Bezwaar tegen WOZ-waarde bedrijfspand

17 januari 2022
Artikel

Jaarlijks brengt de gemeente onroerendezaakbelasting (OZB) in rekening bij woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden. De Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. Meestal gebeurt dit volgens een algemene formule, die de gemeente hanteert bij vergelijkbare panden. Het is de bedoeling dat de WOZ-waarde zover mogelijk de werkelijke economische waarde benadert. 
 

Portretfoto van Michiel van Marion
Neem contact op met:
Michiel van Marion Belastingadviseur
Man tekent bezwaarschrift WOZ-waarde

Toch heeft de WOZ-waarde meer gevolgen dan alleen de hoogte van de OZB-aanslag. Zeker voor bedrijven is het van belang om een juiste WOZ-waarde van de gebouwen te hebben. Er mag fiscaal over gebouwen slechts afgeschreven worden tot de bodemwaarde. Deze bodemwaarde wordt vastgesteld op basis van de WOZ-waarde. Een te hoge WOZ-waarde kan betekenen dat u niet kunt afschrijven op uw pand. 

Een ander nadeel van een te hoge WOZ-waarde zit in het eigenwoningforfait en de waardering in box 3. Bij een hoge WOZ-waarde ontstaat er een hoger eigenwoningforfait en kunt u per saldo fiscaal minder in aftrek nemen op het inkomen. In box 3 wordt er een vermogensrendementsheffing geheven over de waarde van het pand. Hoe lager deze is, hoe lager de heffing in deze box.
 
De WOZ-waarde kan flink wat gevolgen hebben voor de jaarlijkse belastingheffing. Eigenaren van onroerende zaken kunnen echter wel bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

Bezwaarredenen WOZ-waarde

Er zijn mogelijkheden genoeg om een lagere waarde van de onroerende zaak te beargumenteren. U kunt hierbij denken aan de staat van onderhoud van het pand, leegstand in de wijk, tekort aan parkeerplaatsen, persoonlijke verplichtingen, vochtoverlast, asbest, aanpassingen in verband met een rolstoel, bodemverontreiniging, ligging op de perceelgrens, enzovoort. Het is van belang dat vastgesteld moet worden of er nadelen zijn in en om de onroerende zaak die de waarde drukken bij een eventuele verkoop.

Kosten met een drukkend effect

Aanpassingen of herstelwerkzaamheden in verband met bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid brengen kosten met zich mee die niet waardeverhogend werken. Deze uitgaven geven een drukkend effect op de waarde. Dit voorbeeld kan naar veel meer uitgaven worden doorgetrokken. 

Als er uitgaven worden gedaan aan een pand die een eventuele koper weer moet herstellen en die geen waardeverhogend effect hebben, kan dit een grond zijn om het bezwaar in te dienen.

Aandachtspunten bedrijfspand

Er zijn nog legio mogelijkheden om een lagere WOZ-waarde te realiseren. Van overvliegende vliegtuigen tot verkeerslampen, van een school tot een plek van afvalverwerking, van te veel schaduw tot overlast van jongeren. Alles wat van invloed is op de omgeving of op het pand zelf kan als argument worden gebruikt. Bij bedrijfspanden zijn er nog een paar aandachtspunten.

Gemeenten baseren de WOZ-waarde van bedrijfspanden vaak op de (fictieve) jaarhuur per m2 en een vermenigvuldigingsfactor. In de praktijk blijkt dat gemeenten bij de waardebepaling niet altijd uitgaan van de juiste uitgangspunten. Hierdoor komt het voor dat magazijnruimte als duurdere kantoorruimte wordt gewaardeerd. Wij adviseren u de op het taxatieverslag opgenomen feiten goed te controleren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde of wil u meer weten over onze fiscale dienstverlening? Neem contact op met Michiel van Marion, belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531333 of stuur Michiel een e-mail.

Wilt u meer weten over bezwaar tegen WOZ-waarde? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Michiel
Gratis standaard bezwaarschrift WOZ downloaden

Gratis standaard bezwaarschrift WOZ

Download bezwaarschrift
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan