Ik word controleplichtig: wat nu?

7 maart 2024
Artikel

Succesvol ondernemen betekent in veel gevallen dat uw onderneming groeit. De omzet neemt toe en uw personeelsbestand groeit mee. Is uw bedrijf (bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij) gegroeid naar een middelgrote onderneming? Dan is uw bedrijf volgens de wet voortaan controleplichtig. Wat betekent dit voor u? En wat moet een accountant doen voor zo’n wettelijke controle? 

Profielfoto van Marco van der Voorden
Neem contact op met:
Marco van der Voorden Directeur Audit & Assurance
Ondernemer bezig met wettelijke controle

Wanneer bent u controleplichtig?

Op basis van de wet bent u ‘middelgroot’ en dus controleplichtig als uw onderneming in twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan twee van de drie onderstaande criteria:

  • Omzet meer dan € 15 miljoen;
  • Balanstotaal meer dan € 7,5 miljoen;
  • Aantal medewerkers meer dan 50 (fte).

Let op: de controlegrenzen zijn onlangs verhoogd en mogen met terugwerkende kracht ook over boekjaar 2023 worden toegepast!

Wat verandert er?

Tot nu toe stelde uw accountant na afloop van het boekjaar de jaarrekening samen. Ook voegde de accountant hieraan een samenstellingsverklaring toe. Daarin geeft de accountant aan dat hij globaal is nagegaan dat de jaarrekening aansluit met zijn kennis van de onderneming. Er wordt echter geen zekerheid verschaft omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Dit laatste verandert nu uw onderneming wettelijk controleplichtig is geworden. Voortaan moet de accountant ieder jaar een controleopdracht uitvoeren.

Wat is een controleopdracht?

Bij een controleopdracht onderzoekt de accountant met een redelijke mate van zekerheid of de jaarrekening geen afwijkingen bevat en dus een realistische weergave is van uw onderneming. Hierbij wordt niet naar iedere euro gekeken maar wordt het begrip ‘materialiteit’ gehanteerd. Dit betekent dat de accountant naar afwijkingen op zoek gaat die dusdanig van aard en / of omvang zijn dat zij het beeld van de jaarrekening essentieel veranderen. 

Controlewerkzaamheden en uw accountant

Voor de juiste uitvoering van de controleopdracht is het belangrijk dat uw accountant uw bedrijf door en door kent. De opdracht is uitgebreider en er moeten dan ook meer detailwerkzaamheden verricht worden. Het controleproces duurt langer, is intensiever en de jaarrekening moet aan meer vereisten voldoen. 

Uit welke stappen bestaan de controlewerkzaamheden? 

  1. Planning en voorbereiding van de opdracht. De accountant prepareert het controledossier en maakt met zijn team een controleplan waarin wordt bepaald hoe de opdracht wordt ingestoken. 
  2. Uitvoeren interim controle. In deze fase beoordeelt de accountant de administratieve organisatie en interne beheersing van uw bedrijf, met als primair doel om in kaart te brengen welke onderdelen van de jaarrekening vatbaar zijn voor een afwijking van materieel belang. Daarnaast wordt (als dit mogelijk is) gesteund op interne beheersingsmaatregelen om geïdentificeerde jaarrekeningrisico’s af te dekken. De accountant brengt na afloop een managementletter uit waarin advies wordt gegeven over de verbeterpunten in uw administratieve organisatie en interne beheersing.
  3. Uitvoeren eindejaarscontrole. De accountant voert detailwerkzaamheden uit op de cijfers in de jaarrekening met als doel een goedkeurende controleverklaring te verstrekken.  
  4. Afronding en accountantsverslag. In het accountantsverslag (een verslag aan het bestuur en, als dat van toepassing is, de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht) rapporteert uw accountant over aandachtsgebieden, verbeterpunten en adviezen over de gehele controle van de jaarrekening. Dit verslag biedt toegevoegde waarde voor uw onderneming.

Goed om te weten is, dat in het eerste jaar dat uw accountant de wettelijke controle voor u verricht, hij ook verplicht is de beginbalans te controleren. 

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Voor meer informatie over het controleplichtig worden kunt u contact opnemen met Marco van der Voorden, directeur Audit & Assurance, via telefoonnummer 013-4647259 of stuur Marco een e-mail

Wilt u meer weten over wettelijke en vrijwillige controles? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marco
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan