Het productieresultaat als barometer voor uw bedrijf

27 maart 2023
Artikel

Het kengetal productieresultaat per € 1.000 huisvestingswaarde maakt het mogelijk om het rendement van pluimveebedrijven met verschillende categorieën kippen (bijvoorbeeld scharrel en uitloop, eigen opfok) en marktconcepten met elkaar te vergelijken. Bent u benieuwd naar het rendement van uw pluimveebedrijf ten opzichte van andere pluimveebedrijven en marktconcepten? Het productiegetal per € 1.000 is de financiële barometer van uw bedrijf.

Portretfoto van Kees Ligthart
Neem contact op met:
Kees Ligthart Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Het productieresultaat als barometer voor uw bedrijf

De berekening van het kengetal

Om het kengetal productieresultaat per € 1.000 huisvestingswaarde te berekenen, wordt eerst de voerwinst berekend. Het saldo dat overblijft na de aftrek van de toegerekende kosten, zoals gezondheids- en mestkosten, wordt verminderd met de arbeidskosten (personeel en beloning voor de ondernemer en eventueel meewerkende gezinsleden). Het productieresultaat, een getal in euro’s, blijft over. Om dit getal te duiden, kijken we naar de waarde van de huisvesting. Elke plaats heeft een bepaald normbedrag. Het aantal plaatsen vermenigvuldigen we met dit normbedrag per diercategorie, zodat de huisvestingswaarde in beeld komt. Het doet er daarbij niet toe wat de verhouding vreemd geld/eigen vermogen is dat in de gebouwen zit, dus hoe het gefinancierd is. Het gaat puur om de berekening van de huisvestingswaarde. Dit kengetal is voor alle categorieën binnen de pluimveehouderij bruikbaar, ook voor bijvoorbeeld leghennenbedrijven met eigen opfok.

Het productieresultaat voor een financieel gezond rendement

Een financieel gezond bedrijf heeft een productieresultaat van € 125 per € 1.000 huisvestingswaarde. Dit betekent dat er genoeg geld binnenkomt om aan alle indirecte kosten te voldoen, er wordt voldoende gereserveerd voor de continuïteit van het bedrijf en voldoende afgelost/gespaard om iedere circa 15 jaar een nieuwe stal te bouwen. Bedrijven die heel goed draaien, zitten op lange termijn op een productieresultaat van € 150. Deze bedrijven reserveren meer dan noodzakelijk en kunnen zich daarom versneld ontwikkelen.

Weergave in Mijn ABAB

U wilt het rendement van uw bedrijf eenvoudig kunnen vergelijken met referentiebedrijven. Daarom staan de gegevens van het gemiddelde van de referentiebedrijven in Mijn ABAB in de eerste twee kolommen weergegeven. Denk aan gegevens over de huisvesting (hokoppervlakte, segment en huisvestingswaarde) en voerwinst/saldo/productieresultaat (verkopen, aankopen, aanwas, kosten). Daarnaast staan de gegevens van uw bedrijf. U ziet dus in één oogopslag hoe uw bedrijf scoort ten opzichte van andere pluimveebedrijven. U ziet direct op welke aspecten u het goed doet en waar nog verbetering mogelijk is.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassing van dit kengetal voor uw bedrijf? Neem contact op met Kees Ligthart, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 013-4647290 of stuur Kees een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Kees
Portretfoto van Kees Ligthart
Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
013-4647290
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu