Melkveemonitor: veel overeenkomsten met cijfers 2022, maar één groot verschil

5 maart 2024
Artikel

De referentiecijfers uit de ABAB melkveemonitor over 2023 lijken in heel veel opzichten op de cijfers van 2022. Het verschil onder aan de streep is nagenoeg één op één terug te voeren op de bovenste regel: de melkprijs. Vrijwel alle kosten zijn gelijk gebleven, terwijl de melkopbrengsten daalden met circa € 9 per 100 kg melk. Dit zorgt ervoor dat het bedrijfsresultaat en de kasstroom een vergelijkbare daling laten zien. In dit artikel gaan we kort in op een aantal opvallende posten en ontwikkelingen in de cijfers.

Erik van Gorp - Portretfoto
Neem contact op met:
Erik van Gorp Agrarisch bedrijfsadviseur
Koeien in wei

Algemeen

De referentiebedrijven laten een beperkte groei van 3 melkkoeien zien in 2023. De totale hoeveelheid melk groeide per bedrijf met circa 40.000 kg. Dit komt doordat de afgeleverde melk per koe met circa 80 kg is gestegen. De vet- en eiwitgehaltes in de melk laten een stijging zien. De afgeleverde kilogrammen vet en eiwit per koe namen met 20 kg toe.

Koesaldo

Het koesaldo per koe is in 2023 met ruim € 830 gedaald. Ook hier is de daling van de melkomzet met € 761 de belangrijkste oorzaak. Verder valt op dat de omzet en aanwas per koe is gedaald als gevolg van iets lagere prijzen voor slachtvee. De veekosten zijn met circa 10% gestegen. Prijsstijgingen en inflatie zijn waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken voor de gestegen veekosten. De krachtvoerkosten per koe bleven vrijwel gelijk.

Krachtvoerkosten

Veel ondernemers hebben het gevoel dat de krachtvoerkosten in 2022 veel hoger waren dan in 2023. Vaak ontgaat hen daarbij dat de stijging van de prijzen voor het grootste deel in het eerste halfjaar van 2022 plaats vond. Na een sterke stijging in het tweede kwartaal van 2022, bleven de prijzen hoog in de rest van het jaar. In de loop van 2023 daalde geleidelijk de prijzen waardoor de gemiddelde prijzen in beide jaren heel dicht bij elkaar liggen. De cijfers van 2023 laten zien dat de gemiddelde prijs van mengvoer en droge grondstoffen in 2023 circa € 2,50 lager waren dan in 2022. Daar staat tegenover dat er wat harder gevoerd is (2%). Dat zorgt ervoor dat de krachtvoerkosten per koe of per 100 kg melk minimaal daalden.

Ruwvoer

De voorraadveranderingen zijn in de referentiecijfers nog niet verwerkt. De verwachting is dat er gemiddeld genomen in 2023 voorraden zijn aangevuld. Wanneer deze gewaardeerd zijn zullen de werkelijke ruwvoerkosten wat verlagen. Op basis van de aangekochte partijen ruwvoer zijn ook de ruwvoerkosten vrijwel gelijk aan 2022.

Overige directe kosten

Binnen het saldo melkvee zien we de volgende opvallende verschuivingen:

  • teeltkosten dalen met circa € 0,80 per 100 kg melk. Voornamelijk door prijsdaling kunstmest;
  • energiekosten dalen licht met 19%;
  • de mestafzetkosten stijgen met circa 19%.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zien er vrijwel hetzelfde uit als in 2022. Daarmee bleven de in 2022 (sterk) gestegen kosten in 2023 op vrijwel hetzelfde niveau. Dit zal naar verwachting ook impact hebben op de kostprijs. Houd ook rekening met een structurele verhoging van het aandeel ‘vaste kosten’ in de kostprijs.

Rentelasten

Het effect van sterk gestegen rentetarieven zien we maar heel beperkt terug in de cijfers van 2023. Voor een groot deel op basis van lopende renteafspraken en renteafspraken die (net) voor de stijging zijn gemaakt. Het effect van de rentestijging heeft in 2024 en de komende jaren waarschijnlijk fors meer impact op de cijfers.

ABAB Melkveemonitor

Melkveehouders die klant zijn bij ABAB kunnen na afloop van elk kwartaal hun eigen cijfers en kengetallen in de ABAB Melkveemonitor vergelijken met die van andere melkveebedrijven. Op die manier kunt u gemakkelijker doelen stellen en vooral ook monitoren hoe het gaat met het realiseren daarvan.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over ABAB Online boekhouden Melkveemonitor? Neem dan contact op met Erik van Gorp, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of stuur Erik een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erik
Erik van Gorp - Portretfoto
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942632
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu