Een fiscaal aantrekkelijk groen paardenparadijs

In de paardensector is beleving, naast kwaliteit, een van de grootste prioriteiten. Bezoekers komen graag terug voor die perfect aangelegde rijbaan in een omgeving met groene heggen en een diversiteit aan bomen. Bovendien levert een groen paradijs u ook nog fiscaal voordeel op.

Portretfoto van Hans Jacobs
Neem contact op met:
Hans Jacobs Manager innovatie
fiscaal aantrekkelijk groen paardenparadijs

Belevingswaarde en biodiversiteit

Paardrijden is emotie en gekoppeld aan een totale beleving. Als ondernemer in welke sector dan ook, is binden door te boeien de sleutel tot succes. Dit zogenaamde boeien wordt gedaan door een combinatie van factoren. Uiteraard staat kwaliteit daarbij bovenaan. Een vaak onderschat onderdeel is de presentatie. Naast nette stallen en een opgeruimd erf gaat het hart van menig paardenliefhebber harder kloppen door een perfect aangelegde rijbaan in een omgeving met groene heggen en een diversiteit aan bomen. De belevingswaarde stijgt. De faciliteiten in combinatie met de omgeving zorgen ervoor dat de klant terugkeert om opnieuw in dit groene paradijs zijn lievelingssport te beoefenen. Tegelijkertijd draagt u bij aan de natuur op en om uw bedrijf. Een verhoging van biodiversiteit levert u een duidelijke meerwaarde op die ook door gemeente en toevallige passanten wordt opgemerkt.

Profiteer van fiscaal voordeel

Naast een verhoogde belevingswaarde en biodiversiteit kunt u met het investeren in vergroening en een gesloten paardrijdbak ook profiteren van fiscaal voordeel. Het voordeel zorgt voor een extra aftrekpost over de te betalen winstbelasting. Investeringen in vergroening en paardrijdbakken met infiltratie vallen onder de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en komen daarnaast in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Dit betekent dat u tot 45% van het investeringsbedrag kunt gebruiken als aftrekpost en dat de investering tot 75% willekeurig afgeschreven kan worden. Het moet wel gaan om investeringen die gedaan worden met een bovenwettelijke reden en dus geen verplichting zijn vanuit de overheid.

Paardenhouders komen tegenwoordig ook in aanmerking voor fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van een stal. Als uw bouw- of verbouwplannen voldoen aan de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij voor de paardenhouderij kunt u tot 27% van de te maken kosten aftrekken van de te betalen winstbelasting.

Eisen investering

Op de Milieulijst is uitgebreid beschreven waaraan vergroening of een paardrijbak moeten voldoen om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel. Belangrijk is dat u aan alle eisen voldoet en deze ook benoemt in de koopovereenkomst. Als u dit namelijk niet goed onderbouwt, is de kans aanwezig dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Eisen paardrijbak met regenwateropvang en -infiltratie

De investering in de paardrijbak moet gebruikt worden voor het opvangen van regenwater van ten minste de eigen bedrijfsgebouwen in een waterdichte paardrijbak met overloop naar een infiltratiegebied, niet zijnde een afwatersloot. Al dan niet in combinatie met nuttige toepassing van het opgevangen regenwater. De op te voeren investeringskosten mogen bestaan uit: een waterdichte paardrijbak inclusief alle benodigdheden, zoals hekwerken en poorten. Leidingwerk komt ook in aanmerking met uitzondering van dak en goten.

Eisen vergroening

De investeringen in vergroening moeten gericht zijn op het uitbreiden van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor bijvoorbeeld bijen en andere insecten in het landelijk gebied. Dit kan door het aanbrengen of aanpassen van landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken of permante voorzieningen. Al dan niet in combinatie met waterretentie of broed- of overwintergelegenheid voor vogels en vleermuizen.

De op te voeren investeringskosten mogen bestaan uit: alle investeringen die noodzakelijk zijn om het doel te realiseren. Landschapselementen of voorzieningen voor insecten die in aanmerking kunnen komen, zijn bijvoorbeeld bijenhotels, houtwallen, windhagen, bloeiende bomen en op insecten afgestemde erf- of terreinbeplanting.

U wilt graag investeren in vergroening, maar waar begint u?

De eerste stap is nagaan of uw locatie zich bevindt in een gebied die de bestemming ‘natuur’ verkregen heeft. In sommige gevallen kunt u dan nog extra cash subsidie verkrijgen. Is dit niet het geval en wilt u puur gebruikmaken van de fiscale voordelen? Dan kunt u een plan laten opstellen en offertes voor plantmateriaal opvragen. Om ervoor te zorgen dat u aan alle eisen voldoet, stuurt u uw offerte ter beoordeling toe aan een expert voordat u een koopovereenkomst aangaat. Zijn de offertes in orde volgens de regeling, dan kunt u overgaan tot tekenen. De fiscale aanvraag moet u vervolgens binnen drie maanden na het tekenen van de overeenkomst indienen. De investering moet minimaal € 2.500 zijn. De uitkerende instantie beoordeelt de ontvangen aanvraag en geeft al dan niet een verklaring af voor het toepassen van de extra aftrekpost in uw belasting. Als u de verklaring ontvangen heeft, dan kunt u het voordeel definitief toepassen in uw belastingaangifte. Let op, het voordeel kan alleen worden toegepast wanneer u de investering ook daadwerkelijk heeft betaald.

Meer weten?

Overweegt u van uw accommodatie een groen paardenparadijs te maken? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Hans een e-mail. Samen maken we dromen waar.

Wilt u meer weten over een fiscaal aantrekkelijk groen paardenparadijs? Neem contact met ons op!

E-mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu