Fiscale druk in uw varkenshouderij in 2024

18 april 2024
Artikel

Na een aantal slechte jaren was 2023 een jaar met goede resultaten voor de varkenshouderij. Inmiddels zijn de verwachtingen voor 2024 zeker zo goed, waardoor waarschijnlijk ook dit jaar de resultaten in de varkenshouderij hoog zullen zijn. 

Jolanda van der Burgt
Neem contact op met:
Jolanda van der Burgt Senior belastingadviseur
Biggetje ligt in het hooi

Gezien de prognoses voor 2024 is het belangrijk om tijdig de verwachte belastingdruk van uw onderneming in beeld te brengen. Maak hiervoor een betrouwbare kostenraming. Wij kunnen u hierbij helpen door uw wensen en visie voor de toekomst in beeld te brengen.

Inzicht in kosten lange termijn

Een kostenraming geeft u inzicht in de verwachte winst die uw onderneming gaat realiseren. Op basis van de verwachte winst kunnen wij de te betalen belasting berekenen. Het is essentieel dat u binnen de onderneming liquide middelen reserveert voor investeringsplannen en een buffer aanhoudt voor de toekomst en de jaarlijks verschuldigde belasting. Zo kunt u een goede planning maken voor de lange termijn. 

Fiscaal interessante structuur

Uiteraard zijn de begroting en het verwachte resultaat ook een uitgangspunt voor de beoordeling van de bedrijfsstructuur. Past de huidige structuur nog of is er een herstructurering gewenst? En als u een herstructurering overweegt, welke termijnen zijn dan van belang zodat de nieuwe structuur zo veel mogelijk nut oplevert? 

Het kan grote, fiscale voordelen opleveren als u uw ondernemersvorm wijzigt. Let hierbij wel op dat de gewijzigde structuur ook past binnen uw overige toekomstplannen. Het wijzigen van uw ondernemersvorm zal immers voor meerdere jaren van toepassing zijn. Zorg er daarom voor dat de ondernemersvorm ook past in jaren met minder hoge financiële resultaten. 

Belastingdruk wordt hoger

De tendens van afgelopen jaren is dat er steeds minder aftrekposten zijn. Hierdoor verschuift de te betalen belasting van betalen bij het einde van het ondernemerschap, naar een eerdere jaarlijkse heffing. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • de dotatie aan de fiscale oudedagsreserve is in 2023 afgeschaft;
  • de zelfstandigenaftrek wordt jaarlijks verder afgebouwd (€ 3.750 in 2024 terwijl dit nog € 7.030 was in 2020); 
  • de mkb-winstvrijstelling is verlaagd van 14% naar 13,31% in 2024;
  • vanaf 2024 mag een onderneming in de inkomstenbelasting (vof of eenmanszaak) onroerende zaken nog maar afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde, terwijl dat voorheen tot 50% van de WOZ-waarde mocht. Voor bv’s is dit al langer zo. 

Deze maatregelen zorgen er bij veel ondernemingen voor dat er minder afschrijvingen ten laste van de winst geboekt mogen worden. Hierdoor zijn de resultaten hoger en neemt de belastingdruk toe. 

Laat u tijdig adviseren

Naast het uitvoeren en inplannen van investeringen en onderhoudskosten en het zorgen voor de juiste ondernemingsstructuur zijn er in de privésfeer mogelijkheden om de belastingdruk te beperken door bijvoorbeeld het afsluiten van banksparen, waarmee u een soort pensioenvoorziening opbouwt. Een voorwaarde van deze mogelijkheid is dat u het bedrag uiterlijk 31 december 2024 op een geblokkeerde bankrekening stort, zodat dit van uw inkomen van 2024 afgaat.

Laat u goed adviseren over mogelijke en passende maatregelen om de fiscale druk te verlagen door onze relatiemanagers of belastingadviseurs. Ga hier tijdig mee aan de slag en wacht niet tot het einde van het jaar. 

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer inzicht in uw financiële en fiscale positie? Neem contact op met Jolanda van der Burgt, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer inzicht in uw financiële en fiscale positie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jolanda
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu