Subsidie Tuinbouw en Veredeling

De Nederlandse tuinbouw- en veredelingssector staat bekend om zijn expertise en innovatiekracht. En dat is maar goed ook, want de sector heeft te maken met enorme uitdagingen. Klimaatverandering krijgt steeds meer impact, de voorraad grondstoffen is eindig. En hoewel de tuinbouwsector al belangrijke stappen heeft gezet op weg naar verduurzaming blijft innovatie hard nodig. Diverse subsidies kunnen u daarbij helpen.

Portretfoto Hans Jacobs
Hans Jacobs Manager innovatie

Wilt u weten waar uw kansen liggen? De consultants van Subsidiefocus adviseren u graag. We beschikken over uitgebreide kennis van de subsidiemogelijkheden die er zijn én weten wat er in uw sector speelt. Hierdoor kunnen wij subsidiekansen vroegtijdig signaleren en optimaal benutten.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt voordeel bij de aanschaf van energiezuinige bedrijfsmiddelen. Alle investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel staan op de Energielijst die de overheid jaarlijks publiceert.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

De Nederlandse overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden u fiscaal voordeel op milieuvriendelijke duurzame investeringen. Alle investeringen die in aanmerking komen voor fiscaalvoordeel staan op de Milieulijst die de overheid jaarlijks publiceert.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Bent u als mkb'er bezig met innovatie en is uw bedrijf onderdeel van een van de topsectoren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Voor elke topsector is een programma met ambities opgesteld. Daarbij gaat het om doelen die de sector in de toekomst wil behalen. Levert u met uw innovatie een bijdrage aan een van deze doelen? Dan is de MIT-subsidie interessant.

Energie-efficiëntie en Hernieuwbare energie Glastuinbouw (EHG)

Wilt u investeren in een aansluiting op het (aard)warmtenetwerk, een tweede energiescherm of kasluchtbehandelingssysteem? De EHG biedt interessante mogelijkheden.

SLIM

Met de SLIM-regeling wil het kabinet leren en ontwikkelen van personeel in het mkb stimuleren. Het programma kent een brede opzet, van het realiseren van een opleidingsplan tot het invoeren van een methode die uw werknemers stimuleert hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. U kunt zowel zelfstandig als in samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Praktijkleren

Biedt u als werkgever een praktijkleerplaats aan? Dan is de subsidieregeling praktijkleren mogelijk interessant voor u. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student of promovendus.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

De subsidieregeling SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) moet een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot met 49% in 2030. Naast hernieuwbare energie richt de verbrede regeling zich daarom ook op investeringen in CO2-reductie.

Wet Bevordering Speur- & Ontwikkelingswerk (WBSO)

Met de fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor de ontwikkeling van producten, processen of programmatuur & technisch wetenschappelijk onderzoek. Wilt u uw financiële lasten van research and development (R&D-) projecten verlagen en voert u de R&D-werkzaamheden zelf als onderneming uit? Dan is de WBSO-regeling interessant voor u.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of e-mail Hans. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden in deze sector? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Hans
Portretfoto Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan