Klimaatmaatregelen: gaat u omschakelen, investeren of innoveren?

De groeigrens voor Nederland komt duidelijk in zicht. De ruimte raakt op. Toegenomen economische activiteit bedreigt klimaat en milieu. De overheid neemt vergaande maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren. Deze maatregelen hebben veel impact op de bedrijfsvoering van grote bedrijven. Welke maatregelen treft u om te zorgen dat uw onderneming in 2040 nog bestaansrecht heeft? De overheid ondersteunt u graag met subsidies.

Portretfoto van Mariska Teurlings
Neem contact op met:
Mariska Teurlings Consultant subsidies
Lampen aan snoer innoverende subsidies

Subsidie voor omschakeling

Wilt u actief aan de slag met verduurzaming en reductie van milieubelasting? Dan ondersteunt de overheid u graag met het realiseren van deze omschakeling. De meest toegankelijke en brede regelingen die hierbij aansluiten, zijn de regelingen waarmee u fiscaal voordeel kunt behalen: de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA\Vamil). Uw voordeel kan hierbij oplopen tot een aftrekpost van 45,5% van het investeringsbedrag.

Subsidie voor CO2-reductie

Overweegt u om te investeren in het omschakelen van uw industriële processen om op deze manier bij te dragen aan CO2-reductie? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI). De regeling richt zich specifiek op het kosteneffectief reduceren van CO2-emissie. U kunt deelnemen aan de regeling als u behoort tot de industriecategorie C, D of E en wilt investeren in materiële en/of immateriële activa. De regeling is er speciaal voor investeringen met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar. De werking moet al minimaal drie keer in Nederland gedemonstreerd zijn. Het subsidiebedrag is voor bedrijven in het mkb minimaal € 30.000, voor grootbedrijven minimaal € 125.000.

Subsidie voor innovatie

Wilt u liever zelf innoveren? Dan liggen er voor u kansen binnen de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Een deel van het totale programma richt zich op CO2-reductie. Er zijn twee verschillende projectsoorten:

  • Pilotprojecten: gericht op het testen van innovatieve klimaatmaatregelen onder praktische omstandigheden.
  • Demonstratieprojecten: de eindgebruiker vraagt subsidie aan voor het daadwerkelijk in gebruik nemen van een nieuwe klimaatmaatregel. 

De regeling kent verschillende thema's, maar uw project moet in ieder geval bijdragen aan CO2-reductie of het realiseren van alternatieven waarbij geen CO2 ontstaat. Voor een passend project kunt u subsidie ontvangen tot maar liefst €15 miljoen.

Verhuizen en nieuwe markten verkennen

Het verhuizen van uw bedrijf naar het buitenland kan een oplossing bieden voor het ruimtegebrek in Nederland. En ook het verkennen van nieuwe markten met uw huidige product, technologie of productieproces kan toekomstperspectief bieden. Heeft u dergelijke plannen? Dan biedt de overheid steun met de DHI-subsidie voor de uitvoering van demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies of investeringsvoorbereidingsprojecten in een van de geselecteerde landen. De subsidie kan afhankelijk van het project oplopen tot € 200.000.

Meer weten

Of u nu denkt aan verhuizen, investeren, omschakelen of innoveren, elke weg biedt kansen. Laat u informeren over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met Mariska Teurlings, Epiic, via telefoonnummer 073-6465336 of stuur Mariska een e-mail.   

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mariska
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan