Nog in 2023 investeren of niet?

2 november 2023
Artikel

In sommige gevallen kan het verstandig zijn om nog in 2023 te investeren en dit niet uit te stellen tot 2024. Wij zetten de mogelijkheden om dit jaar nog fiscaal voordeel te behalen voor u op een rij.

Portretfoto van Luc Adriaansen
Neem contact op met:
Luc Adriaansen Senior belastingadviseur
Fiscaal voordeel

Benut de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen als u tussen € 2.600 en € 353.973 investeert in bedrijfsmiddelen. Heeft u in 2023 al zo veel investeringen gedaan dat u het maximumbedrag van € 353.973 nadert of daar al overheen bent? Dan kan het voordeliger zijn om een investering uit te stellen tot volgend jaar, als u in 2024 minder investeringen verwacht. Omdat het percentage van de KIA daalt naarmate u meer investeert, kan het voordelig uitpakken om investeringen uit te stellen tot 2024 als u in 2023 al meer dan € 117.991 heeft geïnvesteerd.

Lees meer over onze fiscale dienstverlening.

Let op de desinvesteringsbijtelling

Gaat u een bedrijfsmiddel verkopen of inruilen? Schafte u dit bedrijfsmiddel minder dan vijf jaar geleden aan en paste u daarop investeringsaftrek toe? Dan moet u mogelijk een deel daarvan terugbetalen. Door de verkoop van dit bedrijfsmiddel uit te stellen tot na 1 januari 2024, kunt u mogelijk de desinvesteringsbijtelling beperken of zelfs vermijden.

Herinvesteringsreserve

Heeft uw onderneming een herinvesteringsreserve? Zorg ervoor dat deze niet vrijvalt aan het einde van 2023 en voorkom afrekening. Is de reserve gevormd in 2020, dan kunt u vrijval voorkomen door nog in 2023 een vervangende investering te doen. In sommige, bijzondere gevallen kunt u een termijnverlenging krijgen om vrijval te voorkomen. Ga dan wel zo snel mogelijk in overleg met de Belastingdienst. Let op dat u steeds moet kunnen onderbouwen dat u daadwerkelijk van plan bent om (een) vervangende investering(en) te doen. Kunt u dit niet, dan zal de herinvesteringsreserve moeten vrijvallen in de winst met extra belastingheffing tot gevolg.

Willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen

Het kabinet biedt ondernemers de mogelijkheid om in 2023 tot 50% van de investering(en) in aangewezen bedrijfsmiddelen willekeurig af te schrijven. Het overige deel van het investeringsbedrag moet wel op de normale (lineaire) manier afgeschreven worden. De willekeurige afschrijving is een regeling die geldt voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting.

Door in 2023 tot maximaal 50% van het investeringsbedrag versneld af te schrijven, kunt u een liquiditeitsvoordeel behalen. Neem contact op met onze belastingadviseurs om de mogelijkheden van deze regeling voor u te bekijken.

Beperking afschrijvingsmogelijkheid onroerende zaken

Per 1 januari 2024 kan ook voor de inkomstenbelasting op onroerende zaken slechts worden afgeschreven voor zover de boekwaarde meer bedraagt dan 100% van de WOZ-waarde. In 2023 was dit nog 50% van de WOZ-waarde. Met deze maatregel wordt de afschrijvingsmogelijkheid gelijk getrokken met de vennootschapsbelasting. In de vennootschapsbelasting was de mogelijkheid tot afschrijven al begrensd op 100% van de WOZ-waarde.

Ondernemers die onlangs onroerend goed hebben gekocht, zijn begonnen met afschrijven vóór 1 januari 2024 en nog niet drie volledige boekjaren hebben kunnen afschrijven, kunnen gebruikmaken van een overgangsregeling. Er mag dan gedurende de resterende jaren van die - in totaal drie - boekjaren na 31 december 2023 over het onroerend goed worden afgeschreven op basis van de oude regels. Heeft u bijvoorbeeld onroerend goed gekocht en in gebruik genomen op 1 juli 2023? Dan mag u in 2024, 2025 en 2026 nog afschrijven volgens de oude regels. Het kan daarom voordelig zijn om nog te investeren in onroerend goed voor 1 januari 2024 zodat u gebruik kunt maken van de overgangsregeling.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten of het behalen van fiscaal voordeel in 2023? Neem contact op met Luc Adriaansen, belastingadviseur, via e-mail.

Bekijk alle fiscale eindejaarstips

Wilt u meer weten over het behalen van fiscaal voordeel in 2023? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan