Op zoek naar ruimte in de varkenshouderij

12 april 2023
Blog

Met de huidige prijzen voor biggen en het vooruitzicht van dalende voerprijzen, ontstaat er voor veel varkenshouders meer financiële ruimte. Op verschillende andere fronten wordt er echter juist naar ruimte gezocht om binnen de varkenshouderij succesvol te kunnen blijven ondernemen. Een aantal belangrijke thema’s op een rij.

Profielfoto Frank Steenbreker
Neem contact op met:
Frank Steenbreker Senior bedrijfsadviseur
Twee varkens

Stikstof wetgeving

In de provincies en de Eerste Kamer moet er ruimte gemaakt worden voor nieuwe leden om plaats te maken voor een ander politiek geluid. Het kabinet zoekt een manier om met deze nieuwe politieke wind om te gaan zonder dat de coalitie in de knel komt. Tijdrekken lijkt de truc; het kabinet schuift de hete aardappel vooruit. Maar de tijd dringt, het is tijd voor daadkracht met realiteitszin.

Door de Europese regels om te zetten in onwerkbare normstellingen, lijkt het erop dat ons land zich klem heeft gezet in de stikstof wetgeving. Er is politieke wil nodig om tot een uitvoerbare invulling te komen en niet te verzanden in discussies rond jaartallen en percentages.

Lbv (plus)-regeling

Er lijkt voldoende interesse voor de Lbv (plus)-regeling. Dit biedt ruimte om Programma Aanpak Stikstof (PAS) melders te legaliseren en voor noodzakelijke economische ontwikkeling, ook in de varkenshouderij. Hierbij is het belangrijk dat perspectiefvolle locaties voor de varkenshouders van de toekomst beschikbaar blijven. Neem de komende periode de ruimte om een afgewogen beslissing te maken om al dan niet deel te nemen aan de Lbv-regeling.  

In de stikstof aanpak moet er ook focus zijn op innovatie. Mogelijkheden en acceptatie van realtime metingen van stalemissies en het centraal stellen van doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften, bieden hiervoor ruimte.

Strengere eisen Beter Leven keurmerk

De eisen van het Beter Leven keurmerk 1 ster voor varkens worden per 2025 aangescherpt. De strengere eisen hebben betrekking op onder andere daglicht, groepsgrootte en onderdelen van hokuitvoering. Om deze eisen uitvoerbaar te maken in de praktijk moeten de overheid en de retail ruimte vinden in tijd en beloning de varkenshouder, waar mogelijk bedrijfsspecifiek.

Coupeerstop van staarten

Kijken we iets verder naar de toekomst, dan komt al snel het jaar 2030 in zicht. In dit jaar moeten varkenshouders stoppen met het couperen van staarten. Tijdens de thema-avonden van Pigbusiness werd er uitgebreid gesproken over de oplossingsrichtingen om deze verandering praktisch uitvoerbaar te maken. Deze liggen onder andere binnen voeding en fokkerij. Ook vraagt dit om een fundamentele aanpassing van uw bestaande bedrijfsvoering.

‘Nog 21 rondjes te gaan…’ constateerde een aanwezige varkenshouder op een van de thema-avonden. Eenvoudig is het niet en het is ook zeker nog geen gelopen race. De ruimte in tijd die ons nog rest tot 2030 moeten we benutten om stapsgewijs langer te couperen, ervaringen te delen en de aanpassingen per afdeling van uw bedrijf  te testen en door te voeren. Zo zorgen we er samen voor dat de varkenshouderij tijdig klaar is voor het coupeerverbod in 2030.

Naar elkaar luisteren

Er wordt binnen de varkenshouderij dus op verschillende fronten gezocht naar ruimte. Deze ruimte kunnen we vinden met gezond boerenverstand, door gewoon aan de slag gaan, met realistische en gefundeerde doelstellingen. Maar bovenal door naar elkaar te luisteren, met oog en begrip voor elkaars standpunten en belangen.

Meer informatie

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Neem voor meer informatie contact op met Frank Steenbreker, senior bedrijfsadviseur varkenshouderij, via telefoonnummer 06-83046058 of stuur Frank een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frank
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan