Let op bij verrekening btw

1 juni 2018
Wet- en regelgeving

Een ondernemer die slim dacht te zijn en de te betalen btw weg te strepen met nog te ontvangen btw heeft volgens het hof Arnhem-Leeuwarden terecht een verzuimboete opgelegd gekregen. 

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
handtekening

Volgens artikel 19 lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen kan een belastingplichtige de inspecteur verzoeken om uitstel van betaling in afwachting van de verrekening van een belastingteruggaaf van een eerder tijdvak. De belastingplichtige in deze zaak had deze bepaling echter wat ruim opgevat. 

De belastingplichtige had over het tijdvak september 2013 recht op een teruggave btw van € 1.525. Uit de aangifte btw over oktober 2015 volgde dat belastingplichtige € 1.924 moest betalen. De belastingplichtige besloot daarop de btw - én zelf berekende rente en overige kosten - met elkaar te verrekenen en stelde de inspecteur hiervan per brief op de hoogte. De inspecteur ging hier niet mee akkoord en legde een naheffingsaanslag en verzuimboete op. De belastingplichtige ging in beroep tegen deze verzuimboete. Het hof Arnhem-Leeuwarden stelde uiteindelijk de inspecteur in het gelijk en handhaafde de verzuimboete.

Verzoek

In artikel 19 lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen is weliswaar geregeld dat een betaling kan worden verrekend met een teruggaaf van een eerder tijdvak, maar hiervoor moet de belastingplichtige een verzoek indienen bij de inspecteur. Het enkel mededelen en vervolgens uitvoeren is onvoldoende. De inspecteur moet een machtiging verlenen aan de belastingplichtige waarin hij aangeeft dat de teruggaaf mag worden aangewend voor de betaling waarvoor uitstel is gevraagd. Daarbij is de bepaling van artikel 19 lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen niet bedoeld voor zelf berekende rente en kosten, maar enkel en alleen voor de geformaliseerde belastingteruggaaf. 

Bent u btw verschuldigd en heeft u daarnaast nog recht op een teruggaaf btw van een eerder tijdvak? Dan is het niet raadzaam om dit eigenhandig met elkaar te verrekenen. U kunt wel om uitstel van betaling vragen bij de inspecteur in afwachting van de verrekening met een teruggaaf btw van een eerder tijdvak.  

Wilt u meer weten over het verrekenen van btw? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan