Uitbreiding waarschuwingsplicht aannemer

13 november 2023
Artikel

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is per 1 januari 2024 ingegaan. Een belangrijke wijziging is de uitbreiding van de waarschuwingsplicht voor bouwwerken. Wat houdt deze waarschuwingsplicht in en wat zijn de gevolgen voor u als uitvoerder in de bouw?

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Vrouwelijk aannemer op bouwplaats

Wetgeving tot 2024

De waarschuwingsplicht was al van toepassing in de bouw. Kort samengevat kwam het erop neer dat u als aannemer bij het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst verplicht was uw opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht die u kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Ook moest u waarschuwen bij onjuistheden in documenten die van de opdrachtgever afkomstig zijn zoals bestekken, tekeningen, berekeningen of uitvoeringsvoorschriften.

De achterliggende gedachte hiervan was dat door deze waarschuwingsplicht de opdrachtgever tijdig kon ‘bijsturen’ door maatregelen te treffen tegen de schadelijke gevolgen. In de praktijk hing dit af van de feiten in een concreet geval. Daarbij werd er onder meer gekeken naar de deskundigheid van de aannemer.

Uitbreiding waarschuwingsplicht onder de Wkb

Met de wijzigingen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)  stelt de wetgever strengere eisen aan de waarschuwingsplicht als het gaat om de bouw van bouwwerken. Dit betekent dat u als aannemer voldaan heeft aan deze verplichting onder de volgende (aanvullende) voorwaarden:

  1. De waarschuwing moet schriftelijk plaatsvinden. Dit kan ook per e-mail en whatsapp.
  2. De waarschuwing moet eenduidig en ondubbelzinnig zijn. Dit betekent concreet dat u de waarschuwing zo moet schrijven dat er over de uitleg geen misverstand bestaat.
  3. U moet bij de waarschuwing aangeven wat de gevolgen zijn voor een deugdelijke nakoming van de overeenkomst. Denk aan schade aan het bouwwerk, maar ook aan eventuele meerkosten, wanneer de opdrachtgever niets met de waarschuwing doet.

Afwijking voor consumenten en overgangsrecht

De waarschuwingsplicht heeft per 1 januari 2024 directe werking. Dat betekent dat u als aannemer ook voor lopende aannemingsovereenkomsten van vóór deze datum te maken krijgt met deze nieuwe wetgeving. Verder is deze aanscherping van de waarschuwingsplicht dwingend bij opdrachten voor consumenten. Bij zakelijke opdrachtgevers heeft u wel de mogelijkheid om van deze strengere waarschuwingsplicht af te wijken. Dit moet u dan wel vastleggen in de aannemingsovereenkomst met deze opdrachtgever.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Onze team Bouw & Infra helpt u graag verder. Wilt u advies over de toepassing van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Neem contact op met Geert Rouwet, manager Legal, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Wilt u meer weten over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu