Hoe verhoogt u het pensioenbewustzijn bij werknemers?

26 november 2022
Artikel

Onder de Wet pensioencommunicatie bent u als werkgever verantwoordelijk  voor het pensioenbewustzijn van uw werknemers. Dit betekent dat u zich actief moet inzetten om het pensioenbewustzijn van uw medewerkers te verhogen. Maar welke kansen en uitdagingen liggen hier voor u als werkgever?

Adviseur vertelt alles over pensioencommunicatie aan ondernemer

Binnen drie maanden na indiensttreding informeren

Als werkgever moet u een nieuwe werknemer binnen drie maanden na indiensttreding informeren over de kenmerken van de pensioenregeling, wie de verzekeraar van het pensioen is en wanneer de werknemer actie moet ondernemen als zijn persoonlijke situatie wijzigt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wisseling van baan, echtscheiding, samenwonen en arbeidsongeschiktheid. Ook moet u de werknemer voorzien van aanvullende beschikbare informatie.

Werknemers binden aan uw organisatie

Het aantrekkelijk houden van uw organisatie voor werknemers wordt de komende jaren een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers. Daarbij zorgt de huidige krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat u andere middelen moet inzetten om aantrekkelijk te zijn voor bestaande en nieuwe werknemers. Goede arbeidsvoorwaarden zijn hierbij belangrijk. Pensioen is na het salaris de duurste arbeidsvoorwaarde voor u als werkgever. Als werkgever bent u per definitie op zoek naar een return on investment; in dit geval de waardering van uw personeel. Met de juiste vorm van pensioencommunicatie volgt deze waardering snel.

Aankomende pensioenhervormingen

De aankomende pensioenhervormingen brengen de noodzaak van de inzet van pensioencommunicatie in een stroomversnelling. Persoonlijke pensioenpotten lijken de nieuwe realiteit te worden. Bijna de helft van de medewerkers verwacht na pensionering minder inkomen te krijgen dan nodig. Hierdoor ontstaat financiële onrust. Door als werkgever te investeren in persoonlijke pensioencommunicatie faciliteert u financiële rust bij uw werknemers en bindt u hen steviger aan uw organisatie. 'Mijn werkgever heeft mijn pensioen goed geregeld.' Dat is de indruk die u als werkgever wilt achterlaten. Bijkomend voordeel is dat u als werkgever daarmee ook direct voldoet aan de eisen die de Wet pensioencommunicatie aan u stelt.

Hoe organiseer ik dit?

De informatie die werknemers van pensioenuitvoerders krijgen, is complex en niet persoonlijk. Persoonlijke pensioencommunicatie is de sleutel naar succes. Start met een plenaire pensioenpresentatie voor alle medewerkers. Laat een pensioenadviseur concreet en zonder jargon een toelichting geven op pensioen in het algemeen en de pensioenregeling in het bijzonder. Stel uw medewerkers in staat om tijdens deze presentatie zijn/haar persoonlijke pensioenoverzicht te downloaden en als app op de telefoon te plaatsen. Dit leidt altijd tot enthousiaste reacties en ook tot persoonlijke vragen. Bied uw medewerkers vervolgens de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een individueel pensioengesprek. In dit pensioengesprek wordt antwoord gegeven op de volgende vier basisvragen:

  • Hoeveel pensioen krijg ik?
  • Wanneer krijg ik het?
  • Is het voldoende?
  • Welke keuzes kan ik maken?

In 95% van de gevallen is het antwoord op deze vragen voldoende om de werknemer volledig pensioenbewust te laten zijn. En dat is wat u wilt: pensioenbewuste werknemers die de vaak dure arbeidsvoorwaarde pensioen op juiste waarde kunnen schatten.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Wet pensioencommunicatie? Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over pensioenadvies? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan