Factuur niet betaald? Betaal de btw op tijd terug!

3 maart 2023
Artikel

Moet u weer een btw-aangifte indienen? Let daarbij dan op afgetrokken btw waarvan u de factuur niet heeft betaald. Volgens de regels moet u de afgetrokken btw uiterlijk één jaar na het opeisbaar zijn van uw schuld terugbetalen via uw btw-aangifte.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Iemand berekent hoeveel btw er moeten worden terugbetaald

Factuur niet betaald: btw op tijd terugbetalen

Bent u debiteur en heeft u één of meerdere inkoopfacturen niet of slechts gedeeltelijk betaald? Dan moet u de teveel afgetrokken btw uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop het factuurbedrag opeisbaar is geworden, terugbetalen aan de Belastingdienst. Als u uw inkoopfactuur later alsnog (gedeeltelijk) betaalt, kunt u de btw (weer) op uw btw-aangifte terugvragen. U heeft dan namelijk volgens de wet alsnog een recht op teruggaaf.

Wij adviseren u om regelmatig uw crediteurenlijst door te lopen en te inventariseren hoe lang uw schuld al openstaat en in welk tijdvak u de btw dus moet terugbetalen. Zorgt u ervoor dat u een goede aangifte indient mede ter voorkoming van problemen met de Belastingdienst. 

Aankoop in 2022: btw terugbetalen in 2023

Een voorbeeld: u heeft in 2022 een aantal computers gekocht voor uw onderneming. De factuurdatum is 1 mei 2022. U heeft destijds een btw-bedrag van € 2.000 afgetrokken. De uiterste betalingstermijn was 15 mei 2022, maar u heeft de factuur nog niet betaald. Omdat de factuur al een jaar opeisbaar is, moet u de in 2022 afgetrokken btw in het tweede tijdvak 2023 terugbetalen via uw btw-aangifte.

Wij raden u aan goed bij te houden welke facturen u al langer dan 'een jaar na opeisbaarheid' niet heeft betaald en de btw vervolgens te verwerken in een juiste btw-aangifte. Bent u klant van ABAB? En verzorgen wij uw totale administratie? Wij doen regelmatig een ouderdomsanalyse van uw openstaande crediteuren,  zodat de teveel afgetrokken btw netjes op uw periodieke aangifte wordt verwerkt. 

Meer weten

Wilt u meer informatie over het terugbetalen van btw? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met onze specialist!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan