Prinsjesdag: dit zijn de stimuleringsmaatregelen voor 2024

19 september 2023
Artikel

Weten waar uw subsidiekansen liggen voor 2024? We hebben ze voor u op een rij gezet!

Portretfoto van Roy Hoven
Neem contact op met:
Roy Hoven Directeur Epiic
Binnenhof

Het aftreden van kabinet Rutte IV heeft invloed gehad op de plannen die op Prinsjesdag  zijn gepresenteerd. Het demissionaire kabinet kan weinig nieuwe, ingrijpende beleidsinitiatieven nemen of grote veranderingen doorvoeren. Ondanks het beperkte vermogen ingrijpende maatregelen te nemen, zet het demissionair kabinet groot in op armoedebestrijding door het vrijmaken van € 2 miljard. Hiermee wil zij de koopkracht van mensen met een laag of middeninkomen bevorderen. Het kabinet werkt daarnaast aan een nieuwe Nota Ruimte, gericht op de toekomstige inrichting van Nederland. Belangrijk is de balans tussen de thema’s inclusieve landbouw, visserij, natuur, duurzame energie, circulaire economie, stedelijke ontwikkeling en vitaal platteland. Water- en mobiliteitskwesties zijn hierin integraal opgenomen.

Wilt u komend jaar investeren in duurzaamheid, innovatie of personeel? We hebben de meeste interessante stimuleringsmaatregelen voor u op een rij gezet.

Subsidie voor duurzaamheid

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het aftrekpercentage voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt structureel verlaagd van 45,5% naar 40% vanaf 2024. Tegelijkertijd wordt de Energielijst aangepast. Dit betekent dat bedrijven vanaf 2024 minder belastingaftrek krijgen voor energiebesparende investeringen.

Echter, het budget voor de EIA wordt in 2024 verhoogd, specifiek gericht op energiebesparende bedrijfsmiddelen in de glastuinbouwsector. Deze verhoging maakt het mogelijk voor bedrijven in de glastuinbouw om financiële ondersteuning te blijven ontvangen voor hun investeringen in energiebesparing. Hiermee wordt geprobeerd de verduurzaming in de glastuinbouwsector te bevorderen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt vanaf 2027 verhoogd. Reden is een groter aantal aanvragen als gevolg van de klimaat- en energietransitie, en ook vanwege de inflatie.

In augustus 2022 werd het MIA-budget als onderdeel van het mkb-pakket met € 50 miljoen verhoogd. In 2023 werd € 2 miljoen van dat bedrag afgetrokken voor uitvoeringskosten. Met deze maatregel wordt ook in 2024 de MIA-verhoging gekort naar € 48 miljoen. Hierdoor kan € 2 miljoen worden besteed aan uitvoering.

ISDE en SDE++

Het kabinet zal de komende jaren flink meer geld investeren in het verduurzamen van gebouwen. Het budget voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt met € 1,38 miljard verhoogd. Deze subsidie ondersteunt onder andere isolatie, warmtepompen, zonneboilers en meer duurzame maatregelen voor woningen en bedrijfspanden.

Bovendien zal het kabinet in 2024 en 2025 opnieuw subsidies beschikbaar stellen voor de SDE++-regeling. Dit stimuleert duurzame energieproductie en CO2-reductie. Het exacte budget moet nog worden bepaald bij de openstelling van de regeling.

AanZET en SEBA

Ondernemers die een elektrische bedrijfsauto willen leasen of aankopen, kunnen vanaf 9 januari 2024 weer tot maximaal € 5.000 subsidie aanvragen via het programma Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA).  Voor 2024 is € 21,3 miljoen beschikbaar voor SEBA.

Ondernemers kunnen in 2024 ook weer een aanvraag indienen voor de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) voor een uitstootvrije vrachtwagen. In 2024 is er in totaal € 51 miljoen budget beschikbaar.

Extra budget voor verschillende initiatieven

In aanvulling op bovenstaande maatregelen is er extra budget beschikbaar voor verschillende initiatieven, waaronder € 200 miljoen voor de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) van 2023 tot 2030. Ook komt er in 2024 subsidie voor innovatieve gewasbeschermingsmaatregelen en wordt gewerkt aan duurzame emissiereductie in de veehouderij. Hierbij aandacht voor piekbelasters via de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen.

Subsidie voor innovatie

 

WBSO

Goed nieuws voor de innovatieregeling WBSO! Extra budget wordt beschikbaar gesteld om de bestaande parameters te behouden, waaronder het tarief voor de eerste schijf op 32%, het tarief voor starters op 40%, de grens voor de eerste schijf op € 350.000 S&O-grondslag, en het tarief voor de tweede schijf op 16%. Dit is een positieve stap om innovatie te blijven stimuleren. Het budget voor de WBSO staat namelijk vast en anders zou er vanaf 2024 een tekort ontstaan. Bedrijven kunnen dus blijven profiteren van de voordelen van de WBSO.

Energie

In 2024 zet de regering zich in voor een duurzamere industrie met verschillende maatregelen. De VEKI-regeling wordt versterkt met Klimaatfondsfinanciering, de NIKI-regeling wordt geïntroduceerd voor grootschalige CO2-reducerende projecten, en extra middelen worden toegewezen aan TSE-haalbaarheidsstudies. Daarnaast komt er een openstelling van DEI+ voor groen gas, biobrandstoffen en biogrondstoffenvergassing, en een nieuwe MOOI-openstelling. Deze initiatieven benadrukken het streven van de overheid naar een duurzamere industrie en lagere CO2-uitstoot. Belangrijke thema's zijn investeringen in groene technologieën, CO2-reductie, en innovatie.

Subsidie voor personeel

 

SLIM-regeling

Het kabinet schaft de STAP-subsidie af en gebruikt het vrijgekomen geld om de SLIM-regeling van 2024 tot 2027 met € 73,7 miljoen te verhogen. Dit bevordert individuele scholingsmogelijkheden.

Praktijkleren

Er wordt een budgetverschuiving gedaan binnen de subsidieregeling Praktijkleren om de vergoedingen per leerwerkplek per jaar gelijk te trekken.

Het demissionaire kabinet heeft ondanks zijn beperkte beleidsruimte enkele belangrijke plannen aangekondigd tijdens Prinsjesdag. Op het gebied van duurzaamheid zien we aanpassingen in de EIA- en MIA-regelingen, extra investeringen in de verduurzaming van gebouwen en hernieuwde steun voor de SDE++-regeling. Verder zijn er initiatieven gericht op innovatie, zoals het behoud van gunstige WBSO-parameters en investeringen in groene technologieën. Tot slot wordt er ook gedacht aan individuele scholingsmogelijkheden via de SLIM-regeling, en er wordt budget herverdeeld zodat de subsidieregeling Praktijkleren de vergoeding per leerwerkplek ook in 2024 kan behouden.

Meer weten 

Wilt u meer weten over uw subsidiekansen in 2024? Neem contact op met Roy Hoven, manager Epiic, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een e-mail. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over uw subsidiekansen voor 2024? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Directeur Epiic
Bel
073-6465475
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan