Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Optimale benutting van de werkkostenregeling

Sinds 2015 bent u als werkgever verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. De uitvoering van de WKR vraagt om een goede inrichting van uw financiële en loonadministratie. Op basis hiervan kunt u namelijk bepalen of u ruimte heeft voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers, of dat u daarover belastingheffing moet afdragen. In dit whitepaper 10 tips voor het optimaal benutten van de werkkostenregeling:

1.    Inventariseer en optimaliseer uw personeelsverstrekkingen
2.    Bepaal welke vergoedingen en verstrekkingen u aanwijst als werkkosten
3.    Het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen is meestal voordeliger
4.    Leg vast welke kosten u aanwijst als werkkosten
5.    Verstrek een onbelaste vaste kostenvergoeding
6.    Wees alert met cafetariaregelingen 
7.    Verstrek onbelast een iPad 
8.    Borrel op het werk
9.    Pas de concernregeling toe
10.  Zorg voor een goede inrichting van uw  administratie

Meer informatie

Heeft u na het lezen van het whitepaper nog vragen? Of wilt u nu al sparren over het optimaal benutten van de werkkostenregeling? Neem contact op met Ronald van Leeuwen via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail