Vraag tijdig 30%-regeling aan voor nieuwe buitenlandse werknemers

3 februari 2020

Werknemers die vanuit het buitenland in Nederland komen werken, maken soms extra kosten. Deze kosten noemen we extraterritoriale kosten. Hierbij kunt u denken aan kosten voor (eerste) huisvesting, de aanvraag van een visum en/of voor medische keuringen. Als werkgever mag u een onbelaste vergoeding geven voor de aantoonbaar door uw werknemer gemaakte extraterritoriale kosten. De werknemer levert de facturen van de gemaakte kosten bij u aan. U betaalt de werknemer een vergoeding voor deze kosten en bewaart de facturen in uw administratie als bewijs.

Portretfoto van Clea Cremers
Neem contact op met:
Clea Cremers Global mobility specialist | Tax
Man legt 30%-regeling uit aan buitenlandse werknemer

Belastingvrije vergoeding met 30%-regeling

In plaats van het vergoeden van de daadwerkelijk extraterritoriale kosten mag u onder voorwaarden gebruikmaken van de 30%-regeling. U verstrekt dan dertig procent van het loon van de werknemer (inclusief vergoeding) belastingvrij als vergoeding voor extraterritoriale kosten. Dat de werknemer deze kosten daadwerkelijk gemaakt heeft, hoeft u niet aan te tonen.

Voorwaarden 30%-regeling

U mag de 30%-regeling uitsluitend toepassen onder de volgende strikte en cumulatieve voorwaarden:

  • De werknemer is aangeworven uit het buitenland en werkt voor u in dienstbetrekking.
  • De werknemer heeft van de twee jaar vóór de eerste werkdag in Nederland, meer dan zestien maanden buiten Nederland gewoond. En dat ook nog op een afstand van meer dan honderdvijftig kilometer van de Nederlandse grens.
  • De werknemer heeft een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze specifieke deskundigheid wordt aanwezig geacht als de werknemer in Nederland een minimaal salaris heeft van € 39.467 (in 2022 en exclusief de vrije vergoeding). Voor werknemers jonger dan dertig jaar met een mastertitel en wetenschappelijk onderzoekers gelden overigens soepelere criteria.
  • U heeft een geldige beschikking van de Belastingdienst voor toepassing van de 30%-regeling. Deze beschikking moet u binnen vier maanden na aanvang van het werk in Nederland aangevraagd hebben.

De looptijd van de 30%-regeling bedraagt maximaal vijf jaar. Dit geldt voor beschikkingen aangevraagd vanaf 1 januari 2019.

Meer weten

Wilt u weten wat dit voor u betekent of wilt u meer weten over fiscale ondersteuning voor u als werkgever of expat? Neem dan contact op met Clea Cremers, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 077-3217715 of mail Clea.

Wilt u meer weten over de 30%-regeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Clea
Portretfoto van Clea Cremers
Global mobility specialist | Tax
Bel
077-3217715
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan