligt het onderscheid?

Een voorbeeld: installeert u kozijnen in een (bedrijfs)gebouw en levert u deze kozijnen ook zelf? Dan is er mogelijk sprake van een installatie- en montagelevering. U bent dan in principe btw verschuldigd in de lidstaat waar de installatie of montage plaatsvindt. Koopt uw opdrachtgever de kozijnen zelf in en monteert u ze alleen? Dan verricht u een dienst met betrekking tot onroerend goed. Ook zo’n dienst is in principe belast met btw in de lidstaat waar het onroerend goed zich bevindt.

Onderscheid is van belang voor de btw-verleggingsregeling

De btw kent een verleggingsregeling als u btw moet voldoen in een EU-lidstaat waar u niet bent gevestigd. U kunt in veel gevallen de btw verleggen naar de afnemer van de prestatie, als de afnemer een ondernemer is. Dat geldt echter niet voor alle prestaties. Met name voor diensten met betrekking tot onroerende zaken en voor installatie- en montageleveringen geldt in veel lidstaten geen verlegging van btw. In die gevallen moet u zich in de betreffende lidstaat voor de btw registreren en de verschuldigde lokale btw op aangifte voldoen aan de buitenlandse belastingdienst. Voor de btw-verleggingsregeling is het daarom belangrijk om te beoordelen wat voor prestatie u verricht.

Daarnaast stellen lidstaten verschillende vereisten aan de verleggingsregeling. In sommige lidstaten is een verlegging bijvoorbeeld alleen mogelijk als u een prestatie verricht aan een afnemer, gevestigd in het land waar u de werkzaamheden verricht. Verricht u prestaties aan particulieren? Dan geldt er geen verleggingsregeling. U bent dan zelf verantwoordelijk voor een juiste voldoening van de buitenlandse btw.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over internationale btw-regels of wilt u advies en/of ondersteuning bij de beoordeling van de prestaties die u verricht? Neem contact op met Anne Kin, internationale btw-adviseur, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu