Vraag nu WBSO aan

8 december 2016
Artikel

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) compenseert. U komt in aanmerking voor WBSO als u uw medewerkers S&O laat verrichten of als u als zelfstandig ondernemer zelf S&O-werkzaamheden verricht. 

Aanvraag subsidie

Voor meer informatie over het aanvragen van WBSO kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van de adviseurs van Subsidiefocus.

Maak nu een afspraak!

Er zijn twee projectsoorten waarvoor u WBSO kunt aanvragen, namelijk voor ontwikkeling van producten, processen of programmatuur en technisch wetenschappelijk onderzoek. 

Wat is uw voordeel?

  • Maakt u gebruik van WBSO dan draagt u minder loonheffing af en ontvangt u een vaste aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • Het fiscaal voordeel betreft een vermindering op de af te dragen loonbelasting van 32% (40% voor starters) over de eerste € 350.000 van het totaal aan kosten en uitgaven in 2016. Over het merendeel bedraagt de vermindering 16%;
  • Als zelfstandig ondernemer moet u minstens 500 S&O uren maken om gebruik te kunnen maken van de regeling. De aftrek voor zelfstandigen bedraagt in 2016 € 12.484. Voor startende zelfstandigen is er tevens een extra aftrek van € 6.245.

Aanvragen WBSO

  • U mag maximaal drie keer per kalenderjaar een aanvraag indienen;
  • De aanvraag betreft ten minste drie en ten hoogste twaalf kalendermaanden;
  • U moet uw aanvragen ten minste één kalendermaand voor aanvang van de projectperiode worden ingediend.