Bekijk nu of u piekbelaster bent

12 juni 2023

Als ondernemer in de veehouderij heeft u lang in onzekerheid geleefd. Minister Van der Wal kondigde een ‘woest aantrekkelijke’ regeling aan voor bedrijven die vrijwillig hun bedrijf willen beëindigen. Een vergoeding van 120% van de waarde van het bedrijf. U kunt nu bekijken of u piekbelaster bent.

Portretfoto van Kees Ligthart
Neem contact op met:
Kees Ligthart Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Een adviseur met een ondernemer in gesprek

Het perspectief van de piekbelaster die besluit zijn bedrijfslocatie voort te zetten, hangt af van de reductie die collega’s op ‘zijn’ Natura 2000-gebied realiseren. Als dat onvoldoende is, dan volgen er mogelijk aanvullende maatregelen en eisen. Deelname is vrijwillig, maar niet deelnemen is niet geheel vrijblijvend.

Wanneer bent u een piekbelaster?

Een veehouderij met productierecht of vleeskalverenhouderij wordt als piekbelaster aangemerkt als de totale stikstofvracht die deze locatie veroorzaakt ten minste 2.500 mol stikstof per jaar bedraagt. Met behulp van de Aerius LBV-calculator wordt de stikstofvracht berekend. Daarbij is het gemiddeld aantal dieren in 2021 per diercategorie en huisvestingssysteem van de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) leidend. Voor de totale stikstofvracht wordt de belasting op de Natura 2000-gebieden binnen een straal van 25 km van de locatie bij elkaar opgeteld.

LBV+-regeling

Wordt uw bedrijfslocatie als piekbelaster aangemerkt? Dan komt u in aanmerking voor de LBV+-regeling. Het subsidiebedrag bedraagt 120% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de gebouwen. De vervangingswaarde wordt in veertig jaar afgeschreven tot een bodemwaarde van 20%. De taxatie vindt plaats op basis van de afmeting van de stal (buitenmaat dierenverblijf) en het jaartal van eerste ingebruikname van de stal. Binnen LBV+ wordt er aanvullend een tegemoetkoming van € 45 per m2 te slopen stal vergoed. Het totale budget van de LBV+-regeling is € 975 miljoen. Aanvragen kunnen vanaf 3 juli worden ingediend bij RVO en worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

LBV-regeling

Naast de LBV+ is er ook de reguliere LBV-regeling. Deze regeling geldt voor de veehouderij met productierechten, ofwel varkens, melkvee en pluimvee. De drempelwaarde is lager en per Natura 2000-gebied wisselend. Dit hangt namelijk af van de grootte van het Natura-2000 gebied en de mate van bescherming. Om in aanmerking te komen, moet er minimaal één drempelwaarde van een Natura 2000-gebied binnen een straal van 25 km worden overschreden. Voor de berekening wordt eveneens de Aerius LBV-calculator gehanteerd. Ook de hier is de bezetting van 2021 per diercategorie en huisvestingssysteem van de RAV leidend voor de berekening van de stikstofvracht.

Het subsidiebedrag bedraagt 100% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de gebouwen. De vervangingswaarde wordt in veertig jaar afgeschreven tot een bodemwaarde van 20%. De taxatie vindt plaats op basis van de afmeting van de stal (buitenmaat dierenverblijf) en het jaartal van eerste ingebruikname van de stal. Voor de LBV-regeling is een totaal budget van € 500 miljoen beschikbaar, onderverdeeld in sectorplafonds:

  • € 270 miljoen voor melkvee
  • € 115 miljoen voor varkenshouderij
  • € 115 miljoen voor pluimveehouderij

Indien de sectorplafonds worden overschreden, worden de aanvragen gerangschikt op basis van kostenefficiëntie (subsidiebedrag in €/totale stikstofvracht in mol N per jaar). Dit betekent dat de aanvraag met de laagste prijs per mol voorrang krijgt. De subsidieaanvragen kunnen van 3 juli tot 1 december 2023 worden ingediend bij RVO.

Is uw aanmelding definitief?

Aanmelden voor de LBV- of LBV+-regeling is vrijblijvend. Als u voldoet aan alle voorwaarden en binnen het subsidieplafond valt, krijgt u een voorlopige beschikking. U heeft dan aanvullend zes maanden de tijd om de overeenkomst wel of niet te tekenen.

In de praktijk betekent dit dat de eerste bedrijven voor de LBV+ waarschijnlijk vanaf het vierde kwartaal 2023/eerste kwartaal 2024 de voorlopige beschikking ontvangen. Voor de LBV is dit op z’n vroegst vanaf het eerste kwartaal 2024, afhankelijk van de snelheid waarmee de ingediende aanvragen door RVO worden afgehandeld. Gebruik dus de periode vanaf vandaag tot het moment van ondertekenen van de overeenkomst om een weloverwegen keuze te maken.

SABE-subsidie voor veehouders met piekbelasting

Met het oog op de stikstofaanpak is er dit jaar een aparte openstelling van de SABE-subsidieregeling voor veehouders met piekbelasting op Natura 2000-gebieden.

Deze regeling is gesloten.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wij denken graag met u mee in de afweging om wel of niet deel te nemen aan de LBV(+)-regeling. Neem contact op met Kees Ligthart, senior bedrijfsadviseur, op telefoonnummer 06-13604343 of stuur Kees een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Kees
Portretfoto van Kees Ligthart
Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
013-4647290
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu