Halfjaarcijfers 2023 geitenhouderij: marge stijgt door hogere melkprijs

18 augustus 2023
Artikel

De referentiecijfers geitenhouderij over het eerste halfjaar jaar van 2023 laten een toename van de marge zien. Belangrijkste oorzaak: de hogere melkprijs bij een vrijwel gelijkblijvende kostprijs. In dit artikel zetten we de opvallendste ontwikkelingen voor u op een rij.

Portretfoto van Bart Entius
Neem contact op met:
Bart Entius Relatiemanager
Geiten in stal

Melkprijs stijgt naar € 0,81

Over het eerste halfjaar van 2023 bedraagt de melkprijs ongeveer € 0,81 per kilogram melk. Dit is ruim € 0,07 hoger dan de gemiddelde melkprijs over 2022. De toename van de melkprijs is hard nodig om de gestegen kosten in 2021 en 2022 te compenseren. De melkprijs staat wel onder druk als gevolg van mindere goede marktomstandigheden bij de melkpoeders.

Lees meer over onze agrarische dienstverlening.

Lichte daling melkproductie

De melkproductie per geit daalde het eerste halfjaar van 2023 licht door het koude en natte voorjaar.

Kostprijs blijft hoog

De piek van de mengvoerprijs lag in juni 2022. Sindsdien daalde de mengvoerprijs langzaam. Sinds april 2023 ligt de mengvoerprijs onder het niveau van 2022. De komende maanden zal dit effect in de kostprijs zichtbaar worden.

Ook de prijzen van kunstmest en diesel daalden in de eerste jaarhelft van 2023. Toch ligt de kostprijs in de eerste jaarhelft van 2023 nog op ongeveer hetzelfde niveau als in 2022. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van een aantal andere kosten.

Zo lagen de kosten van gras en strooisel in het eerste halfjaar van 2023 op een hoger niveau dan in de vergelijkbare periode van 2022. 

De energiekosten stegen door aflopende contracten en lagere terugleververgoedingen voor elektriciteit. De hoogte van de elektrakosten zijn sterk afhankelijk van de individuele situatie van het bedrijf.

De kosten van vreemde arbeid stegen door hogere lonen. Ook de overige bedrijfskosten namen toe als gevolg van de inflatie.

Als laatste worden de gevolgen van de gestegen rente  zichtbaar in de rentelasten door het vervallen van rentevast contracten.

Melkgeitenmonitor: inzicht in referentiecijfers

Bent u klant bij ABAB? Dan kunt u in de Melkgeitenmonitor in Mijn ABAB ieder kwartaal de cijfers van referentiebedrijven volgen. Door inzicht in de referentiecijfers van de geitenhouderij kunt u als ondernemer inspelen op de hiervoor genoemde ontwikkelingen.

Meer informatie

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie of advies? Neem contact op met Bart Entius, relatiemanager, via telefoonnummer 06-51890715 of stuur een e-mail naar Bart.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan