Waardemutatie na peildatum van invloed op uw WOZ-waarde

23 januari 2024
Artikel

Gemeenten stellen jaarlijks de Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde vast. Het vaststellen van de waarde gebeurt op basis van de staat waarin de onroerende zaak op de waardepeildatum verkeert. 

Portretfoto van Luc Adriaansen
Luc Adriaansen Senior belastingadviseur
Stal

Deze peildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Het is mogelijk dat de WOZ-waarde van uw onroerend goed na de peildatum wijzigt als gevolg van bijvoorbeeld een verbouwing of bestemmingswijziging. Let op: deze wijziging is mogelijk toch van invloed op uw WOZ-waardering.   

Waardepeildatum en WOZ-waarde

Het is de bedoeling dat de WOZ-waarde zo veel mogelijk de werkelijke economische waarde benadert. Het is niet altijd gemakkelijk deze waarde voor een bepaald tijdvak vast te stellen. Daarom wordt er gewerkt met één waardepeildatum. De peildatum voor de WOZ-waarde is op 1 januari, één jaar vóór het jaar waarover u aangifte doet. Voor de WOZ-beschikking die u in 2024 ontvangt, is de waardepeildatum dus 1 januari 2023. Het is daardoor mogelijk dat de waarde op de peildatum niet de werkelijke economische waarde voor het tijdvak weergeeft. Om dit probleem te verhelpen, houden gemeenten bij de WOZ-waardering rekening met waardemutaties die na de peildatum hebben plaatsgevonden.

Waardemutaties tussen peildatum en tijdvak

In sommige gevallen moeten de mutaties die plaatsvinden tussen de waardepeildatum en het begin van het tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld, worden meegenomen in de WOZ-waarde. Deze uitzondering is van toepassing als de onroerende zaak in de periode tussen de gebruikelijke waardepeildatum en het begin van het tijdvak waarvoor de waarde geldt:

  • opgaat in een of meer andere onroerende zaken,
  • wijzigt als gevolg van bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, dan wel van bestemming verandert, of
  • een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid.

In veel gevallen leiden de bovengenoemde situaties tot een wijziging van de waarde van uw onroerende zaak. Maar niet in alle gevallen is daar sprake van. Per geval moet u beoordelen welke invloed de gebeurtenis op de waarde van de onroerende zaak heeft. Deze beoordeling kan erg complex zijn. Als er onterecht geen of te weinig rekening is gehouden met waardemutaties die van invloed zijn op uw WOZ-waarde, dan kan dit tot fiscaal nadeel leiden.

Gevolgen voor de praktijk

De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) die u jaarlijks betaalt. De WOZ-waarde van een bedrijfsgebouw heeft daarnaast ook gevolgen voor uw afschrijvingsmogelijkheden. Een te hoge WOZ-waarde kan namelijk betekenen dat u niet kunt afschrijven op het gebouw. 

Denkt u dat uw WOZ-waarde te hoog is of wilt u weten of de waarde juist is vastgesteld? Neem contact op met Luc Adriaansen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0485-561320 of stuur Luc een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan