Fiscale eindejaarstips voor particulieren

2 november 2023
Artikel

Welke acties moet u als particulier nog voor het eind van dit jaar ondernemen en welke zaken moet u juist uitstellen tot volgend jaar om bestaande en nieuwe fiscale faciliteiten te benutten? Een selectie van de belangrijkste tips en aandachtspunten.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Fiscaal advies

Afschaffing middelingsregeling

De regering heeft de middelingsregeling per 1 januari 2023 laten vervallen. U kunt uw box 1-inkomen (uit werk en woning) over de jaren 2022, 2023 en 2024 nog middelen op basis van een overgangsregeling.

De middelingsregeling is bedoeld om tariefnadelen weg te nemen als in een bepaald jaar een hoog inkomen is genoten. Middeling leidt tot een teruggave als de gemiddelde belastingheffing over het box 1-inkomen van drie opeenvolgende jaren lager is dan de verschuldigde inkomstenbelasting over de jaren afzonderlijk.

Verwacht u in 2024 een aanzienlijk hoger inkomen te behalen dan gemiddeld? Dan kan middeling leiden tot een teruggave. Neem voor meer informatie over de middelingsregeling contact op met uw belastingadviseur.

Afsluiten bankspaarproduct of lijfrentepolis

Benut in 2023 nog uw jaar- en reserveringsruimte door het afsluiten van een bankspaarproduct of lijfrentepolis. Bent u ondernemer en heeft u een fiscale oudedagsreserve opgebouwd of heeft u uw onderneming in 2023 gestaakt? Dan heeft u nog tot 1 juli 2024 de tijd om premies af te storten.

Door nog in 2023 premies te betalen aan een bank of verzekeraar ten behoeve van een bankspaarproduct of lijfrentepolis kunt u een fiscaal voordeel behalen. Bespreek de mogelijkheden met uw belastingadviseur.

Box 3: ook bezwaar maken tegen nieuwe regeling?

Heeft u aanzienlijke ‘overige bezittingen’ in box 3? Dan kan uw belastingheffing in de jaren 2021-2026 hoog uitvallen. Het kan zinvol zijn om bezwaar te maken.

De spaarvariant box 3

Als reactie op het kerst-arrest uit december 2021, voerde de regering voor de jaren 2021-2026 een tijdelijke regeling in voor box 3: de spaarvariant.  Voor spaarders valt deze regeling doorgaans gunstig uit. Dat kan echter anders zijn als u veel ‘overige bezittingen’ heeft. Deze categorie vermogen wordt belast op basis van een forfaitair rendement van circa 6,17% (2023), ook als het werkelijk rendement beduidend lager is.

En dat laatste is nogal eens het geval. Heeft u bijvoorbeeld geld uitgeleend aan familieleden tegen een rente van 2%? Dan wordt de belasting in box 3 berekend alsof u 6,17% rente heeft ontvangen. Of heeft u verpachte landbouwgronden in box 3? De daadwerkelijke pachtopbrengsten zijn doorgaans veel lager dan 6,17% van de waarde van die gronden, waardoor de belastingdruk hoog kan uitvallen.

De categorie ‘overige bezittingen’ bestaat uit een breed scala aan bezittingen, als het maar geen bankrekeningen zijn. Zo vallen hieronder bijvoorbeeld:

  • onroerende zaken, bijvoorbeeld een tweede (vakantie)woning, verpachte landbouwgronden of verhuurde bedrijfspanden;
  • aandelen (zolang geen sprake is van een aanmerkelijk belang);
  • vorderingen;
  • (staats)obligaties;
  • cryptovaluta, zoals Bitcoin.

Het forfaitaire percentage van 6,17% beoogt een gemiddelde van al deze – en andere – posten te zijn. Het hangt dus van de feitelijke samenstelling van uw ‘overige bezittingen’ en de werkelijk behaalde rendementen af of de heffing hoog of laag uitvalt.

Bezwaar maken?

Valt in uw situatie het werkelijke rendement op uw ‘overige bezittingen’ duidelijk lager uit dan het forfaitaire rendement? Dan kan het lonen om bezwaar te maken tegen uw box 3-aanslag. Hoewel de kans beperkt is  dat de rechter uiteindelijk uw aanslag zal verminderen, valt dit sinds het Kerst-arrest ook zeker niet uit te sluiten. Neem voor meer informatie of advies contact op met uw belastingadviseur.

Familiefonds: stand van zaken

Heeft u vermogen ingebracht in een open fonds voor gemene rekening oftewel een familiefonds? Dan is het verstandig om te beoordelen of dit voor u nog steeds voordelig is.

De regering wil familiefondsen vanaf 1 januari 2025 als fiscaal transparant kwalificeren. Dit heeft als gevolg dat het familiefonds niet meer belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, maar dat de achterliggende participanten voor hun aandeel in privé worden belast. Uw aandeel in het familiefonds wordt dan meestal betrokken in box 3.

Laat u adviseren door onze belastingadviseurs of het verstandig is om uw familiefonds op te heffen.

Aanpassing box 2 tarief

In box 2 vallen inkomsten uit een zogenaamd aanmerkelijk belang. Dit is meestal een aandelenbelang van 5% of hoger. U kunt dan denken aan dividenduitkeringen en winsten behaald bij verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen. In 2024 wijzigt het tarief in box 2 (2023: 26,9%). Tot een inkomen van € 67.000 bedraagt het tarief in box 2 dan 24,5%. Het meerdere wordt belast tegen 33%.Bent u van plan om op korte termijn een grote dividenduitkering te doen? Dan kan het voordelig te zijn om deze uitkering nog in 2023 te laten plaatsvinden.

Laat u adviseren door onze fiscalisten of het verstandig is om nu alvast een dividenduitkering te doen.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over onze eindejaarstips? Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via e-mail.

Bekijk alle fiscale eindejaarstips

Wilt u meer weten over fiscale eindejaarstips voor particulieren ? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan