Zo past u de concernregeling van de WKR toe

3 januari 2024
Artikel

Als er in een concern meerdere werkgevers zijn, kan het interessant zijn om binnen de werkkostenregeling (WKR) gebruik te maken van de concernregeling. Het concern kan de vrije ruimte van alle bv’s bij elkaar optellen, zodat een collectieve vrije ruimte ontstaat. Het tekort aan vrije ruimte bij een werkgever kan dan worden verrekend met een overschot aan vrije ruimte bij een gelieerde werkgever. Er gelden wel voorwaarden om de concernregeling te kunnen toepassen.

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Personen aan tafel in een vergadering

Wat zijn de voorwaarden toepassing concernregeling werkkostenregeling?

  1. Uw organisatie heeft het hele kalenderjaar een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.
  2. Een andere werkgever heeft het hele kalenderjaar een belang in uw organisatie.
  3. Een derde heeft het hele kalenderjaar een belang van ten minste 95% in uw organisatie en daarnaast een belang van ten minste 95% in een andere werkgever.

Voor het 95%-belang moet sprake zijn van een juridisch en economisch eigendom van de aandelen. Bovendien moet het belang het hele kalenderjaar bestaan. Tijdens het kalenderjaar in- of uittredende concernonderdelen kunnen geen gebruikmaken van de concernregeling.

Heeft u meerdere stichtingen? En zijn deze tijdens het hele kalenderjaar in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar verweven dat er sprake is van een eenheid? Dan kunt u de concernregeling ook toepassen. Van zo’n eenheid is sprake als:

  • een stichting het recht heeft om bestuursleden te benoemen in een andere stichting;
  • een stichting recht heeft op het vermogen van een andere stichting als die ophoudt te bestaan.

Wilt u de concernregeling toepassen? Dan geldt de regeling voor alle werkgevers die het hele kalenderjaar een concern vormen. Bij overschrijving van de collectieve vrije ruimte moet de werkgever met de hoogste fiscale loonsom de eindheffing verwerken in de aangifte loonheffingen. U kunt jaarlijks bepalen of u de concernregeling wel of niet wenst toe te passen.

Administratieve verplichtingen bij toepassing concernregeling

Bij toepassing van de concernregeling moet u per werkgever de volgende gegevens vastleggen:

  • de naam en het loonheffingennummer;
  • het totaal van het fiscale loon per inhoudingsplichtige;
  • een overzicht van alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die elke inhoudingsplichtige toewijst aan de vrije ruimte;
  • een berekening van de verschuldigde belasting (eindheffing) op concernniveau;
  • de naam van de inhoudingsplichtige die – bij overschrijding van de vrije ruimte – aangifte doet en de eindheffing afdraagt.

Voor- en nadelen van de concernregeling

De concernregeling leidt tot een collectieve vrije ruimte. Een groot voordeel hiervan is dat u slechts één WKR-administratie nodig heeft. Dit voorkomt dat u vergoedingen en verstrekkingen per werkgever moet uitsplitsen. Kosten van een personeelsfeest of kerstgeschenk hoeft u dan bijvoorbeeld niet toe te rekenen aan verschillende bv’s. Dit maakt uw WKR-administratie eenvoudiger.

De concernregeling heeft ook een nadeel. Volgens de Belastingdienst kunt u maar één keer profiteren van het tariefopstapje (1,92% in 2024). Als u daarom afziet van de concernregeling betekent dit dat elke werkgever zijn eigen WKR-administratie moet voeren. U moet daarom zorgvuldig afwegen of u de concernregeling wel of niet wilt toepassen. Onze specialisten loonheffingen bespreken graag de mogelijkheden met u.

Meer weten?

Als werkgever heeft u te maken met lastige vraagstukken op het gebied van de werkkostenregeling. Meer weten? Neem contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur. U bereikt Ronald via e-mail. Ook voor andere vragen op het gebied van fiscaal advies staan onze belastingadviseurs graag voor u klaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Downloaden whitepaper over de werkkostenregeling

Werkkostenregeling

10 tips voor een goede implementatie
Download het whitepaper
Download het whitepaper over de werkkostenregeling

Werkkostenregeling

Fiscale gevolgen en aanpassingen in uw administratie
Download het whitepaper
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan