Voorkom onduidelijkheid over subsidies en btw

19 mei 2023
Artikel

Instellingen in de sociale, culturele, sport-, en onderwijssector zijn voor hun inkomsten en projectuitoefening veelal afhankelijk van bijdragen van gemeenten of provincie, in de vorm van een subsidie. Voor de omzetbelasting is subsidie een lastig onderwerp. Dit onderwerp zorgt vaak voor onduidelijkheid bij financiële afdelingen. 

post ligt op een tafeltje

Zorg voor duidelijkheid over btw en subsidies

Uit onze ervaring blijkt dat een btw-scan zorgt voor duidelijkheid over de omgang van subsidies in uw financiële administratie. Daarnaast leidt maatwerk meestal tot een hoger recht op teruggaaf van btw op kosten of juist een lagere afdracht van te betalen btw. Kom erachter of uw instelling dit onder controle heeft en ontdek hoe u geen geld laat liggen.  

Ontvangt uw instelling een subsidie? Dan doen zich twee hoofdvragen voor:

  • Is de subsidie belast met btw?
  • Wat is invloed van de subsidie op de aftrek van btw op kosten?

Subsidie btw-belast?

Als u goederen levert of een dienst verricht en daarvoor een vergoeding krijgt, wordt deze vergoeding belast met btw. Bij subsidies is het telkens de vraag of uw instelling een de subsidie ontvangt voor een (door uw instelling) verleende dienst aan de subsidiegever of een andere partij. Als de subsidie inderdaad de vergoeding vormt voor een dienst, dan is de subsidie belast met btw. Afhankelijk van de gemaakte afspraken moet btw ‘over’ of btw ‘uit’ de subsidie betaald worden aan de Belastingdienst. De verschuldigde btw vormt een kostenpost voor de instelling als een subsidiebedrag inclusief btw wordt afgesteld.

In de praktijk is het lastig om te bepalen of een subsidie belast(baar) is. Een verkeerde inschatting leidt mogelijk tot het onnodig betalen van te veel btw of juist ten onrechte niet betalen van btw, met daarbij de kans op flinke naheffingen, boetes en onzekerheden.

Laat uw belastingadviseur regelmatig een btw-scan uitvoeren door hem de subsidieovereenkomsten toe te sturen ter controle. U weet dan voor welke subsidies u moet betalen en in welke mate dit invloed heeft op de aftrekmogelijkheden van de btw op kosten.

Invloed van de subsidie op de aftrek van kosten?

Gesubsidieerde instellingen moeten zich niet alleen afvragen of een subsidie belast is met btw, maar ook wat de gevolgen zijn voor de (aftrek)mogelijkheden van de btw op kosten die gemaakt worden voor de instelling zelf, of voor de afzonderlijke projecten. Als een subsidie belast is, heeft dit rechtstreeks positieve gevolgen voor het aftrekrecht, zoals opname van de subsidie in de prorata-berekening. Instellingen die ook btw-vrijgestelde handelingen verrichten moeten een prorata-verhouding berekenen om te bepalen welk percentage van de btw op de ‘gemengde’ kosten in aftrek wordt gebracht. Meestal is dit de omzetverhouding.

Als de subsidie geen prestatie vormt voor de btw en dus niet belast is, moet voor de gevolgen voor het recht op aftrek van btw op kosten van een instelling (dus ook de prorata), worden gekeken naar de activiteiten of project waarvoor de subsidie is verstrekt. Het wordt met name spannend als de subsidie (deels) wordt gebruikt voor activiteiten waarvoor uw instelling geen vergoeding vraagt. 

De belastingadviseurs van ABAB hebben veel ervaring met de verwerking van subsidies in uw financiële administratie en vaak leidt advies op maat tot een jaarlijks terugkerend financieel voordeel voor uw instelling.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan