Factuur niet betaald? Betaal de btw op tijd terug!

20 mei 2019
Wet- en regelgeving

Binnenkort moet u weer een periodieke btw-aangifte indienen. Houd daarbij rekening met btw die u (wel) in het verleden heeft afgetrokken, maar waarvan u de factuur nog niet heeft betaald. Volgens de vernieuwde btw-regels (sinds 2017) moet u de afgetrokken btw namelijk uiterlijk één jaar na het opeisbaar zijn van uw schuld terugbetalen via uw btw-aangifte.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Iemand berekent hoeveel btw er moeten worden terugbetaald

De vereenvoudigde regelgeving

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels rond de btw bij oninbare vorderingen (debiteuren) vereenvoudigd. Bent u debiteur en heeft u één of meerdere inkoopfacturen niet of slechts gedeeltelijk betaald? Dan moet u de teveel afgetrokken btw uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop het factuurbedrag opeisbaar is geworden, terugbetalen aan de Belastingdienst. Als u uw inkoopfactuur later alsnog (gedeeltelijk) betaalt, kunt u de btw (weer) op uw btw-aangifte terugvragen. U heeft dan namelijk volgens de wet alsnog een recht op teruggaaf.
Wij adviseren u om regelmatig uw crediteurenlijst door te lopen en te inventariseren hoe lang uw schuld al openstaat en in welk tijdvak u de btw dus moet terugbetalen. Zorgt u ervoor dat u een goede aangifte indient mede ter voorkoming van problemen met de Belastingdienst. 

Voorbeeld aankoop in 2019

U heeft een aantal computers gekocht voor uw onderneming. De factuurdatum is 1 mei 2018. U heeft een btw-bedrag van € 2.000 afgetrokken. De uiterste betalingstermijn is 15 mei 2018. U heeft de factuur nog niet betaald. Volgens de nieuwe regels moet u de afgetrokken btw in het tweede tijdvak 2019 terugbetalen op uw btw-aangifte.

Voorbeeld aankoop vóór 2017

U heeft een bedrijfsauto gekocht voor uw onderneming met factuurdatum 2 april 2016. U heeft een btw-bedrag van € 10.000 afgetrokken. De uiterste betaaldatum is 16 april 2016. U heeft de factuur niet betaald. De termijn van één jaar begint te lopen op 1 januari 2017. Dit betekent dat de vordering op 1 januari 2018 als oninbaar wordt aangemerkt. Volgens de nieuwe regels had u de afgetrokken btw in het eerste tijdvak 2018 moeten terugbetalen, tenzij de oninbaarheid eerder vaststaat. Dat betekent dat u uw aangifte over het tijdvak 2018 (vrijwillig) moet verbeteren door een suppletie in te dienen over 2018. 

Vóór 1 januari 2017 bestond de verplichting om de teveel in aftrek gebrachte btw van niet-betaalde facturen (uiterlijk) binnen twee jaar na opeisbaarheid terug te betalen. De termijn voor de afdracht van btw op niet-betaalde facturen is gelijkgetrokken met de termijn waarbinnen de btw kan worden teruggevraagd bij vorderingen die u nog niet heeft kunnen innen.

Wat betekent dit voor u?

Wij raden u aan goed bij te houden welke facturen u al langer dan 'een jaar na opeisbaarheid' niet heeft betaald en de btw vervolgens te verwerken in een juiste btw-aangifte. Bent u klant van ABAB? En verzorgen wij uw totale administratie? Wij doen regelmatig een ouderdomsanalyse van uw openstaande crediteuren,  zodat de teveel afgetrokken btw netjes op uw periodieke aangifte wordt verwerkt. 

Meer weten

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met senior belastingadviseur Jason Vollering via telefoonnummer 0165-531320 of  stuur Jason een e-mail.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met onze specialist!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan