Vijf redenen voor de noodzaak van het opstellen van een familiestatuut

5 september 2023
Artikel

Tuinbouwbedrijven zijn in veel gevallen familiebedrijven. De familieleden zijn betrokken bij het bedrijf en hebben een sterke invloed op de bedrijfsvoering. Dit kan leiden tot conflicten, als er geen duidelijke afspraken zijn over de rollen en verantwoordelijkheden van de familieleden. Een familiestatuut kan dit voorkomen.

John Hopman
John Hopman Senior relatiemanager
Vader en dochter in de tomatenkwekerij

In een familiestatuut zijn de fundamenten en afspraken vastgelegd die nodig zijn voor een succesvolle en duurzame werking van een familiebedrijf. Het familiestatuut biedt richtlijnen voor familieleden, bevordert transparantie en verbetert de continuïteit van het bedrijf.  Vijf redenen waarom het familiestatuut van essentieel belang is.

1. Behoud van familiewaarden en visie

Een familiestatuut helpt bij het behouden van de oorspronkelijke waarden, visie en doelen van de familie die het bedrijf heeft opgericht. Het biedt een kader voor het doorgeven van deze kernwaarden aan toekomstige generaties, zodat ze niet verloren gaan in de loop van de tijd.

2. Eerlijke en transparante processen

Het familiestatuut kan richtlijnen en afspraken bevatten met betrekking tot de betrokkenheid van familieleden in het bedrijf, het selectieproces voor leiderschap en de criteria voor het toetreden tot de onderneming.  Dit creëert een eerlijk en transparant proces voor het betrekken van familieleden, en voorkomt potentiële conflicten en onzekerheden.

3. Opvolgingsplanning

Een familiebedrijfsoverdracht raakt de hele familie. Daarom bevat het familiestatuut ook vaak afspraken over de bedrijfsopvolging en het eigendom binnen het familiebedrijf. Denk aan criteria voor het selecteren van opvolgers, de timing van de overdracht en de regelingen voor eigendomsverdeling. Het familiestatuut vormt een mooi routeboek voor het opvolgingsproces.

4. Besluitvormingsprocessen

Het familiestatuut omschrijft de besluitvormingsprocessen binnen het bedrijf, met inbegrip van de betrokkenheid van familieleden bij belangrijke beslissingen en de rol van externe professionals of adviseurs. Het legt de basis voor effectieve besluitvorming en zorgt voor een evenwicht tussen familiebelangen en zakelijke belangen.

5. Conflictoplossing

Mocht er alsnog een conflict ontstaan binnen de familie, dan biedt het familiestatuut uitkomst. Hierin kan namelijk een procedure opgenomen zijn om conflicten binnen de familie op te lossen. Dit omvat bijvoorbeeld het opzetten van een familieraad, het benoemen van vertrouwenspersonen of het creëren van een geschillenbeslechtingsprocedure. Dit helpt bij het bevorderen van een open communicatie en het behoud van familieharmonie.

Meer weten?

Het proces om te komen tot een familiestatuut is nog veel belangrijker dan het document dat uiteindelijk wordt gemaakt. Met elkaar praten over bovengenoemde zaken vergroot de betrokkenheid van de familieleden, versterkt de familieband en geeft rust. De adviseurs van ABAB helpen u bij het opstellen van een familiestatuut.  

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Wij helpen u om uitdagingen van uw familiebedrijf om te zetten in uitkomsten. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. 

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Wij helpen u om uitdagingen van uw familiebedrijf om te zetten in uitkomsten. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over het familiestatuut en of dit ook voor uw familiebedrijf van belang kan zijn? Neem contact op met John Hopman, senior relatiemanager, via telefoonnummer 06-13134460 of stuur John een e-mail.

Wilt u meer weten over het optellen van een familiestatuut? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail John
John Hopman
Senior relatiemanager
Bel
077-3217719
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu