2023 gaat als goed jaar de boeken in voor de pluimveesector

19 maart 2024
Artikel

De referentiecijfers uit de pluimveehouderij voor boekjaar 2023 zijn beschikbaar. Hoe zien deze cijfers eruit? Dit zijn de opvallendste resultaten van het afgelopen jaar. 

Portretfoto van Erik Valkenburg
Neem contact op met:
Erik Valkenburg Assistent-accountant
Vrije kippen

Leghennenhouderij

Ten opzichte van 2022 is de eierprijs in 2023 gemiddeld 2 cent hoger. Dit leidt tot een hogere gerealiseerde omzet van € 5 per hen. Daarnaast daalde de voerprijs licht. De aankoopprijs van leghennen steeg wel vanwege de doorbelasting van de hogere voer- en energiekosten uit 2022. Toch steeg de voerwinst over 2023 naar € 16 per opgehokte hen. Daardoor behaalden ondernemers gemiddeld flinke resultaten. De benchmark laat wel forse verschillen zien. Dit wordt veroorzaakt door onder andere:

  • leegstand;
  • lagere opbrengstprijzen voor de eieren door lopende levercontracten;
  • hogere aankoopprijzen van de leghennen door bijvoorbeeld de Ohne Kükentöten-garantie. 

Vleeskuikenouderdieren

Voor de bedrijven met vleeskuikenouderdieren was 2023 vergelijkbaar met 2022; een jaar met een voerwinst die iets boven het langjarig gemiddelde lag. Hoewel de opbrengstprijzen voor de broedeieren lager waren, zorgden de gedaalde voerkosten ervoor dat de voerwinst met € 13,80 per opgehokte hen nagenoeg gelijk was aan de voerwinst van 2022. De broedeiprijzen stonden wat onder druk. Daarom gingen vooral de bedrijven die de eieren op basis van een vrije marktnotering verkopen er financieel op achteruit. 

Bij de bedrijven met vleeskuikenouderdieren zien we ook dat er meerdere bedrijven omschakelden naar het 1 ster Beter Leven-keurmerk. Hoewel de kengetallen wezenlijk anders zijn, komen de resultaten onder aan de streep goed overeen met hun collega’s die vleeskuikenouderdieren voor de reguliere markt houden. 

Vleeskuikens

De stijgende lijn van de voerwinst zette door in 2023. De vleesprijzen waren het hele jaar van hetzelfde niveau als in 2022. En dat niveau was eigenlijk het hele jaar goed. De voerkosten lieten juist een daling zien. 

In onze benchmark zien we dat ook grotere vleeskuikenbedrijven een omschakeling naar het 1 ster Beter Leven-keurmerk maakten. De voerwinst voor deze bedrijven komt gemiddeld op € 100 per vierkante meter. 

Goed jaar 

Samengevat was 2023 een goed jaar voor de pluimveehouderij. De bedrijven met vleeskuikenouderdieren hadden weliswaar een gemiddeld jaar, maar de leghennenhouderij en de vleeskuikenbedrijven deden het bijzonder goed. 

Hoe gaat u nu verstandig om met de liquide middelen die binnenkwamen? Gezien de hoogte van de resultaten in de sector is het in veel gevallen raadzaam een voorlopige aanslag aan te vragen en dit bedrag te reserveren. Dit ter voorkoming van belastingrente.  Ook is het verstandig om juist nu de bedrijfsstructuur tegen het licht te houden.

Investeringen

Wilt u het geld gebruiken om verbeteringen door te voeren aan gebouwen of inrichting? Voor het verder verduurzamen van uw stallen zijn er wellicht (fiscale) subsidies mogelijk. Daarnaast is het belangrijk om ook voldoende liquide middelen te reserveren. Uit voorgaande jaren zien we dat na iedere piek ook weer een daling te zien is. Het geld kunt u maar één keer uitgeven!  

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u advies bij het zo gunstig mogelijk inzetten van de liquide middelen? Neem dan contact op met Erik Valkenburg, assistent-accountant via telefoonnummer 0495-459071 of stuur Erik een e-mail

Wilt u advies bij het zo gunstig mogelijk inzetten van de liquide middelen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erik
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan