Werkkostenregeling: fiscale gevolgen en aanpassingen in uw administratie

Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen

Sinds enkele jaren moet u als werkgever verplicht de werkkostenregeling (WKR) toepassen. Dat betekent dat u een deel van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) maximaal kunt besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw medewerkers. U bepaalt zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u aanwijst als werkkosten. Deze kosten kwalificeren dan als eindheffingsloon en vallen daarmee onder de vrije ruimte. Vergoedingen en verstrekkingen die niet worden aangewezen, vallen buiten de vrije ruimte en vormen belast loon bij uw medewerker.

Aandachtspunten WKR

Wilt u meer weten over de werkkostenregeling? Bijvoorbeeld wat de gebruikelijkheidstoets inhoudt, welke vergoedingen en verstrekkingen wel en niet tot loon gerekend worden en aan welke eisen uw administratie moet voldoen? Dit whitepaper geeft u inzicht in de belangrijkste aandachtspunten van de werkkostenregeling.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van het whitepaper nog vragen? Of wilt u nu al sparren over het optimaal benutten van de werkkostenregeling? Neem contact op met Ronald van Leeuwen via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.