Bezwaar tegen WOZ-waarde bedrijfspand

19 januari 2023
Artikel

Jaarlijks brengt de gemeente onroerendezaakbelasting (OZB) in rekening bij woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden. De Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. Meestal gebeurt dit volgens een algemene formule, die de gemeente hanteert bij vergelijkbare panden. Het is de bedoeling dat de WOZ-waarde zover mogelijk de werkelijke economische waarde benadert. 
 

Portretfoto van Michiel van Marion
Neem contact op met:
Michiel van Marion Belastingadviseur
Man tekent bezwaarschrift WOZ-waarde

Toch heeft de WOZ-waarde meer gevolgen dan alleen de hoogte van de OZB-aanslag. Zeker voor bedrijven is het van belang om een juiste WOZ-waarde van de gebouwen te hebben. Er mag fiscaal over gebouwen slechts afgeschreven worden tot de bodemwaarde. Deze bodemwaarde wordt vastgesteld op basis van de WOZ-waarde. Een te hoge WOZ-waarde kan betekenen dat u niet kunt afschrijven op uw pand. 

Een ander nadeel van een te hoge WOZ-waarde zit in het eigenwoningforfait en de waardering in box 3. Bij een hoge WOZ-waarde ontstaat er een hoger eigenwoningforfait en kunt u per saldo fiscaal minder in aftrek nemen op het inkomen. In box 3 wordt er een vermogensrendementsheffing geheven over de waarde van het pand. Hoe lager deze is, hoe lager de heffing in deze box. 

De WOZ-waarde kan flink wat gevolgen hebben voor de jaarlijkse belastingheffing. Bent u het niet eens met vastgestelde waarde dan kan het een voordeel opleveren om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

Lees meer over onze fiscale dienstverlening

Bezwaarredenen WOZ-waarde

Er zijn doorgaans voldoende argumenten om een lagere waarde van de onroerende zaak aannemelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de staat van onderhoud van het pand, leegstand in de wijk, tekort aan parkeerplaatsen, persoonlijke verplichtingen, vochtoverlast, aanwezigheid van asbesthoudende materialen, bodemverontreiniging, ligging op de perceelgrens, enzovoort. Het is van belang dat vastgesteld wordt of er nadelen zijn in en om de onroerende zaak die de waarde drukken bij een eventuele verkoop.

Noodzakelijke kosten met een drukkend effect

Aanpassingen of herstelwerkzaamheden in verband met bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbesthoudende materialen of een slecht energielabel brengen kosten met zich mee die niet waardedrukkend werken. Dit voorbeeld kan naar veel meer uitgaven worden doorgetrokken. 

Aandachtspunten bedrijfspand

Er zijn nog tal van mogelijkheden om een lagere WOZ-waarde te onderbouwen. Van overvliegende vliegtuigen tot verkeerslampen, van een school of sportaccommodatie tot een plek van afvalverwerking, van te veel schaduw tot overlast van jongeren. Alles wat in de directe omgeving van het pand of in het pand zelf van invloed is op de waarde van het pand zelf kan als argument worden gebruikt. Bij bedrijfspanden zijn er daarnaast nog een paar aandachtspunten.

Gemeenten baseren de WOZ-waarde van bedrijfspanden vaak op de (fictieve) jaarhuur per m2 en een vermenigvuldigingsfactor. In de praktijk blijkt dat gemeenten bij de waardebepaling niet altijd uitgaan van de juiste uitgangspunten. Hierdoor komt het voor dat magazijnruimte als duurdere kantoorruimte wordt gewaardeerd. Wij adviseren u de op het taxatieverslag opgenomen gegevens goed te controleren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde of wil u meer weten over onze fiscale dienstverlening? Neem contact op met Michiel van Marion, belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531333 of stuur Michiel een e-mail.

Wilt u meer weten over bezwaar tegen WOZ-waarde? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Michiel
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan