Herstel marge geitenhouderij van korte duur

20 februari 2024
Artikel

Het jaar 2023 kenmerkt zich door een oplopende marge als gevolg van een hogere melkprijs. In het jaar 2022 stond de marge juist onder druk als gevolg van een sterk oplopende kostprijs. De kostprijs is in 2023 verder gestegen. In dit artikel zetten we de opvallendste ontwikkelingen op een rij.

Portretfoto van Bart Entius
Neem contact op met:
Bart Entius Relatiemanager
Geiten in stal

Melkprijs stijgt

De melkprijs over 2023 bedraagt ongeveer € 0,797 per kg melk. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van 2022. Deze prijs is nog zonder nabetalingen. 

De melkproductie per geit ligt op een ongewijzigd niveau ten opzichte van 2022. De omvang van de veestapel is op de referentiebedrijven ook vrijwel ongewijzigd gebleven.   

Kostprijs blijft hoog

De mengvoerprijs is afgelopen jaar langzaam gedaald. De daling bedraagt 5%. De krachtvoerkosten zijn met ongeveer € 0,01 gedaald. Hier staat een lichte stijging van de ruwvoerkosten tegenover. Het lijkt er overigens wel op dat de voorraadposities op de bedrijven hoger zijn. Wat nog een dempend effect heeft op de hoogte van de ruwvoerkosten.

De veekosten en loonwerkkosten liggen als gevolg van de inflatie structureel op een hoger niveau. Ondanks de dalende tendens van marktprijzen van energie, zijn de energiekosten nog met 13% gestegen ten opzichte van 2022. Dit is overigens wel sterk afhankelijk van de individuele situatie van een bedrijf.

De lagere energieprijs heeft wel een gunstig effect gehad op de prijs van kunstmest.

Het effect van lagere mengvoerkosten is per saldo geheel teniet gedaan door kostenstijgingen van de overige directe kosten.

Als gevolg van loonstijgingen zijn de personeelskosten met 7% toegenomen. Daarnaast zijn ook de onderhoudskosten van installaties en machines en algemene kosten toegenomen. Ook dit heeft een inflatoire oorzaak. 

Ook de rentestijging begint zichtbaar te worden in de resultaten vanwege het aflopen van rentevast contracten. Deze tendens zet zich in 2024 voort.

Vooruitzicht 2024

De situatie op de melkafzetmarkt is inmiddels aanzienlijk verslechterd. Met name de melkpoeder-markt heeft het moeilijk. De melkverwerkers die op deze markt opereren, lopen voorop met het verlagen van de melkprijs. De positieve marge-ontwikkeling van 2023 is inmiddels weer geheel teniet gedaan.

De kostprijs zal ook over 2024 naar verwachting niet noemenswaardig wijzigen en lijkt hiermee structureel op een hoger niveau te blijven dan in het verleden. 

De piek in de rente lijkt inmiddels achter de rug, maar ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan de rentepercentages van enige jaren geleden.

Melkgeitenmonitor; inzicht in referentiecijfers

Bent u klant bij ABAB? Dan kunt u in de Melkgeitenmonitor in 'MijnABAB' ieder kwartaal de cijfers van de referentiebedrijven volgen. Door inzicht in de referentiecijfers van de geitenhouderij kunt u als ondernemer inspelen op de hiervoor genoemde ontwikkelingen.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie of advies? Neem contact op met Bart Entius, relatiemanager, via telefoonnummer 06-51890715 of stuur een e-mail naar Bart.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu