Belangrijke wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij voor pluimveehouders

De technische eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij blijven in 2023 onveranderd. De voorwaarden voor fiscaal voordeel via de MDV-certificering wijzigen wel. Dit heeft grote gevolgen voor pluimveehouders.

Portretfoto van Hans Jacobs
Neem contact op met:
Hans Jacobs Manager innovatie
Witte kippen in stal

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een fiscale subsidieregeling. Aan de hand van een toetsingsinstrument wordt bepaald of de bouw- of verbouwplannen van uw stal duurzaam genoeg zijn. U krijgt punten voor uw bijdrage aan thema’s als klimaat, dierenwelzijn, diergezondheid, energie en ammoniak. Behaalt uw project voldoende punten, dan kunt u fiscaal voordeel aanvragen over uw investeringen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Wijzigingen pluimveehouders

Net als voorgaande jaren kunt u als pluimveehouder gebruikmaken van de Maatlat Duurzame Veehouderij. De voorwaarden voor het toepassen van het fiscale voordeel zijn echter drastisch aangepast. De belangrijkste wijziging betreft het ‘aanpassen bestaande situatie’. Zo mag het aantal dierplaatsen in de nieuwe situatie niet meer toenemen ten opzichte van de oude situatie. Ook gelden er voortaan maximale dieraantallen per stal: maximaal 120.000 dierplaatsen voor leghennen en 220.000 voor vleeskuikens.

In 2023 bedraagt de MIA 36%, de Vamil 75%. Dit fiscale voordeel geldt voor de realisatie van duurzame pluimveestallen (‘aanpassen bestaande situatie’). Maar ook voor de realisatie van een duurzame pluimveestal waarin u een bronmaatregel neemt voor het verminderen van ammoniak, gelden bovenstaande nieuwe voorwaarden.

Let op: bouwen op een nieuwe locatie wordt niet gestimuleerd, tenzij het gaat om verplaatsing van een stal en de dieraantallen niet toenemen.

Meer informatie of een keertje sparren?

Meer weten over uw subsidiemogelijkheden? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Hans een e-mail. Samen maken we dromen waar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan